US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Flådens skibe4Flådelister4Flådens skibe 1864
 

 Historien

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

  Skibene

4Flåden i dag

4Flåden - alfabetisk

4Flåden - år for år

 41807

 41848-1850

 41864

 41914-1918

 41939-1945

 4Den danske Flotille

 41945-1989

 4Efter 1989

4Flåden - Typevis

4Skibsklasser

4Skibs Datablade

4Adoptionsbyer

4Definitioner

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

Flådelister:

Flådens skibe 1864

Denne liste giver en oversigt over de skibe, der var til rådighed for den danske flåde under krigen mod Preussen og Østrig 1864.

Panserbateriet ROLF KRAKE

Panserbatteriet ROLF KRAKE

Skibene er sorteret alfabetisk efter skibsnavn/skibsbetegnelse:

| A/Å | B | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N |

| R | S | T | V/W | Æ | Ø |

Årstallene i parentesen angiver skibets tjeneste i flåden og ikke nødvendigvis skibets levetid.

A

AARØSUND, bombekanonjolle (1836-1864)

ABSALON, panserskonnert (1862-1908)

ALSSUND, bombekanonjolle (1831-1889)

B

BAAGØ, bombekanonjolle (1836-1864)

BARSØ, bombekanonjolle (1848-1864)

BRANDSØ, bombekanonjolle (1836-1882)

BUHL, skruekanonbåd (1861-1874)

|Til toppen

D

DAGMAR, skruekorvet (1861-1901)

DANMARK, panserfregat (1864-1900)
 - fra 1885: panserskib
 - fra 1893: Eksercer- og kaserneskib

DANNEBROG, linieskib (1853-1875)
 - fra 1864: Panserfregat
 - fra 1878: Eksercer- og kaserneskib

DIANA, skrueskonnert (1864-1903)

E

EKENSUND, bombekanonjolle (1838-1864)

ESBERN SNARE, panserskonnert (1862-1923)

F

FALKEN, skrueskonnert (1858-1864)

FREDERIK DEN SJETTE, orlogsskib (1831-1864)

FREMAD, bugserbåd (1861-1871)

FREYA, hjuldampskib (1864-1864)

FYLLA, skrueskonnert (1863-1894)

FÆNØ, bombekanonjolle (1837-1864)

|Til toppen

G

GEISER, hjuldampskib (1845-1879)

GJENNERFJORD, bombekanonjolle (1839-1882)

H

HAUCH, skruekanonbåd (1862-1900)
 - fra 1885: opmålingsfartøj

HAVFRUEN, fregat (1832-1864)

HEJMDAL, skruekorvet (1857-1886)

HEKLA, hjuldampskib (1842-1879)

HERTHA, hjuldampskib (1857-1864)

HJELSMINDE, bombekanonjolle (1839-1884)

HOLGER DANSKE, hjuldampskib (1850-1873)

HØRUP, bombekanonjolle (1838-1864)

|Til toppen

J

JYLLAND, skruefregat (1862-1908)

K

KOLDING, bombekanonjolle (1838-1889)

KRIEGER, skruekanonbåd (1861-1925)
 - fra 1885: Opmålingsfartøj

L

LARSENS PLADS, slup (1864-1864)

LIIMFJORDEN, hjuldampskib (1864-1864)

LYØ, bombekanonjolle (1839-1889)

|Til toppen

M

MARSTRAND, skruekanonbåd (1861-1937)
 - fra 1885: Opmålingsfartøj

MIDDELFART, bombekanonjolle (1838-1864)

MINEBAAD NR. 1, minelægger (1886-1946)
 - se TRANSPORTBAAD NR. 6, transportfartøj (1858-1946)

MINEBAAD NR. 2, minelægger (1887-1946)
 - se TRANSPORTBAAD NR. 9, transportfartøj (1858-1946)

MINEBAAD NR. 3, minelægger (1887-1946)
 - se TRANSPORTBAAD NR. 5, transportfartøj (1859-1946)

MINEBAAD NR. 4, minelægger (1892-1946)
 - se TRANSPORTBAAD NR. 16, transportfartøj (1864-1946)

MINEBAAD NR. 5, minelægger (1892-1950)
 - se TRANSPORTBAAD NR. 17, transportfartøj (1864-1950)

MINEBAAD NR. 6, minelægger (1895-1950)
 - se TRANSPORTBAAD NR. 18, transportfartøj (1864-1950)

MINEBAAD NR. 7, minelægger (1895-1950)
 - se TRANSPORTBAAD NR. 19, transportfartøj (1864-1950)

MINEDEPOTBAAD NR. 2, minelægger (1928-1956)
 - se TRANSPORTBAAD NR. 10, transportfartøj (1861-1956)

|Til toppen

N

NAJADEN, korvet (1854-1864)

NEPTUN, kutter (1840-1864)

NIELS JUEL, skruefregat (1856-1879)

R

ROLF KRAKE, panserbatteri (1863-1907)

S

SCHRÖDERSEE, se Skruekanonbåd Nr. 2

SJÆLLAND, skruefregat (1860-1885)

SKIRNER, hjuldampskib (1848-1871)

SKJOLD, linieskib (1836-1873)
 - fra 1860: skrue linieskib

SKRUEKANONBÅD NR. 1, skruekanonbåd (1857-1881)

SKRUEKANONBÅD NR. 2, skruekanonbåd (1859-1894)

SLESVIG, hjuldampskib (1848-1893)

SNOGHØJ, bombekanonjolle (1838-1864)

ST. THOMAS, brig (1828-1864)

|Til toppen

T

THETIS, fregat (1842-1864)

THOR, skruekorvet (1851-1877)

THURA - se Skruekanonbåd Nr. 1

TORDENSKJOLD, fregat/skruefregat (1854-1872)

TRANSPORTBAAD NR. 5, transportfartøj (1859-1946)
 - fra 1887: MINEBAAD NR. 3, minelægger

TRANSPORTBAAD NR. 6, transportfartøj (1858-1946)
 - fra 1886: MINEBAAD NR. 1, minelægger

TRANSPORTBAAD NR. 9, transportfartøj (1858-1946)
 - fra 1887: MINEBAAD NR. 2, minelægger

TRANSPORTBAAD NR. 10, transportfartøj (1861-1956)
 - fra 1928: MINEDEPOTBAAD NR. 2, minelægger

TRANSPORTBAAD NR. 16, transportfartøj (1864-1946)
 - fra 1892: MINEBAAD NR. 4, minelægger

TRANSPORTBAAD NR. 17, transportfartøj (1864-1950)
 - fra 1892: MINEBAAD NR. 5, minelægger

TRANSPORTBAAD NR. 18, transportfartøj (1864-1950)
 - fra 1895: MINEBAAD NR. 6, minelægger

TRANSPORTBAAD NR. 19, transportfartøj (1864-1950)
 - fra 1895: MINEBAAD NR. 7, minelægger

TRELDENÆS, bombekanonjolle (1845-1889)

|Til toppen

V/W

VALDEMAR, linieskib (1830-1864)

VALKYRIEN, korvet (1847-1867)

VICEGUVERNØR BERG, skonnert (1864-1864)

WILLEMOES, skruekanonbåd (1861-1933)
 - fra 1885: Opmålingsfartøj

Æ

ÆGIR, hjuldampskib (1841-1871)

ÆRØ, bombekanonjolle (1839-1864)

Ø

ØRNEN, brig (1843-1866)

|Til toppen

- Er der glemt nogen eller noget?

Kan du hjælpe med til at supplere flådelisterne eller de enkelte
datablade, har du evt. personlige oplysninger, fotos, arkiver,
du kan bidrage med, så send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

FLÅDENS SKIBE
(alfabetisk):

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

Y

Æ

Ø

1-9

-

-

-

   

Denne side er senest opdateret: 30. maj 2008

Denne side er oprindeligt udgivet: -

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger