US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Historien4Flåden 1914-19184Flåden under 1. verdenskrig4E13 affæren4Flugt fra internering

 

 Historien

4Før 1801

41801-1814

41814-1848

41848-1864

41865-1913

41914-1918

41919-1939

41939-1945

41945-1989

4Efter 1989

4Oversigt

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

Ubåden E.13 ved Saltholm (1915):

Flugt fra internering

Kaptajnløjtnant Layton og hans næstkommanderende flygtede fra internering.

Af Johnny E. Balsved

Kaptajnløjtnant Geoffrey Layton

Kaptajnløjtnant
Geoffrey Layton

(Foto:
Orlogsmuseet)

Chefen for den engelske ubåd E.13, kaptajnløjt-nant Geoffrey Layton, blev ligesom den overleven-de del af besætningen interneret i Danmark.

Layton var, selv om han blev særdeles godt be-handlet af danskerne, ikke den type officer, der planlagde at tilbringe resten af krigen interneret i Danmark.

I slutningen af oktober 1915 lykkedes det kaptajn-løjtnant Layton, med hjælp fra gode danske ven-ner, at flygte fra interneringen.

Via Sverige og Norge lykkedes det for Layton at re-turnere til England.

Forklædt som sømand

Historien fortæller, at Layton efter at have været interneret på Holmen i nogle uger forklædte sig som en almindelig sømand. Han placerede en primitiv kludedukke i sin seng og sneg sig forbi vagterne.

Benyttende surringerne fra hængekøjen lykkedes det ham at fire sig ud af vinduet, hvorefter han sneg sig ned til kajen og lod sig glide i vandet.

Han svømmede roligt langs med kajkanten for at undgå vagtposterne på Holmen. Væk fra Holmen fandt han et roligt sted og fik det våde tøj lagt til lidt tørring, hvorefter han tilbragte en meget kold nat.

Næste dag lykkedes det ham stille og roligt at tage færgen til Malmø.

Ved at udgive sig for at være finsk matros, lykkedes det for ham at få en lift med en norsk damper til Christiania, i dag bedre kendt som Oslo. Herfra gik turen videre til Bergen.

Arresteret ved tilbagekomsten til England

I Bergen udgav han sig for at være "George Perkins", en amerikansk mariner. Det lykkedes ham at komme med færgen til Newcastle.

Rejsen forløb planmæssigt.

Men ved ankomsten til Newcastle blev Layton anholdt af de engelske told-myndigheder. Han var ikke i besiddelse af nogle papirer, der kunne bevidne hans rette identitet.

Layton blev først løsladt flere timer senere, da en repræsentant fra det engelske Admiralitet mødte op og kunne identificere ham.

Tilbage i aktiv tjeneste

Allerede året efter, i 1916, var kaptajnløjtnant Geoffrey Layton tilbage i aktiv tjeneste. Denne gang som chef for den engelske undervandsbåd S.1. Ved krigens slutning i 1918 blev Layton tildelt det engelske DSO, "Distinguished Service Order" for sin tjeneste i ubådene.

Laytons karriere i Royal Navy fortsatte inden for undervandsbådene og efter hans senere udnæv-nelse til kommandør, var han en overgang stabschef for de samlede engelske undervandsbåde.

Geoffrey Layton sluttede karrieren i Royal Navy, som admiral Sir Geoffrey Layton, GBE, KCB, KCMG, DSO, RN. Layton var bl.a. chef for de britiske flådestyrker i Sydøstasien, da japanerne invaderede Singapore i 1942.

Admiral Sir Geoffrey Layton

Geoffrey Layton,
chefen for E.13,
her som admiral

(Foto: Orlogsmuseet)

Laytons næstkommanderende forlod også Danmark

Næstkommanderende på undervandsbåden E.13, premierløjtnant Paul Eddis havde heller ikke den store lyst til at være interneret i Danmark resten af krigen, så han besluttede sig også for at flygte.

Hans flugthistorie er måske knapt så farverig, som den hans chef igang-satte, men han udviste dog et ganske godt initiativ.

Eddis var indledningsvis blevet interneret ombord på et dansk skib; han brugte en tønde til at fragte sig over til en engelsk ejet lystbåd, der lå i Københavns havn.

|Til toppen

- Har du en idé til en historie, eller mener du blot,
at der mangler noget på disse sider?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

-

-

   

Denne side er senest opdateret: 20. oktober 2002

Denne side er oprindeligt udgivet: 24. september 2001

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger