US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Historien4Flåden 1914-19184Flåden under 1. verdenskrig4E13 affæren4Layton's rapport

 

 Historien

4Før 1801

41801-1814

41814-1848

41848-1864

41865-1913

41914-1918

41919-1939

41939-1945

41945-1989

4Efter 1989

4Oversigt

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

Ubåden E.13 ved Saltholm (1915):

Layton's første rapport

Første officielle rapport fra kaptajnløjtnant Geoffrey Layton, chef for den engelske ubåd E13

Nedenfor er en oversat gengivelse af kaptajnløjt-nant  Geoffrey Layton's første rapport til Vice-admiral W. F. Oliver, stabschef (Chief of the War Staff), Admiralitetet (Royal Navy).

Rapporten giver en nøje beskrivelse af nogle af de begivenheder, der foregik lige uden for København om morgenen, den 19. august 1915.

Denne indledende rapport blev nedskrevet ombord på det danske artilleriskib PEDER SKRAM, den 20. August 1915.


Rapport fra kaptajnløjtnant Layton
til Viceadmiral W. F. Oliver, Stabschef, Admiralitetet.

Oversat af Johnny E. Balsved

Kaptajnløjtnant Geoffrey Layton

Kaptajnløjtnant
Geoffrey Layton
(Foto:
Orlogsmuseet)

Søndag den 15.
Forlod Harwich sammen med E 8 klokken 06.00.

Tirsdag den 17.

Dykkede flere gange på grund af skibstrafik - mistede kontakten med E 8 under en længerevarende dykning 14.00 til 19.30. Sejlede ind i  Kattegat omkring 21.30.

Onsdag den 18.

Gik til bunden ud for Gilleleje Lystønde kl. 07.00.

16.15 begynder dykning mod Øresund - passerer Helsingborg omkring 19.00. 20.00 fortsætter i overfladen. 21.15 dykkede pga. en destroyer.

Ankom udfor Malmö kl. 23.00 og fastslog positionen ved krydspejling. Fortsatte kurs 232o. Stoppede efter 2 minutters sejlads og pejlede igen for at sikre, at den sejlede kurs ville holde os fri. Fortsatte. Næsten 10 minutter senere betvivlede jeg kompasset og gav besked under dæk om at sammenligne gyrokompasset med det magnetiske - reducerede farten til 250 omdrejninger på en motor.

Idet jeg konstaterede kompasset viste 20o forkert beordrede jeg fuld stop og roret hårdt til styrbord, men båden grundstødte inden nogle af ordrerne blev udført. Position for grundstødningen SØ hjørne af Saltholm Grunde.

Årsagen til kompasfejlen konstaterede jeg var på grund af, at azimut motoren svigtede hvilket sandsynligvis begyndte umiddelbart efter vi satte i fart efter vort sidste stop.

Bådens tilstand ved grundstødningen: Tank nr. 1, 2, 7, 8 fyldte. Tank nr. 3, 4, 5, 6 mere end halvfyldte.

Fart ca. 7 knob.

Bunden på grundstødningsstedet - skrånende, blød stenet bund - båden hvilede hovedsageligt langs kølen.

Ethvert forsøg blev gjort for at bringe båden flot - men hun kunne ikke bevæges i nogen retning.

Billedet viser en ubåd af E-klassen...

Engelsk ubåd af E-klassen
(her E.20).

Omkring 05.00 arriverede en dansk torpedobåd og meddelte mig, at vi fortsat kunne forsøge at komme fri og havde 24 timer til at forlade området, men der ville ikke kunne ydes assistance, et vagtskib ville opankre tæt ved.

Herefter forlod torpedobåden os, medbringende løjtnant Eddis, der skulle besøge vagtskibet.

En tysk torpedobåd ankom samtidigt og holdt sig tæt til os indtil 2 danske torpedobåde arriverede på stedet. De fortrak herefter.

Omkring 09.00 var der 3 danske torpe-

dobåde opankret tæt på os, da 2 tyske torpedobåde nærmede sig fra sydlig retning. Den forreste satte et signalflag på omkring ½ mils afstand, men inden jeg fik tid til at læse signalet var hun tværskibs på omkring 300 yds. og affyrede en torpedo der ramte bunden og eksploderede tæt ved hende.

Samtidigt åbnede hun ild med alle kanoner. Jeg gav ordre til at forlade skibet, da vi øjeblikkeligt brød i brand for og agter og bådens slagside gjorde det nytteløst at affyre torpedoer.

Jeg beordrede mandskabet til enten at svømme mod bredden eller mod de danske torpedobåde, men at sprede sig mest muligt på grund af den tyske beskydning mod os i vandet med kardæsk og maskinkanoner. De der ikke kunne svømme bad jeg holde fast ved ubåden på den side, der vendte væk, og samtidigt holde mest muligt af kroppen under vandet.

De danske torpedobåde satte omgående både i vandet og en sejlede imellem tyskerne og os - hvilken aktion endelig stoppede hendes beskydning. De tyske torpedobåde trak sig tilbage i sydlig retning.

Jeg beklager at måtte meddele, at 15 underofficerer og menige mistede livet. Nogle forsvandt før hjælpen nåede frem og nogle blev ramt af kardæskerne. Jeg vedlægger en liste.

Båden var svært beskadiget. Har ikke længere nogen kampværdi. Mindst 14 4" granater var sprunget indenbords sammen med adskillige mindre. Hun var fyldt med vand og havde brændt kraftigt forinden krængning og bordfyldning.

Jeg har anmodet den britiske gesandt om at få hende totalt demoleret - de danske flådemyndigheder ville ikke give mig de ønskede sprængstoffer i går, så jeg selv kunne have gjort det.

Alle fortrolige bøger og dokumenter er allerede blevet brændt af mig, og jeg har anmodet den britiske gesandt om at meddele dette til det britiske Admiralitet.

Gennemsejlingen bød ikke på større vanskeligheder med de informationer vi var blevet forsynet med og havde mit kompas ikke fejlet på det mest kritiske tidspunkt af hele rejsen, ville denne katastrofe aldrig være indtruffet.

Liste over reddede og Tabte

Reddet

Tabt

Kaptajnløjtnant Layton.

Løjtnant Eddis

Reserveløjtnant Garriock

Underofficer Bowden

Underofficer Lincoln (hospital)

Befaren orlogsgast French

Orlogsgast Watson

Orlogsgast Brewer

Orlogsgast Hunt

Menig Abrams

Menig Varcoe

Menig Lukey

Ledende Fyrbøder Watley

Fyrbøder Stubbington

Fyrbøder Smith

Underofficer Warren.

Befaren orlogsgast Pedder (liget blev ikke fundet)* 

Orlogsgast Joyner

Orlogsgast Smart

Orlogsgast Payne

Telegrafist Holt

Signalgast Goulden

Menig Staples

Chefsfyrbøder Thomas

Ledende Fyrbøder Thomas

Fyrbøder Yearsley

Fyrbøder Wilcox

Fyrbøder Long

Fyrbøder Wilson

Fyrbøder Greenwood

*(Web-master: Liget blev bjærget den følgende dag.)

Den danske flådes officerer og mandskab har udvist os megen venlighed, specielt ombord på dette skib, hvor vi stadig befinder os.

(sign.) Geoffrey Layton.
Kaptajnløjtnant

Skrevet ombord på det
danske slagskib "PEDER SKRAM", 20-8-15

|Til toppen

- Har du en idé til en historie, eller mener du blot,
at der mangler noget på disse sider?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

-

-

   

Denne side er senest opdateret: 20. oktober 2002

Denne side er oprindeligt udgivet: 18. august 2001

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger