US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Flådens ansigt4Våbenskjolde4Alfabetisk41. Eskadre

 

 Historien

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

4Galionsfigurer

4Våbenskjold

 4Landtj. mfl.

 4Skibe I

 4Skibe II

 4Alfabetisk

4Huebånd

4Flåden på Frimærker

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 
- - - - Heraldik

1. Eskadre (1979- )

-

Våbenskjold for 1. Eskadre.
(Illustration fra Søværnets Materielkommando)

Enhed/Myndighed:

1. Eskadre,
indtil 1992 benævnt: Inspektionsskibseskadren

Blasonering:

Feltet blåt hvori et guld treforkjern.

I guld skjoldhoved strøet med røde søblade, en blå heraldisk søløve med rød tunge, guld kronet og guld be-væbnet.

Skjoldet hviler på et anker hvorover en kongekrone.

Motivering:

Som fællesmærke for søværnets eskadrevåbener er valgt et skjold-hoved med et af de danske våbendyr varieret med en fiskehale for at markere den foreliggende maritime funktion.

De danske våbendyr er tre blå løver med rød tunge, guldklør og guld-krone i guldfelt strøet med røde sø-blade.

Som våbenmærke for Inspektions-skibseskadren, der består af inspek-tionsskibe og inspektionskuttere, er valgt havguden Neptun's mytologiske treforkjern symboliserende de nævnte skibes funktioner: Hævdelse af sta-tens myndighed til søs i rigets terri-toriale farvande og økonomiske zo-ner omkring Danmark, Færøerne og Grønland.

Udarbejdet af:

Søværnets Heraldiske arbejdsgruppe på foranledning af Chefen for Søværnet.

Godkendt:

Godkendt af H.M. Dronning Margrethe II den 20. februar 1980.

Evt. bemærkninger:

Ikke oplyst.

|Til toppen

Kildehenvisninger:

&

Heraldik i Søværnet, af H. Muusfeldt, udgivet af Chefen for Søværnet 1981

"

Søværnets Materielkommando, København

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Har du en idé til en historie, eller mener du blot,
at der mangler noget på disse sider?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

VÅBENSKJOLDE
(alfabetisk):

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

Æ

-

1-9

-

FLÅDENS SKIBE
(alfabetisk):

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

Y

Æ

Ø

1-9

-

   

Denne side er senest opdateret: 8. april 2006

Denne side er oprindeligt udgivet: 24. februar 2005

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger