US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4SøværnsNyt4Nyhedsarkiv 20064Ny struktur

 

 Historien

 SøværnsNyt

4Nyhedsarkiv 2009

4Nyhedsarkiv 2008

4Nyhedsarkiv 2007

4Nyhedsarkiv 2006

4Nyhedsarkiv 2005

4Nyhedsarkiv 2004

4Nyhedsarkiv 2003

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

Ny struktur:

Farvel til 3. Eskadre, Søværnets Teknikskole
og flådestationerne

Det igangværende forsvarsforlig (2005-2009) betyder store omlægninger af forsvaret, herunder også af søværnet.

I forbindelse med etableringen af Forsvarets Materieltjeneste nedlægges de tre værns materielkommandoer, herunder Søværnets Materielkom-mando.

Den operative logistiske støtte i søværnets placeres fremover under Søværnets operative Kommando i Århus.

Af Johnny E. Balsved

Årsskiftet 2005/2006 betød store omlægninger i hele forsvaret, også i søværnet har man taget hul på dele af den nye struktur, der bl.a. betyder, at der fremover kun vil være to eskadrer, ligesom der sker ændringer for både skolestrukturen og på flådestationerne.

Omlægningerne indgår som en del af det igangværende Forsvarsforlig 2005-2009, der også vil betyde en tilgang af nye skibe til søværnet.

Ny eskadrestruktur

Med udgangen af 2005 nedlægges således 3. Eskadre, den oprindelige Minelæggereskadre, senere benævnt Mineskibseskadren. De tilbageværen-de skibe i 3. Eskadre underlægges henholdsvis 1. og 2. Eskadre.

De af 3. Eskadres enheder, der udfører myndigheds- og civilrelaterede op-gaver, herunder kongeskibet, miljøskibene og isbryderne underlægges den kommende 1. Eskadre, som fortsat vil være stationeret i Frederikshavn, idet miljøskibene dog til daglig har fast base i København og Korsør.

To enheder af FLYVEFISKEN-klassen, der primært varetager overvågnings-rollen overflyttes til 1. Eskadre, men får fast base i Korsør, ligesom de nu-værnede enheder af FLYVEFISKEN-klassen, der primært anvendes til mine-rydningsopgaver mm. overføres til 2. Eskadre, men fortsat vil have fast base i Frederikshavn.

Dermed er der også sagt definitivt farvel til egentlige minelæggere i Søværnet, et farvel der de facto allerede skete ved udfasningen af de tre sidste minelæggere, nemlig MØEN samt LINDORMEN og LOSSEN i slutnin-gen af 2004.

Miner på agterdækket

Mineudlægning er i den fremtidige struktur overladt til søværnets øvrige enheder, her ses således en enhed af FLYVEFISKEN-klassen med miner på agterdækket.
(Foto: Søværnet)

Mineudlægning i de danske farvande er i den fremtidige struktur nu ude-lukkende overladt til søværnets øvrige enheder, mens minerydning, her-under deltagelse i NATOs reaktionsstyrke, fremover udelukkende varetages af 1. Eskadre.

OPLOG i Korsør og Frederikshavn

I forbindelse med etableringen af Forsvarets Materieltjeneste (FMT) ned-lægges de tre værns materielkommandoer, herunder Søværnets Materiel-kommando (SMK).

Etableringen af FMT er officielt sket pr. 4. januar 2006, og i løbet af året vil de tre materielkommandoer blive integreret i  den nye materieltjeneste, herunder centralledelse, depot- og værkstedfunktioner mfl.

De to flådestationer i henholdsvis Korsør og Frederikshavn, der hidtil har henhørt direkte under SMK, nedlægges som operative enheder, idet flere af værkstedsfunktionerne overføres til FMT, medens de egentlige operative funktioner videreføres i to nyoprettede Operative Logistiske Støttecentre (OPLOG).

Ansvaret for den operative logistiske støtte i søværnets placeres fremover under Søværnets operative Kommando, og hovedparten af funktionerne ved de tidligere flådestationer i Korsør og Frederikshavns vil fremover blive placeret i de to nyoprettede OPLOGs, henholdsvis OPLOG Korsør og OPLOG Frederikshavn.

Hvad der skal ske med Marinestation Københavns fremtidige tilhørsforhold, der hidtil også har været direkte underlagt SMK, var det ikke umiddelbart muligt at få en afklaring på.

Fælles redningscentral

Flyvevåbnets Rescue Coordination Center (RCC) i Karup, i daglig tale blot kaldet flyvevåbnets redningscentral flytter i starten af januar til Århus og bliver her lagt sammen med redningscentralen hos Søværnets operative Kommando.

Den nye koordinerede redningscentral, benævnt Joint Rescue Coordination Center (JRCC) vil fremover varetage iværksættelse og koordination af den samlede sø- og luftredningstjeneste i Danmark.

Indsættelsen af bl.a. redningshelikoptere, herunder de nye EH-101 Merlin Joint Supporter, vil herefter blive styret fra det fælles kommandocenter i Århus.

Indsættelsen af bl.a. redningshelikoptere, herunder de nye EH-101 Merlin Joint Supporter, der ses her, vil blive styret fra det fælles kommandocenter i Århus.
(Foto: Agusta-Westland)

Søværnets Specialskole

1. januar 2006 blev også den officielle startdato for Søværnets Special-skole, der er en sammenlægning af Søværnets Taktik- og Våbenskole og Søværnets Teknikskole.

Sammenlægningen medfører endvidere, at Søværnets Undervandsvåben-, Fjernkendings- og Signalkursus (UFS) underlægges Søværnets Taktikkursus fra samme dato, og 1. januar 2008 flyttes UFS så fra Holmen i København til Frederikshavn.

Farvel til Auderød

Den sidste større strukturændring i Søværnet vil ske med udgangen af 2007, hvor Søværnets Grundskole i Auderød nedlægges, og den fremtidige grunduddannelse flyttes til Frederikshavn, hvor den lægges sammen med Søværnets Sergent- og Reserveofficersskole.

I forbindelse med sammenlægningen ændres navnet til Søværnets Sergent- og Grundskole (SSG), idet den hidtidige reserveofficersuddannelse flyttes fra Frederikshavn til Søværnets Officersskole på Holmen fra 2008.

Nye skibe og kystradarer

I forbindelse med forsvarsforliget forventes det også, at søværnet vil mod-tage nye skibe, allerede i 2004-05 modtoges de to nye støtteskibe af ABSALON-klassen, ligesom det forventes at beslutningen om bygning af tre nye patruljeskibe vil blive vedtaget i begyndelsen af 2006.

I slutningen af december 2005 søsattes det første af seks nye standard-dartøjer af den såkalde type MK I i Skagen, ligesom seks af typen MK II er under bygning i Fåborg.

Herudover er to nye inspektionsfartøjer også under bygning i Skagen og forventes operative i 2008.

Kystradarstationer er under udbygning, således at de to tilbageværende marinedistrikter, Kattegat og Bornholm, vil få et bedre oversigtsbillede over farvandssituationen. Ved årets udgang er også Mariendistriktselementet i Korsør blevet nedlagt og funktioner overtaget af de to marinedistrikter.

 Relaterede historier:

4ESM system til ABSALON - 01/01/2006

4Første MK I søsat - 21/12/2005

4Patruljeskibe tager form - 01/10/2005

4Nyt Forsvarsforlig 2005-2009 - 11/06/2004

|Til toppen

Kildehenvisninger:

"

Flådestation Frederikshavn - Frederikshavn

"

Forsvarskommandoen - Vedbæk

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Har du en idé til en historie, eller mener du blot,
at der mangler noget på disse sider?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

SENESTE NYHEDER FRA SØVÆRNET:

10-03-2009:
Kuttere på forårsauktion

-

09-03-2009:
Skibsnavne offentliggjort

-

08-03-2009:
Biblioteksmystik

-

26-02-2009:
2. nye fregat køllægges

-

19-02-2009:
Kystradarprojekt forsinket


Flere Nyheder

-

   

Denne side er senest opdateret: -

Denne side er oprindeligt udgivet: 4. januar 2006

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger