US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Flaget 4FAQ - Spørgsmål

 

 Historien

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

4Flagets historie

4Rigets Flag

4Orlogsflaget

4Fanebæreren

4Søværnets Edsfane

4Flagdage

4Flagregler

4FAQ - Spørgsmål

4Signalflag

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

FAQ

- Ofte stillede spørgsmål om flaget og dets brug

Neden for besvares nogle af de meget ofte stillede spørgsmål til denne web site omkring flaget og det brug.

I de tilfælde, hvor et svar er baseret på konkrete cirkulærer, bekendtgørel-ser mm. er dette tilkendegivet ved angivelse af et §§, alle øvrige svar er baseret på skik og brug eller kutymer.

Må jeg flage med det færøske eller grønlandske flag?

 • §§ Ja, det har siden 1948 været tilladt at flage med det færøske flag, og siden 1985 desuden med det grønlandske flag uden særlig tilladelse. Flagning med disse flag kan ske uden samtidig flagning med Dannebrog.

Hvor høj skal min flagstang være?

 • Der er ingen faste regler, men normalt vil en flagstang på mellem 7 og 8 meter passe til de fleste parcelhuse, til et fritidshus lidt mindre.
  Normalt vil leverandøren kunne vejlede om længden, der både af-hænger af husets/grundens størrelse og placering i terrænet.

Flaget på halv, men hvordan er det lige nu, det er?

 • På visse mindedage og i anledning af dødsfald flages på halv stang.
  Flaget hejses først til tops og forbliver oppe nogle sekunder. Derefter sættes det på halv, dvs. nedhales så langt, at flagets underkant befinder sig ud for midten af flagstangen.
  Ved flagning fra husfacader sættes det hvide kors ud for flag-stangens midte.
  Når flaget skal hales ned, hejses det først til tops og forbliver oppe nogle sekunder, hvorefter nedhalingen finder sted.
  På en bisættelsesdag flages på halv, indtil bisættelsen har fundet sted.
  Derefter hejses flaget på hel, hvor det forbliver indtil solnedgang.

Min søn har fødselsdag langfredag, må jeg så flage på hel for ham?

 • Ja, det må du faktisk godt!
  Reglen om at kirkelige flagdage går forud for andre offentlige flag-dage gælder kun for offentlige myndigheder, og ikke for private. Men hvis fx HM Dronning Margrethe skulle have fødselsdag en lang-fredag, så flages der på halv fra alle offentlige bygninger mfl. (Dette vil fx ske langfredag 16. april 2049, altså på dronningens 109 års fødselsdag!)

Må jeg flage med et fremmed lands flag?

 • §§ I Danmark kan der søges tilladelse til at flage med anerkendte staters flag. Tilladelse gives af den lokale politidirektør.
  Der er generel tilladelse til flagning med de nordiske landes flag, herunder det færøske og grønlandske, ligesom det også er tilladt at flage med FN-flaget og det europæiske flag (EU-flaget).

Må jeg vaske flaget, når/hvis det bliver snavset?

 • Det er ikke noget forbud, men skik og brug siger, at flaget ikke bør vaskes, når det bliver snavset, men udskiftes.

Mit flag skal udskiftes, hvordan slipper jeg af med det?

 • Lad være med at bruge det gamle flag som pudseklude og lign. Det bedste vil være at brænde flaget i en brændeovn el. lign.
  Har du ingen brændeovn, så aflever evt. det gamle flag på kommu-nens genbrugsstation.

Må flaget røre jorden under op og nedhaling?

 • Der står ingen steder, at flaget eller en evt. vimpel ikke må slæbe hen over jorden i forbindelse med op eller nedhaling.
  Forskellige myndigheder og organisationer kan have lavet interne regler, men flaget bør altid behandles med værdighed.
  Dette medfører bl.a. at det er en god skik ikke at lade flag eller vimpel slæbe hen over jorden under op og nedhaling.
  Det bedste er, at lade en anden person holde flaget eller vimplen, medens man selv sørger for det praktiske med fastgørelse og op og nedhaling.

Er der regler for hvordan flaget skal lægges sammen?

 • Nej, der er i Danmark ingen faste regler for, hvordan flaget lægges sammen, som det fx kendes fra USA.
  Forskellige myndigheder og organisationer kan have lavet interne regler, men det mest praktiske er, at folde flaget sammen på en sådan måde, at de to ender hvor flaget skal knyttes til flaglinen lig-ger øverst.

Vi har midnatssol, der hvor jeg bor, skal flaget så sidde oppe hele døgnet?

 • Det var nok årets spørgsmål fra Grønland, og den tygger de så stadig på i Justitsministeriet!
  Personligt ville jeg nok vælge at sætte flaget klokken otte om morgenen og så hale det ned i løbet af aftenen.
  Lige så interessant vil det så være, hvordan man flager i den periode, hvor solen slet ikke står op????

Hvad er et stående lig?

 • I Søværnet bruges betegnelsen "det stående lig", altså et flaglig, om den del af flaget, der vender ind mod stangen, dvs. den del der normalt er forstærket med en flagline.

Må jeg brænde flaget?

 • Ja, hvis der er tale om, at du vil destruere et gammelt eller ødelagt flag. Men afbrændingen bør nok ikke ske offentligt!
  §§ Iflg. straffelovens §110 e straffes den, der offentlig forhåner en fremmed nations flag, De Forenede Nationers eller Det Europæiske Råds flag med bøde eller fængsel indtil 2 år.

Min flagstang er otte meter høj, hvor lang skal min vimpel så være?

 • En vimpel bør være halvdelen af stangens længde, dvs. at med en 8 meter høj flagstang, så bør vimplen have en længde på 4 meter.

Må jeg føre Orlogsflag fra min lystbåd?

 • §§ Nej, Orlogsflaget er benævnelsen for Søværnets flag og må kun anvendes af flådens skibe. Orlogsflaget benyttes ikke af Søværnets landinstitutioner, de anvender det almindelige splitflag (statsflaget).
  Gennem tiden har flere organisationer, lystfartøjer mfl. fået tilladel-se til at anvende et splitflag i orlogsrød udførelse med forskellige symboler mv. i flagets øverste venstre felt.

Hvilket flag eller stander skal sidde øverst på flagstangen?

 • Det er en dårlig skik at føre mere end ét flag eller stander på én flagstang, og under alle omstændigheder bør der aldrig sættes andre flag eller standere sammen med Dannebrog.
  (Placeringen af et nationsflag under et andet er for øvrigt et gammelt signal for erobring/underkastelse!)

Må jeg flage om natten?

 • Der er ikke noget, der forbyder dig at flage døgnet rundt, men normalt anses det dog for god skik kun at flage i de lyse timer.
  Danmarkssamfundet anbefaler dog, at hvis du ønsker at flage om natten, så bør flaget være belyst.

Fik du svar på dit spørgsmål?

 • Jeg håber du har kunnet finde svar på dit spørgsmål på disse sider, men hvis ikke er du naturligvis velkommen til at kontakte mig via e-mail.

|Til toppen

Kildehenvisninger:

"

Danmarks-Samfundet

&

Fra flådens arkiver - Dannebrog fra kongebanner til orlogsflag og fane, kommandørkaptajn Th. Bjerre, Våbenhistorisk Selskab, København 1958

&

Om Dannebrog jeg ved..., redig. af Jesper Hjermind og Kristian Melgaard, Forlaget Viborg I/S 1995 (ISBN 87-90281-00-4)

&

Vort flag, Axel Pontoppidan, kaptajn, kammerherre (red.), Forlaget Codan, København 1943

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Har du en idé til en historie, eller mener du blot,
at der mangler noget på disse sider?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

SE OGSÅ TIDSLINIEN:

Flagets kronologiske historie

-

   

Denne side er senest opdateret: 8. marts 2009

Denne side er oprindeligt udgivet: 31. juli 2005

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger