US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4SøværnsNyt4Nyhedsarkiv 20034Bevaring af isbryderen ELBJØRN

 

 Historien

 SøværnsNyt

4Nyhedsarkiv 2009

4Nyhedsarkiv 2008

4Nyhedsarkiv 2007

4Nyhedsarkiv 2006

4Nyhedsarkiv 2005

4Nyhedsarkiv 2004

4Nyhedsarkiv 2003

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

Bevaring af isbryderen ELBJØRN:

Kan du bruge en
gammel isbryder?

Søværnet undersøger interessen for en eventuel bevaring af den tidligere statsisbryder ELBJØRN.

Søværnets Materielkommando efterlyser personer eller foreninger der kan være interesseret i at anvende den gamle statsisbryder til et nyt formål, eventuelt af kulturel karakter.

Isbryderen ELBJØRN ses her som opmålingsskib.
(Foto fra Orlogsmuseets arkiv)

Af Johnny E. Balsved

Søværnet er i færd med at udfase den tidligere statsisbryder ELBJØRN, der efterfølgende skal afhændes. Det vurderes på baggrund af bl.a. skibets alder, skibstekniske udformning og hidtidige anvendelse, at isbryderen er af historisk interesse og dermed bevaringsværdigt.

Det er et krav, at skibet forbliver på danske hænder, og at det ikke vil kun-ne sælges med videresalg for øje. ELBJØRN kan ikke længere sejle for egen kraft, og skibet vil ikke kunne godkendes til sejlads.

Skibet tænkes derfor eventuelt bevaret til kulturelle eller hermed beslægte-de formål. Alternativt må skibet sælges til ophugning.

Søværnets Materielkommando er derfor interesseret i at høre fra eventuelt interesserede - personer, foreninger eller andre - der kunne have et ønske om at bevare skibet og genanvende det til et andet formål and det oprindelige.

Lidt historik

Statsisbryderen ELBJØRN blev oprindelig bygget på Frederikshavn Værft & Flydedok A/S og blev søsat i 1953.

ELBJØRN var oprindeligt ejet af Industriministeriet, og var i perioderne 1972, 1974, 1975, 1976 og 1977 udlånt til Søværnet og anvendt som opmålingsskib. Som opmålingsskib var isbryderen udrustet til at kunne medføre fire O-både (mindre opmålingsfartøjer).

1. januar 1996 blev ELBJØRN sammen med de øvrige statsisbrydere over-ført fra Industriministeriets område og indgik nu officielt i Søværnet, hvor den efter et havari på hovedmotoren 12. februar 1996 siden har været op-lagt ved Flådestation Frederikshavn.

SENESTE NYT OM ELBJØRN...

Søværnets Materielkommando

11. december 2003

Pressemeddelelse

 Søværnets Materielkommando har solgt
den tidligere statsisbryder ELBJØRN.

Salget er sket på baggrund af en udbudsforretning og efterfølgende invitation til besigtigelse af skibet ved Flådestation Frederikshavn, hvor det har været hjemmehørende sammen med de øvrige isbryde-re.

Ved tilbudsfristens udløb i går, kl. 1200, var der ud af oprindeligt 21 henvendelser om interesse for skibet, indkommet 7 tilbud.

Salget er sket til den højestbydende, og det er en glæde for Søvær-nets Materielkommando at kunne konstatere, at købers projektbe-skrivelse af den fremtidige anvendelse af ELBJØRN falder helt i tråd med søværnets ønske om at bevare isbryderen til et almennyttigt, offentligt tilgængeligt formål.

Køberen, restauratør Lars Jeppesen, Restaurant Sæby Søbad, vil sna-rest forhale ELBJØRN fra Frederikshavn, og efter istandsættelse af skibet er det hensigten at det skal fungere som museumsskib med café og restaurant samt glaspusteri og galleri om bord.

Køber oplyser, at det forventes, at der kan sættes landgang og åb-nes for offentligheden i løbet af sommeren 2004.

 

Kildehenvisninger:

&

Flådens skibe og fartøjer 1945-1995, af Gunnar Olsen og Svenn Storgaard, Marinehistoriske skrifter,  København 1998 (ISBN 87-87720-13-2)

"

Søværnets Materielkommando, København

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Har du en idé til en historie, eller mener du blot,
at der mangler noget på disse sider?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

SENESTE NYHEDER FRA SØVÆRNET:

10-03-2009:
Kuttere på forårsauktion

-

09-03-2009:
Skibsnavne offentliggjort

-

08-03-2009:
Biblioteksmystik

-

26-02-2009:
2. nye fregat køllægges

-

19-02-2009:
Kystradarprojekt forsinket


Flere Nyheder

-

   

Denne side er senest opdateret: 16. december 2003

Denne side er oprindeligt udgivet: 11. december 2003

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger