US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Uniformer mm.4Distinktioner og Gradstegn

 

 Historien

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

 Uniformer mm.

4Uniformer

4Distinktioner mm.

 4Uddannelsestegn

4Forsvarets Medaljer

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

Distinktioner og gradstegn

Ærmedistinktioner for officersgruppen mfl.

Neden for følger en foreløbig oversigt over ærmegradstegnene for officerer. De viste gradstegn anvendes desuden som skulderdistinktioner, i det admiralsgruppen dog i perioden 1951-1970 anvendte stjerner i stedet for på skulderdistinktioner.

De anførte distinktioner indførtes 8. september 1871 efter britisk forbillede, og er løbende blevet ændret.

Distinktionerne er "modsat rettede", dvs. at øjet altid vender fremad. De neden for viste distinktioner er således til brug på venstre ærme.

Grad:

Periode:

1871
-1880

1880
-1882

1882
-1922

1922
-1937

1937
-1951

1951
-1970

1970
-2000

2000
2011

2011 -

Admiral
(* General)

 

Viceadmiral
(* Generalløjtnant)

 

Kontreadmiral
(* Generalmajor)

 

Flotilleadmiral
(* Brigadegeneral)

 

 

 

 

 

 

Kommandør
(* Oberst)

Kommandørkaptajn
(* Oberstløjtnant)

 

 

 

Kaptajn
(* Major)
 

 

 

 

 

 

 

Orlogskaptajn
(* Major)

     

Kaptajnløjtnant
(* Kaptajn)

 

 

 

Premierløjtnant (1922-70 benævnt Søløjtnant I)

Løjtnant

 

 

 

Sekondløjtnant
(1922-70 benævnt Søløjtnant II)

 

 

De med * og grønt nævnte betegnelser svarer til de sidestillede grader i Hæren og Flyvevåbnet.

Når der er angivet en "blank" periode indikerer dette, at den pågældende grad ikke blev anvendt i denne periode.

Indtil 1970 anvendtes desuden forskellige tjenestegrensfarver for bl.a. maskinofficerer (karmosinrød), intendanturofficerer (hvid) mfl. - I henhold til internationale konventioner anvendes dog fortsat tjenestegrensfarve (poncheaurød) for læger/tandlæger.

Der er også tidligere anvendt "mærker" i øjet på distinktionen, anker for specialofficerer, R for reserveofficerer og K for kystartillerister.

Marinehjemmeværnet benytter samme distinktionering som søværnet, idet højest anvendte grad dog er kommandør (marinehjemmværnsinspektøren).

|Til toppen

Kildehenvisninger:

&

Den danske marines uniformer gennem tre århundreder, af kommandørkaptajn E. Borg, Strubes Forlag 1974 (ISBN 87 7508 164 4)

"

Forsvarskommandoen

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Har du en idé til en historie, eller mener du blot,
at der mangler noget på disse sider?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

-

-

-

   

Denne side er senest opdateret: 21. september 2013

Denne side er oprindeligt udgivet: 22. marts 2008

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger