US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Uniformer mm.4Forsvarets Medaljer

 

 Historien

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

 Uniformer mm.

4Uniformer

4Distinktioner mm.

 4Uddannelsestegn

4Forsvarets Medaljer

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

Forsvarets Medaljer

Oversigt over forsvaret medaljer

Neden for ses en oversigt over de af forsvarets medaljer, der er aktuelle for personel af søværnet og marinehjemmeværnet.

Klik på en medalje eller hæderstegn for at læse mere om den enkelte medalje, herunder bl.a. regler for tildeling mm.

Medaljerne er her listet i dansk rangorden, dvs. bæringrækkefølgen:

Forsvarets Medalje for Tapperhed

Medaljen for Udmærket Lufttjeneste

Forsvarets Medalje for Faldne og Sårede
i Tjeneste

Hæderstegnet for god Tjeneste ved Søetaten

Fortjensttegnet for god Tjeneste i Forsvarets Reserve

 

Forsvarets Medalje

Hjemmeværnets Fortjensttegn

 

Hjemmeværnets
50-års Tegn
*)

Hjemmeværnets
40-års Tegn
*)

Hjemmeværnets
25-års Tegn
*)

 *) Kun det seneste tildelte bæres.

For fuldstændighedens skyld skal det anføres, at forsvaret i lighed med "Hæderstegnet for god tjeneste ved Søetaten" også har tilsvarende hæderstegn for hæren, flyvevåbnet og beredskabskorpset.

-

|Til toppen

Kildehenvisninger:

"

Forsvarskommandoen - København

&

Hof & Stat 2005, Kongelig Dansk Hof og Statskalender, IT- og Telestyrelsen, København 2005 (ISBN 87-601-9997-0)

&

Kongeriget Danmarks Ordner, Medaljer og Hæderstegn, af Lars Stevnsborg, Syddansk Universitetsforlag 2005 (ISBN 87-7838-911-9)

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Har du kendskab til en Orden eller Medalje,
der ikke er medtaget/omtalt på de følgende sider?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

-

   

Denne side er senest opdateret: -

Denne side er oprindeligt udgivet: 22. marts 2008

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger