US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Historien4Flåden 1914-19184Flåden under 1. verdenskrig4E13 affæren4Chefen vendte tyskerne ryggen

 

 Historien

4Før 1801

41801-1814

41814-1848

41848-1864

41865-1913

41914-1918

41919-1939

41939-1945

41945-1989

4Efter 1989

4Oversigt

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

Ubåden E.13 ved Saltholm (1915):

Chefen vendte
tyskerne ryggen

Her følger en øjenvidneskildring fra begivenhederne ved Saltholm 19. august 1915, hvor den engelske under-vandsbåd E.13 blev ødelagt af tyske torpedobåde inden for dansk territorialfarvand.

Krydseren GEJSER blev sammen med resten af 1. eskadre beordret til den sydlige del af Øresund, da det erfaredes at en undervandsbåd var grundstødt.

Af Hans Carstensen

Den 26. August 1915 blev Edskadren der havde Vagt i Øresund og Københavns Red. Blæst klart Skib og afgik syd paa.

Der var i Nattens løb strandet en Engelsk Undervandsbaad E.13 paa Sydspidsen af Saltholm.

Da Edskadren var Syd Sydøst af Dragør; saa vi en Tysk Torpedobaad komme i stærk Fart syd fra; dreje af mod Vest udenfor Sømilegrænsen; samtidig med skydes 8-10 Skud mod den Engelske U-Baad E.13.

Der laa en mindre dansk Patruljebaad imellem E.13 og Tyskerne; som disse skød over.

Front med ryggen til

Den danske Edskadre fortsatte østover da denne var tværs af den Tyske Torpedobaad blev vi beordret til Parade langs Rælingen; Chefen paa vores Skib GEJSER stod paa Broen sammen med de øvrige Officerer og gjorde Honnør, undtagen GEJSER Chef, som vendte Tyskerne Ryggen.

Tyskerne paraderede ogsaa for de Danske Skibe.

Da den danske Edskadre naaede frem ud for E.13 ankeredes op.

Baade blev sendt over til E.13 for at hente saarede og døde – 8-9 Englændere var døde.

Englænderne var helt uforberedt paa Angreb; da de laa paa neutral Grund.

Disse havde siddet paa Dækket og nogle havde spillet Kort. Der var flere fuldtræffere gaaet tværs gennem E.13.

Kaptajn T. A. Topsøe-Jensen

Kaptajn
T. A. Topsøe-Jensen
- Chef for
krydseren GEJSER

Der var stor Harme blandt de danske Besætninger paa Eskadrens Skibe.

På vagt ved E.13

Efter E.13 besætning var sejlet til Købenavn blev GEJSER beordret til at holde Vagt ved E.13.

Krydseren GEJSER

Krydseren GEJSER

Ombord paa GEJSER var E.13 Chef, som var ovre paa E.13 og destruere forskellige Instrumenter paa E.13.

Chef Layton forærede GEJSER Chef og Officerer nogle fine Navigations-instrumenter; først efter ovennævnte var fore-taget; fik ”Zwitser” Mandskab, som skulde tætne og hæve E.13 lov at komme ombord paa E.13.

GEJSER laa Vagt ca. 3 Uger og havde blandt andet en del Sejl og roøvelser var flere gange langs E.13.

Her fandt jeg en Dag paa

E.13 i nærheden af et Granathul et stykke (ca. 2 cm. Langt) af  Kobber-bæltet fra en Tysk Granat; længere fremme paa E.13 et stykke (ca. 8-10 cm. Langt) som var skudt over af en ritcoterende Tysk Granat. Var et stykke af Styreskinne til ovenbords Kanon paa E.13.

Aargang 1915. Hoved No. 6768. Carstensen.
Skibs No. GEJSER No 473.

|Til toppen

- Har du en idé til en historie, eller mener du blot,
at der mangler noget på disse sider?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

-

-

   

Denne side er senest opdateret: 20. oktober 2002

Denne side er oprindeligt udgivet: 26. april 2002

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger