US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Flådens ansigt4Huebånd

 

 Historien

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

4Galionsfigurer

4Våbenskjold

 4Landtj. mfl.

 4Skibe I

 4Skibe II

 4Alfabetisk

4Huebånd

4Flåden på Frimærker

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

Huebånd

Huebåndene har og spiller fortsat en rolle i flådens ansigt ud ad til, selv om vi i dag møder dem knapt så ofte

Mandskabet om bord i flådens skibe havde i mange år udgjort en meget broget flok, og det var særdeles vanskeligt at få skibenes landlovsgaster til at se nogenlunde ens ud i tøjet.

Fra 1857 forlangte man dog, at visse beklædningsgenstande, som de værnepligtige skulle være forsynet med, fik et ensartet og reglementeret udseende.

Der blev fremstillet modeller af disse genstande, som blev udlagt hos ud-skrivningscheferne, således at de værnepligtige kunne anskaffe sig det fornødne, inden de mødte til tje-neste.

Den runde hue havde omtrent sam-me udseende som den, der anven-des i dag.

Huebåndet

Når folkene mødte om bord, fik de efterfølgende udleveret et huebånd og en rød/hvid kokarde.

Huebåndet var forsynet med skibets navn og syedes på huen, så de frie ender hang ned ad nakken.

Skikken med at bære huebånd med skibets navn opstod allerede i 1840-erne.

Men 9. marts 1847 bestemte Admi-ralitets- og Commisariatscollegiet, at

Matros i Søværnet 1858

Dansk matros anno 1858.
(Illustration fra Th. Bergh, Den danske Armé og Marine)

huebånd til besætningerne på flådens skibe fremtidig skulle udleveres for kongelig regning, i stedet for som hidtil at betales af mandskabet.

Fra 1909 ophørte man med at bære huebåndets frie ender ned ad nakken.

Den rød/hvide kokarde, der oprindeligt anbragtes foran i pulden på den runde hue, synes omkring 1860 at være blevet flyttet til huens højre side, hvor den fortsat sidder.

Huebånd fra depotskibet HENRIK GERNER (1964-1975).

Kildehenvisninger:

&

Den danske marines uniformer gennem tre århundreder, af kommandørkaptajn E. Borg, Strubes Forlag 1974

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Har du en idé til en historie, eller mener du blot,
at der mangler noget på disse sider?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

-

   

Denne side er senest opdateret: -

Denne side er oprindeligt udgivet: 24. februar 2005

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger