US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Flaget 4Fanebæreren
 

 Historien

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

4Flagets historie

4Rigets Flag

4Orlogsflaget

4Fanebæreren

4Søværnets Edsfane

4Flagdage

4Flagregler

4FAQ - Spørgsmål

4Signalflag

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

Fanebæreren

Værn om flaget

Oprindelig blev flaget kun brugt som fane.

Først senere indførtes flaget, til op- og nedhaling, som vi kender det i dag.

At fanen var vigtig er beskrevet mange gange i historien. Det var heller ikke hvem som helst, der fik lov at bære fanen.

På korstogenes tid blev fanen båret af en Biskop, og i andre særlige tilfælde af høvdingen, fyrsten eller af hærføreren selv.

Senere blev det Fændriken (i dag fenrik), der bar fanen.

Denne skulle være en kraftig og tapper, ung officer, som var villig til at indestå for fanen med sit liv.

Hvis det blev umuligt for ham at forsvare fanen længere, skulle han rive dugen af stagen, svøbe sig i den og lade sig hugge ned.

At det ikke kun var tomme ord, kan nedenstående befaling måske sige noget mere om.

En bataljonsfane fra ca. 1848...

En bataljonsfane fra ca. 1848.0

En dansk Fændrikbefaling

Fra en dansk Fændrikbefaling i begyndelsen af 1600-tallet lyder det således:

"Jeg betror dig denne fane, fordi jeg véd, at du er en ærlig og modig Mand; du skal føre den, som det sømmer sig en trofast Kriger.

Du skal værne den, som en Dannemand værner sin Ægtehustru.

Du skal svinge den over ærlige Folk, og ikke lade den vaje over forrædere.

Under march og paa Vagt, under Storm og Strid skal du staa som et Mønster for tapre Soldater; ingensinde maa du vige, aldrig maa du give anledning til, at Hæren bliver modløs og flygter.

Skulde det ske, at Fjenden afhugger din højre Haand, skal du gribe Fanen med den venstre.

Mister du begge Hænder, skal du slaa Tænderne i Fanen.

Du skal værne den, saa længe du lever og aander.

Maa du opgive kampen, det Gud forbyde, skal du vikle dig i Fanen og dø".

Med en næsten enslydende befaling overgav Kong Gustav II Adolf (1611-1632) af Sverige også engang fanen til en fanebærer.

Fanen ombord

I dag går det nok mere fredeligt for sig, ikke mindst når kadetterne på Søværnets Officersskole bringer "Fanen ombord", hvilket er en forårsbebu-der, med musikledsagelse fra Søværnets Tamburkorps.

Ceremonien er en gammel tradition fra sejlskibenes storhedstid, hvor søofficersuddannelsen var teori i vinterhalvåret og praktik på en af flådens skibe i sommermånederne, der var mest gunstige for sejlads.

Officersskolens fane bringes om bord i det skib, der skal gennemføre som-merens togter med de kommende søofficerer, således sker det fortsat, at kadetterne i samlet trop bringer fanen ombord.

Der er en tilsvarende ceremoni om efteråret, hvor fanen bliver ført fra

Fanen bringes ombord

Fanen bringes ombord.
(Foto: Søværnet)

borde til forsvarlig opbevaring på officersskolen. Selvom uddannelses-forløbet på skolen er anderledes i dag, så holdes traditionen fortsat i hævd.

|Til toppen

Kildehenvisninger:

"

Søværnets operative Kommando, Århus

&

Vort flag, Axel Pontoppidan, kaptajn, kammerherre (red.), Forlaget Codan, København 1943

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Har du en idé til en historie, eller mener du blot,
at der mangler noget på disse sider?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

SE OGSÅ TIDSLINIEN:

Flagets kronologiske historie

-

   

Denne side er senest opdateret: 8. april 2006

Denne side er oprindeligt udgivet: 26. august 2001

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger