US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Flådens ansigt4Galionsfigurer

 

 Historien

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

4Galionsfigurer

4Våbenskjold

 4Landtj. mfl.

 4Skibe I

 4Skibe II

 4Alfabetisk

4Huebånd

4Flåden på Frimærker

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

Galionsfigur fra linieskibet DANNEBROGGalionsfigurer

Bevarede galionsfigurer og ornamenter

Udsmykning med galionsfigurer og ornamen-ter hørte til sejlskibene.

Ganske vist findes der også damp- og motorskibe med udsmykning, men det hører til undtagelserne.

Når, i tidligere tid, et skib blev tegnet og sat i arbejde, gik Holmens billedhuggere samtidig i gang med udsmykningen.

Senere blev udsmykningen gennemgået af Kunstakademiet, og først efter dettes godkendelse blev udsmykningen approberet af Admiralitetet.

Der er ikke bevaret nævneværdige galionsbilleder fra tiden før 1807, hvor englænderne drog af med flåden.

Fra hundredårsperioden, med linieskibet DRONNING MARIEs søsætning i 1824 og til krydserkorvetten VALKYRIENs udfasning i 1923, er der kun bevaret 17 galionsfigurer fra flådens skibe.

Der er desuden bevaret ganske få ornamenter fra flådens skibe.

Flere af de bevarede galionsfigurer har tidligere stået  på Holmen, men i dag er der kun fire tilbage. Efter Flådestation Københavns udflytning i 1993, blev der flyttet galionsfigurer til flådestationerne i Korsør og Frederikshavn.

Galionsfiguren fra linieskibet DANNEBROG blev flyttet fra Frederiksholm til Nyholm, hvor den er placeret ved hovedindgangen til Marinestation Køben-havn, i alt er der i dag kun fire galionsfigurer tilbage på den gamle flåde-stations område.

Nedenfor ses en alfabetisk oversigt over de bevarede ornamenter og galionsfigurer, og deres nuværende placering:

4

CHRISTIAN DEN OTTENDE (1841-1849), linieskib - Galionsfiguren befinder sig i dag på Gottorp slot i Tyskland.

4

DAGMAR (1861-1901), skruekorvet - Udstillet på  Marinestation København.

4

DANNEBROG (1853-1875), linieskib/panserfregat - Udstillet på Marinestation København.

4

DANNEBROG (1880-1931), hjuldampskib, kongeskib - Våbenskjoldet befinder sig på Orlogsmuseet.

4

DRONNING MARIE (1824-1862), linieskib - Galionsfiguren er udstillet på Flådestation Frederikshavn.

4

FORTUNA (1825-1839), korvet - Galionsfiguren er udstillet på Orlogsmuseet.

4

FYEN (1884-1907), krydserfregat - Våbenskjoldet er udstillet på Orlogsmuseet.

4

GEFION (1844-1849), fregat - Galionsfiguren står nu på rådhuset i Eckernförde.

4

HEIMDAL (1857-1886), skruekorvet - Udstillet på Søværnets Officersskole på Marinestation København.

4

JYLLAND (1862-1908), fregat - Udstillet sammen med museums-skibet JYLLAND i Ebeltoft.

4

NIELS IUEL (1856-1879), fregat - Galionsfiguren er udstillet på Flådestation Frederikshavn.

4

NEPTUN, på Kongechaluppen (182?-1918) - Chaluppen er udstillet på Orlogsmuseet.

4

SJÆLLAND (1860-1885), fregat - Udstillet på  Marinestation København.

4

SLESVIG (1848-1893), hjuldampskib - Galionsfiguren er udstillet på Flådestation Korsør.

4

THETIS (1842-1864), fregat - Galionsfiguren er udstillet på Skagen By- og Egnsmuseum, Skagen.

4

THOR (1851-1877, skruekorvet - Galionsfiguren er udstillet på Flådestation Korsør.

4

VALKYRIEN (1847-1867), korvet - Galionsfiguren er udstillet ved Søværnets Materielkommando på Arsenaløen i København.

4

VALKYRIEN (1890-1923), krydserkorvet - Stævndekorationen er udført i to ens eksemplarer, et til hver stævnside. Det ene skjold udstilles på Orlogsmuseet, medens det andet skjold opbevares i Søværnets Museumsmagasin.

4

ØRNEN (1843-1866), brig - Galionsfiguren udstillet på Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg.

Der er desuden fundet et lille pudsigt løvehoved på Christiansø. Det menes at være en del af galionen fra orlogsskibet (linieskibet) TRE LØVER, der endte sine dage ved Christiansø i 1600-tallet.

Løvehovedet kan i dag ses på Orlogsmuseet i København.

Kongeskibet DANNEBROG

Et af flådens skibe sejler stadig rund med en særdeles markant stævndekoration, nemlig kongeskibet DANNEBROG, her til ankers i Grækenland 2004.
(Foto: David Pacifici, Rom, Italien)

Kildehenvisninger:

&

Flådens ansigt - Galionsfigurer fra Den Danske Marine, af Jens Riise Kristensen, Skib Forlag 2001 (ISBN 87-90374-17-7)

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Har du en idé til en historie, eller mener du blot,
at der mangler noget på disse sider?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

-

   

Denne side er senest opdateret: -

Denne side er oprindeligt udgivet: 24. februar 2005

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger