US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Flaget 4Søværnets Edsfanen

 

 Historien

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

4Flagets historie

4Rigets Flag

4Orlogsflaget

4Fanebæreren

4Søværnets Edsfane

4Flagdage

4Flagregler

4FAQ - Spørgsmål

4Signalflag

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

Søværnets Edsfane

Af Søværnets Grundskole

Søværnets Edsfanes fanespyd (Foto: Søværnet)De færreste er nok bekendt med, at Søværnet har noget så sjældent som en "Edsfane".

Søværnets Grundskole fik til opgave at stille et æreskommando og dermed repræsentere Søværnet ved det kongelige bryllup 14. maj 2004.

I spidsen af æreskompagniet fik Grund-skolen bemyndigelse og dermed æren af at benytte denne fane ved årets mest festlige lejlighed.

"Edsfanen" har en interessant oprindelse, anvendelse og egen specielle historie, der her kort beskrives.

Nederlagene i Store Nordiske Krig

Efter den Store Nordiske Krig 1709–1720 var Flådens personel så demoraliseret, at viceadmiral Christian von Gabel fandt det nødvendigt at gøre noget ved det – noget som igen kunne få moralen op hos de overlevende søkrigere.

Viceadmiralen fik derfor overbevist kong Frederik IV om nødvendigheden af en reorganisering af Flådens faste stok.

Dette skete i perioden fra 1719 til 1723, hvor personellet blev opdelt i 6 divisioner.

Hver division blev tilknyttet et vist antal skibe. En division omfattede fra 500 til 600 mand.

Divisionen var igen opdelt i 5 kompagnier. Kompagnierne blev ledet af en komman-dør.

1. Division 1757

De enkelte divisioner havde hver sin fane.

Divisionsfanernes udseende kendes imidlertid ikke, men som et klenodie fra denne tid eksisterer et fint forarbejdet og meget velbevaret fanespyd.

Dette fanespyd er monteret med den fane, som senere blev den såkaldte "Edsfane".

Fanen med fanespyd blev givet til 1. division i 1757. Indgraveringen, "1. Division 1757", står stadig at læse på fanespydet.

"Edsfanen" - ældste fane

Fanespydet, som er meget smukt udskåret i metal, viser kong Frederik IV's monogram med kongekrone og rigsæble.

Fanedugen er et 3-dugs orlogsflag af hårdug monteret på en relativ kort fanestang, hvis tykkelse ganske særpræget aftager mod spydet - i lighed med de ældste faner, som findes bevaret på vore museer.

De 6 divisioner blev imidlertid nedlagt i 1856.

Måske som en konsekvens heraf, eller blot ved oprettelse af en ny stilling som chef for orlogsværftet på samme tid, blev der i 1858 udleveret en fane til Chefen for Orlogsværftet.

Denne fane blev efterfølgende kaldt "Edsfanen", nu forekommer så udtryk-ket "Edsfane" officielt.

Det forlyder, at flagdugen stammer fra samme tidspunkt.

Aflæggelse af troskabseden

Fanen blev således i tiden 1858 til 1921 benyttet ved aflæggelse af troskabseden eller troskabsløfter for Søværnets faste personel og benævntes derfor "Edsfanen".

Edsaflæggelsen foregik ved, at den, som skulle aflægge eden, stillede sig foran fanen, der så blev holdt skråt hen over hans hoved.

Når vedkommende så aflagde eden var det med fanens spids i hænderne.

Fanen fandt også anvendelse, hvor en mand, der var fradømt æren, senere skulle generhverve denne. I dette tilfælde blev fanen svunget 3 gange over hans hoved, hvorefter han på ny måtte aflægge eden.

Edsaflæggelsen blev ophævet i Søværnet i 1921 ved indførelsen af den nye tjenestemandslov.

Troskabsløftet lød således:

"Jeg lover at være Hans Majestæt Kongen
tro og lydig, som en ærekær sømand og krigsmand
uværlig at lade mig bruge i kongens tjeneste
til vands og til lands og i samme mit
liv og blod at vove, samt med troskab og lydighed
at opfylde de pligter, der i øvrigt påligger
mig som sømand og krigsmand".

"Edsfanen" reddet under dramatiske omstændigheder

Da den tyske værnemagt under besættelsen af Danmark 1940-45 trængte ind på Holmen den 29. august 1943, blev "Edsfanen" reddet og under dramatiske omstændigheder ført til et skjulested i Nyboder.

Senere blev den overført til Holmens Kirke, hvor provst Neiiendam, da-værende formand for Holmens Kirkes menighedsråd, lod fanen anbringe i Niels Juels gravkapel.

Efter krigens ophør blev fanen atter ført tilbage til Holmen i Nyholms Vagt.

Her befandt den sig på en værdig plads på Viceadmiralens kontor til den 31. august 1966, hvorefter den blev overdraget til Chefen for Søværnet, som havde sit kontor i Søværnskommandoen i Gernersgade.

Ved Chefen for Søværnets udflytning fra Gernersgade til Forsvars-kommandoens nye bygninger i Vedbæk, blev fanen atter tilbageleveret til Chefen for Flådestation København den 10. januar 1973.

Her har fanen så været opbevaret Under Kronen igen på Viceadmiralens kontor.

I spidsen for kendte danske modstandsfolk

Efter anden verdenskrigs afslutning, er fanen kun blevet brugt ved følgende begivenheder:

  • Under den store sejrsparade i London den 8. juni 1946 efter afslut-ningen af 2. Verdenskrig, hvor den blev båret i spidsen for en honnørdeling, bestående af kendte danske modstandsfolk fra forsvaret.

  • Ved Hendes Kongelige Højhed Kronprinsesse Margrethes bryllup den 10. juni 1967.
    Her var der foran Holmens Kirke opstillet et honnørkommando bestående af Søværnets Tamburkorps og 3 delinger konstabler/ konstabelelever fra Søværnets Konstabelskole.

Den tredje begivenhed

Den tredje begivenhed efter anden verdenskrigs afslutning blev Søværnets deltagelse med "Edsfanen" ved det kongelige bryllup 14. maj 2004, da Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik og frøken Mary Donaldson blev gift i Vor Frue Kirke i København.

Søværnet havde opstillet et honnørkommando bestående af 7 officerer, 4 befalingsmænd, Søværnets Tamburkorps samt 90 værnepligtige - alle tjenestegørende ved Søværnets Grundskole i Auderød.

Honnørkommandoet havde efter et særligt ønske fra Hendes Majestæt Dronning Margrethe II taget opstilling ved mindeankeret i Nyhavn.

"Edsfanen" er efter paraden igen bragt til Marinestation København.

Kildehenvisninger:

"

Ovennævnte artikel blev bragt i bladet:

Nr. 2 - Juni 2004

Artiklen gengives her med tilladelse fra Søværnets operative Kommando.

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Har du en idé til en historie, eller mener du blot,
at der mangler noget på disse sider?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

SE OGSÅ TIDSLINIEN:

Flagets kronologiske historie

-

   

Denne side er senest opdateret: -

Denne side er oprindeligt udgivet: 18. september 2004

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger