US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Flådens ansigt4Våbenskjolde4Alfabetisk4Marinestation København

 

 Historien

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

4Galionsfigurer

4Våbenskjold

 4Landtj. mfl.

 4Skibe I

 4Skibe II

 4Alfabetisk

4Huebånd

4Flåden på Frimærker

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 
- - - - Heraldik

Marinestation København (1958-2006)

-

Våbenskjold for
Marinestation København.

(Illustration fra Søværnets Materielkommando)

Enhed/Myndighed:

Marinestation København,
indtil 1996 benævnt Marinestation Holmen, og indtil 1993 benævnt Flådestation København

Blasonering:

I blåt felt en guld mastekran på en guld holm over tre sølv bølger.

I guld skjoldhoved en rød kanon.

Skjoldet hviler på et anker hvorover en kongekrone.

Motivering:

Som våbenfigur for Flådestation Kø-benhavn er valgt Nyholms kran fra Frederik V's tid.

Mastekranen har tidligere været an-vendt som mærke i Holmens Over Equipagemesters segl.

Skjoldhovedets kanon, der er symbol for militær styrke, er valgt som fæl-lesmærke for visse landinstitutioner, herunder Flådestation København.

Udarbejdet af:

Søværnets Heraldiske arbejdsgruppe på foranledning af Søværnskomman-doen.

Godkendt:

Godkendt af H.M. Kong Frederik IX den 20. november 1963.

Evt. bemærkninger:

Våbenskjoldet oprindelig anvendt af Flådestation København ind til dennes nedlæggelse 30. april 1993.

Herefter blev våbenskjoldet taget i anvendelse af marinestationen, der blev etableret på Nyholm.

 

Marinestation København på Nyholm.
(Foto: Søværnet)

|Til toppen

Kildehenvisninger:

&

Heraldik i Søværnet, af H. Muusfeldt, udgivet af Chefen for Søværnet 1981

"

Søværnets Materielkommando, København

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Har du en idé til en historie, eller mener du blot,
at der mangler noget på disse sider?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

VÅBENSKJOLDE
(alfabetisk):

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

Æ

-

1-9

-

FLÅDENS SKIBE
(alfabetisk):

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

Y

Æ

Ø

1-9

-

   

Denne side er senest opdateret: 7. februar 2007

Denne side er oprindeligt udgivet: 24. februar 2005

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger