US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Flådens skibe4Flådelister4Den danske Flotille

 

 Historien

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

  Skibene

4Flåden i dag

4Flåden - alfabetisk

4Flåden - år for år

 41807

 41848-1850

 41864

 41914-1918

 41939-1945

 4Den danske Flotille

 41945-1989

 4Efter 1989

4Flåden - Typevis

4Skibsklasser

4Skibs Datablade

4Adoptionsbyer

4Definitioner

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

Flådelister:

Den danske Flotille 1944-1945

Oversigt over skibe og fartøjer, der i perioden fra 1944-1945 indgik i Den danske Flotille.

HAVKATTEN på Holmen i 1945

Torpedobåden/bevogtningsfartøjet HAVKATTEN, kommandoskib i
Den danske Flotille ses her på Holmen i maj 1945.
(Foto fra Orlogsmuseets arkiv)

Skibene er kategoriseret efter oprindeligt tilhørsforhold, og sorteret alfabe-tisk efter skibsnavn/skibsbetegnelse.

Årstallene i parentesen angiver skibets tjenestetid i flåden og ikke nødven-digvis skibets levetid.

Orlogsfartøjer:

FANDANGO, motorbåd (1939-1955)

HAVKATTEN, torpedobåd (1920-1948)
 - fra 1923: bevogtningsfartøj
 - fra 1929: minestryger

K 3, orlogskutter (1941-1946)

K 6, orlogskutter (1939-1946)

K 8, orlogskutter (1939-1946)

K 10, orlogskutter (1939-1946)

K 11, orlogskutter (1939-1946)

K 12, orlogskutter (1939-1946)

K 13, orlogskutter (1939-1949)

K 15, orlogskutter (1941-1946)

K 17, orlogskutter (1942-1946)

MS 1, minestryger (1941-1956)
 - fra 1951: SORTE SARA

MS 7, minestryger (1941-1965)
 - fra 1957: HJORTØ, fra 1960: skolefartøj

MS 9, minestryger (1941-1965)
 - fra 1951: MANØ, fra 1960: skolefartøj

Fyr- og Vagervæsenet:

ARGUS, fyrinspektionsskib (1944-1945)

LØVENØRN, fyrinspektionsskib (1944-1945)

SKAGEN, lodsbåd (1944-1945)

DSB:

HOLGER DANSKE, isbryderfærge (1944-1945)

MJØLNER, isbryderfærge (1944-1945)

STORE BÆLT, motorfærge (1944-1945)

SVEA, motorfærge (1945)

Svitzer og Det forenende Bugserselskab:

ACTIV, bugserbåd (1945)

ALERT, bugserbåd (1945)

BRAGE, bugserbåd (1945)

FREJA, bjergningsskib (1945)

GARM, bjergningsskib (1945)

GORM, bugserbåd (1945)

MARS, bugserbåd (1945)

ODIN, bjergningsskib (1945)

PLUTO, bugserbåd (1945)

SIF, bjergningslægter (1945)

SIGYN, bjergningsskib (1945)

SVAVA, bjergningsskib (1945)

THOR, bjergningsskib (1945)

TYR, bugserbåd (1945)

URD, bjergningsskib (1945)

VULCAN, bjergningsskib (1945)

YMER, bugserbåd (1945)

ÆGIR, bjergningsskib (1945)

Andre:

RØSNÆS, fragtskib - A/S Dansk-Fransk Dampskibsselskab (1945)

Hjælpeflotillen:

5 skonnerter

10 hurtigbåde

45 fiskefartøjer

Isbryderfærgen HOLGER DANSKE

Isbryderfærgerne HOLGER DANSKE (billedet) og MJØLNER,
indgik sammen med motorfærgen STORE BÆLT i Den danske Flotille i Sverige.

|Til toppen

Kildehenvisninger:

&

Den danske Brigade i Sverige 1943-1945, af K. V. Nielsen & Ib Jersing, udgivet Den Danske Brigadeforening, København, 1985 (ISBN 87-981346-4-7)

&

Flådens skibe og fartøjer 1945-1995, af Gunnar Olsen og Svenn Storgaard, Marinehistoriske skrifter,  København 1998 (ISBN 87-87720-13-2)

&

Svitzer-aktionen i 1945, af Jørn Hansen, Dansk Tidsskrifts Tryk, København 2000 (ISBN 87-987878-0-2)

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Er der glemt nogen eller noget?

Kan du hjælpe med til at supplere flådelisterne eller de enkelte
datablade, har du evt. personlige oplysninger, fotos, arkiver,
du kan bidrage med, så send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

FLÅDENS SKIBE
(alfabetisk):

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

Y

Æ

Ø

1-9

-

-

-

   

Denne side er senest opdateret: -

Denne side er oprindeligt udgivet: -

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger