US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4SøværnsNyt4Nyhedsarkiv 20084Mindesten afsløret

 

 Historien

 SøværnsNyt

4Nyhedsarkiv 2009

4Nyhedsarkiv 2008

4Nyhedsarkiv 2007

4Nyhedsarkiv 2006

4Nyhedsarkiv 2005

4Nyhedsarkiv 2004

4Nyhedsarkiv 2003

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

Mindesten afsløret:

Bautasten rejst til ære for alle danske soldater

Fredag 4. juli afslørede chefen for Jydske Dragonregiment, oberst Kurt Moesgaard, en bautasten til ære for danske soldater fra alle værn.

Chefen for Jydske Dragonregiment, oberst Kurt Moesgaard, afslørede bautastenen og lagde blomster

Chefen for Jydske Dragonregiment, oberst Kurt Moesgaard, afslørede
bautastenen og lagde blomster.

(Foto fra Hærens Operative Kommando)

Af Johnny E. Balsved

Fredag 4. juli afslørede chefen for Jydske Dragonregiment, oberst Kurt Moesgaard, en bautasten til ære for danske soldater fra alle værn. Afsløringen foregik i den allerede etablerede private mindelund ved Rinds-holm Kro ved Viborg.

Til stede ved afsløringen af mindestenen var repræsentanter for de tre værn og hjemmeværnet, soldaterforeninger med flere, samt ikke mindst tre repræsentanter for de soldater, det primært drejer sig om, nemlig de der er blevet dræbt eller såret i internationale missioner i de senere år.

Ikke dén 4. juli!

"Nu har alle danske soldater et sted, hvor de kan mindes deres faldne eller sårede kammerater", udtaler kromand Frode Hansen i forbindelse med afsløringen.

"Tanken om at lave en fælles mindelund for alle soldater fra alle danske værn har længe ligget mig på sinde, og nu synes min kone Hanne og jeg, at det skulle være nu, og hvilken anden dag end den 4. juli kunne bruges til det", siger Frode Hansen, der ikke kun har taget initiativet til det nye mindes-mærke.

Når 4. juli er en særlig mærkedag på kroen, så har det absolut intet at gøre med den amerikanske uaf-hængighedsdag, men datoen hen-føres til den episode under treårs-krigen, 4. juli 1849, hvor en eksadron fra Dragonregimentet jog en flok prøjsere på flugt og derved reddede Viborg for at blive besat.

Mindelunden i kroens park inde-holde allerede en mindesten til ære for dette slag, ligesom der også findes en mindesten, der hylder de danske FN-soldater.

Kroejeren lægger ikke skjul på, at han er meget stolt af sin private mindelund, hvor der som staffage for mindestene blandet andet er opstillet flere museumskampvogne og mindeanker.

Mindestenen ved Rindsholm Kro for alle danske soldater

Mindestenen ved Rindsholm Kro for alle danske soldater.
(Foto fra
Hærens Operative Kommando)

|Til toppen

Kildehenvisninger:

"

Hærens Operative Kommando, Karup

"

Rindsholm Kro, Viborg

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Har du en idé til en historie, eller mener du blot,
at der mangler noget på disse sider?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

SENESTE NYHEDER FRA SØVÆRNET:

10-03-2009:
Kuttere på forårsauktion

-

09-03-2009:
Skibsnavne offentliggjort

-

08-03-2009:
Biblioteksmystik

-

26-02-2009:
2. nye fregat køllægges

-

19-02-2009:
Kystradarprojekt forsinket


Flere Nyheder

-

   

Denne side er senest opdateret: -

Denne side er oprindeligt udgivet: 07. juli 2008

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger