US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4SøværnsNyt4Nyhedsarkiv 20084Ny forsvarskommission

 

 Historien

 SøværnsNyt

4Nyhedsarkiv 2009

4Nyhedsarkiv 2008

4Nyhedsarkiv 2007

4Nyhedsarkiv 2006

4Nyhedsarkiv 2005

4Nyhedsarkiv 2004

4Nyhedsarkiv 2003

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

Ny forsvarskommission:

Kommissionen nedsat til at kigge på forsvarets fremtidige rolle og materiel frem til 2025

Forsvarskommissionens kommende anbefalinger er dog ingen garanti for, at de givne forslag så også føres ud i livet. Det viser seneste kommissionsrapport fra 1997.

Af Johnny E. Balsved

Regeringen har nedsat forsvarskommissionen af 2008. Kommissionen skal frem til 2009 bidrage til at forberede en politisk aftale om Forsvarets udvikling efter 2009 og frem til 2025.

Formanden for kommissionen bliver forhenværende forsvarsminister Hans Hækkerup.

Bringe parterne sammen

"Vi skal prøve at finde ud af, hvordan den globale sikkerhedspolitiske klima udvikler sig, så vi kan indrette Forsvaret, til at løse de opgaver der måtte opstå. Og vi har nogle udfordringer, blandt andet fastholdelse af de unge officerer, som vi skal finde en løsning på. Min opgave bliver at være den, der skal bringe parterne sammen", siger formand Hans Hækkerup.

Udover at se på de sikkerhedspolitiske tendenser, som har betydning for Forsvarets deltagelse i internationale operationer og forsvaret af Danmark, skal kommissionen komme med overvejelser om Forsvarets udvikling frem til år 2025.

En udvikling der skal baseres på en fortsat aktiv udenrigs- og sikkerhedspolitik og fortsat dansk medlemskab af OSCE, FN og NATO. Og der skal tages højde for EU's fremtidige sikkerhedspolitiske rolle.

Kommissionen skal også overveje spørgsmålet om anskaffelsen af erstatningen for Forsvarets nuværende jagerfly F-16.

"Succeskriterierne er, at vi gør et godt forarbejde, som kan danne grundlag for forhandlingerne om forsvarsforliget og at det resulterer i et bredt politisk forlig", siger den nye formand.

Hans Hækkerup

Forhenværende forsvarsminister Hans Hækkerup.

Søværnets materielønsker

Forsvarsminister Søren Gade udtaler: "Jeg ser frem til det kommende arbejde, som ligger i god forlængelse af den brede politiske opbakning, der i dag er til dansk forsvar. Den brede opbakning til forsvaret er vigtig, ikke mindst i lyset af blandt andet de krævende operationer, som forsvaret deltager i."

Når det kommer til søværnets materielønsker til et kommende forsvarsfor-lig, så er anskaffelsen af langtrækkende luftforsvarsmissiler til de tre nye fregatter nok noget, der står højt på ønskesedlen.

Anskaffelsen af maritime helikoptere, hvoraf fire allerede var bevilget i indeværende forsvarsforlig, men nu er udskudt til anskaffelse i et eventuelt kommende forlig. Dertil kommer en udskiftning af søværnets otte LYNX helikoptere, hvor det nok vil være mest hensigtsmæssigt, at der fremover kun skal opereres med én helikoptertype.

Et tredje, og måske fjerde, inspektionsfartøj af KNUD RASMUSSEN-klassen vil formentlig også indgå i materielønskerne.

Bygningen af et oceangående forsyningsfartøj til støtte ved deltagelsen i internationale operationer er ligeledes en mulighed, idet dette i væsentlig grad vil kunne forlænge udholdenheden for udsendte fregatter eller støtteskibe.

Nye og tidssvarende miljøskibe er vel også svære at komme uden om med den fastsatte tidsramme.

Men det kommer nok også til at koste noget. Fx må det formodes, at de to enheder af FLYVEFISKEN-klassen, der i dag kun anvendes til farvands-overvågning formentlig vil blive udfaset, i forbindelse med ibrugtagningen af de nye standardfartøjer af DIANA-klassen, således at klassen fremover vil tælle maksimalt otte enheder.

Ingen garantier

Forsvarskommissionens kommende anbefalinger er dog ingen garanti for, at de givne forslag så også føres ud i livet!

Det viser seneste kommissionsrapport fra 1997, der bl.a. anbefalede, at der anskaffedes fire og ikke blot tre ny patruljeskibe (fregatter).

Kommissionen i 1997 bemærkede også, spørgsmålet om det fremtidige behov for ubåde i dansk forsvar var centralt, som rapporten konkluderer, der er - med de egenskaber og den effekt, som ubåde tilbyder - militært set behov for at opretholde et dansk ubådsvåben af en passende størrelse.

Udvalget vedrørende forsvarets materiel har på baggrund heraf peget på anskaffelsen af fire nye ubåde, idet det er kommissionens opfattelse, at ubåde er en nyttig kapacitet.

Sådan skrev den daværende forsvarskommission tilbage i 1997, og næsten inden rapport var blevet færdiglæst, var der truffet politisk beslutning om nedlæggelsen af ubådsvåbnet.

Kommissionens arbejde vil løbende kunne følges via Forsvarsministeriets hjemmeside, hvor blandt andet kommissoriet og beretningen fra Forsvars-kommissionen af 1997 kan læses under menupunktet 'Forsvars-kommission' i venstre side af hjemmesiden.

>> Læs Kommissoriet og kommissionens sammensætning her

|Til toppen

Kildehenvisninger:

"

Forsvarskommandoen - København

"

Forsvarsministeriet - København

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Har du en idé til en historie, eller mener du blot,
at der mangler noget på disse sider?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

SENESTE NYHEDER FRA SØVÆRNET:

10-03-2009:
Kuttere på forårsauktion

-

09-03-2009:
Skibsnavne offentliggjort

-

08-03-2009:
Biblioteksmystik

-

26-02-2009:
2. nye fregat køllægges

-

19-02-2009:
Kystradarprojekt forsinket


Flere Nyheder

-

   

Denne side er senest opdateret: -

Denne side er oprindeligt udgivet: 7. februar 2008

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger