US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Flådens ansigt4Våbenskjolde4Alfabetisk4Søværnets Sergent- og Reserveofficersskole

 

 Historien

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

4Galionsfigurer

4Våbenskjold

 4Landtj. mfl.

 4Skibe I

 4Skibe II

 4Alfabetisk

4Huebånd

4Flåden på Frimærker

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 
- - - - Heraldik

Søværnets Sergent- og Reserveofficersskole (1966-2007)

-

Våbenskjold for Søværnets Sergent-
og Reserveofficersskole.

(Illustration fra Søværnets Materielkommando)

Enhed/Myndighed:

Søværnets Sergent- og Reserveofficersskole

Blasonering:

I guld felt en oprejst guld bevæbnet blå løve med rød tunge holdende en sabel af sølv.

Skjoldet hviler på et anker hvorover en kongekrone.

Motivering:

Søværnets Sergent- og Reserveoffi-cersskole har til opgave bl.a. at ud-danne personel til officerer og befa-lingsmænd.

Som symbol for kampånd og kamp-evne har man valgt det 4'felt i Tordenskiolds våben, der viser en kæmpende dansk løve.

Valget af et felt fra dette våben beror bl.a. på, at skolen ved våbnets udar-bejdelse er beliggende i Frederiks-havn, hvor tidligere Flådestation Flad-strand lå og udfra hvilken Torden-skiold opererede.

Tordenskiolds våben blev ham tildelt den 24. februar 1716.

Det pågældende felt er i adelspaten-tet beskrevet med følgende ord: "Det fierde og sidste Quarteer foerer een blaa Loeve staaendes med en dragen Sabel udi hoeire Fod".

Den her gengivne løves egenskab af dansk løve fremgår af, at den er blå på guldbund ligesom de tre i Danmarks Våben.

Udarbejdet af:

Søværnets Heraldiske arbejdsgruppe på foranledning af Chefen for Søværnet.

Godkendt:

Godkendt af H.M. Dronning Ingrid den 19. maj 1976.

Evt. bemærkninger:

Skolen var resultatet af en sammen-lægning af Søværnets Reserveoffi-cersskole og Søværnets Sergentskole.

|Til toppen

Kildehenvisninger:

&

Heraldik i Søværnet, af H. Muusfeldt, udgivet af Chefen for Søværnet 1981

"

Søværnets Materielkommando, København

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Har du en idé til en historie, eller mener du blot,
at der mangler noget på disse sider?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

VÅBENSKJOLDE
(alfabetisk):

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

Æ

-

1-9

-

FLÅDENS SKIBE
(alfabetisk):

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

Y

Æ

Ø

1-9

-

   

Denne side er senest opdateret: 6. januar 2008

Denne side er oprindeligt udgivet: 24. februar 2005

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger