US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Uniformer mm.4Distinktioner mm.4Uddannelsestegn mm.

 

 Historien

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

 Uniformer mm.

4Uniformer

4Distinktioner mm.

 4Uddannelsestegn

4Forsvarets Medaljer

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

Uddannelsestegn mm.

Flyveremblem

Oprindeligt indført som emblem for flyvebådsførere, 10. oktober 1921.

Senere brugt af piloter i Marinens Flyvevæsen, og siden 1962 af piloter, dvs. helikopterpiloter, i Søværnets Flyvetjeneste, i dag Søværnets Helikop-tertjeneste.

Emblemet bæres øverst på uniformens højre bryst.

Helikopterobservatør

Emblemet anlægges af uddannede helikopterobservatører i Søværnets Flyvetjeneste, i dag benævnt Søværnets Helikoptertjeneste.

Emblemet bæres øverst på uniformens højre bryst.

Faldskærmsemblem

Mærket anlægges af personel, der har gennemført den militære fald-skærmsuddannelse.

Emblemet ses hyppigst anvendt af personel ved Søværnets Frømandskorps.

Emblemet bæres øverst på uniformens højre bryst.

Undervandsbådsemblem

Mærket, der blev godkendt i 1973, anlægges af personel, der har gennem-ført undervandsbådsuddannelsen og forrettet tjeneste i undervandsbåde i sammenlagt 5 måneder.

Personel med mindst 3 års samlet tjeneste ved undervandsbåde er beret-tiget til anlæggelse af emblemet ved anden tjeneste.

Emblemet bæres øverst på uniformens højre bryst.

Slædepatruljen SIRIUS

Mærket bæres af personel til tjeneste ved Slædepatruljen SIRIUS.

Emblemet bæres øverst på uniformens højre bryst.

Ammunitionsrydder

Mærket anlægges af personel, der har gennemført uddannelsen som ammunitionsrydder (fx ved Søværnets Minørtjeneste/Søværnets Frømands-korps).

Betegnelsen "EOD" = Explosives Ordnance Disposal  er en international be-tegnelse for ammunitionsryddere.

Emblemet bæres øverst på uniformens venstre ærme.

|Til toppen

Kildehenvisninger:

&

Dansk Militærflyvnings - Hvornår skete det, af Hans A. Schrøder, Flyvevåbnets Bibliotek 2000 (ISBN 87-987748-0-8)

&

Den danske marines uniformer gennem tre århundreder, af kommandørkaptajn E. Borg, Strubes Forlag 1974 (ISBN 87 7508 164 4)

"

Forsvarskommandoen

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Har du en idé til en historie, eller mener du blot,
at der mangler noget på disse sider?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

-

-

-

   

Denne side er senest opdateret: -

Denne side er oprindeligt udgivet: 22. marts 2008

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger