US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Historien4Flåden 1801-18144Englandskrigene4Roflotillens kamp4Brev fra orlogsgast

 

 Historien

4Før 1801

41801-1814

41814-1848

41848-1864

41865-1913

41914-1918

41919-1939

41939-1945

41945-1989

4Efter 1989

4Oversigt

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

Roflotillens kamp ved Falsterbo (1808):

Brev fra en ukendt orlogsgast ombord på linieskibet AFRICA

I dette brev fra en ukendt orlogsgast beskrives forløbet af den mere end to timer lange kamp mellem et engelsk linieskib og adskillige danske kanonbåde

Den danske roflotille angriber 20. oktober 1808 det engelske linieskib AFRICA, der eskorterer en konvoj på 137 handelsskibe ud for Dragør.
Der er dem ombord i skibet, som var med i Lord Nelson's sidste søslag ved Trafalgar og som siger, at dette var hårdere end Trafalgar.

Danske kanonbåde angriber det engelske linieskib AFRICA udfor Falsterbo...

J. C. Krieger og Roflotillens kamp med det engelske linieskib AFRICA ved Falsterbo 20. oktober 1808.
(Fra Orlogsmuseets arkiv)

Af Ole Lisberg Jensen

I det engelske tidsskrift for marinen, Naval Chronicle, indførtes i slutningen af året 1808 et længere usigneret læserbrev fra en person ombord i linie-skibet AFRICA.

Brevskriveren har ikke haft den store oversigt over selve slagets gang, men han er vidne til en del og hører meget, som bidrager til at give os et mere detaljeret indtryk af situationen ombord i linieskibet.

Brevet lyder i sin helhed, her i oversættelse:

HMS AFRICA, udenfor København den 20.10.1808

 

Min kære ven.

Jeg er den almægtige Gud stor tak skyldig for hans uendelige nåde at bevare mit liv i dag, da jeg har gennemlevet en meget hård kamp med de danske kanonbåde.

For en uge siden sejlede vi fra Karlskrona i Sverige for at beskytte en konvoj på næsten 200 sejl, som skulle til Malmø. Vor konvoj kom frem til destinationshavnen og kun et skib blev taget og tre gik på grund. Disse blev brændt af vore folk for ikke at falde i danskernes hænder.

AFRICA lå mellem danskerne og konvojen for at dække den og beskytte den. Omkring klokken 1 i dag blev det vindstille. Vi observerede, at de danske kanonbåde roede mod os i et antal af 32.

Måske er du ubekendt med forholdene, men jeg skal sige dig, at når et stort skib kommer ud for vindstille, bliver det umuligt at manøvrere, det bliver som en træstamme på vandet, hvilket også blev tilfældet med os.

Danskerne udnyttede med sine årer muligheden for at nærme sig vore låringer og stævn, hvor de vidste at vi var svagest og herfra forsøgte de at bestryge os.

Omkring klokken halv tre kom de indenfor skudhold og vi åbnede en livlig ild mod dem fra de af vore kanoner, som vi kunne rette mod dem. De fortsatte fremrykningen og placerede sig ved låringerne og ved stæv-nen.

I vindstille er disse både overlegne linjeskibet. Ved hjælp af årerne kan de frit bevæge sig rundt om skibet og da de er små som pletter på havet, er det ikke ligeså let at få sigte på dem som på et stort skib.

Så vidt vi kunne skønne var de bemandede med 1.920 mand, 128 kanoner - 32 og 42 pundige. Man må med rette sige, at de udviste stort mod ved at komme os så nær. Vore skud gik langt ovenfor dem.

Jeg var stationeret på nederste kanondæk og arbejdede med langning af krudt fra krudtmagasinet.

Jeg tilstår, at jeg bævede ved at se de stakkels sømænd blive slået omkuld i vores skib. Jeg kunne se det, når jeg engang imellem kiggede igennem en revne i et tykt bomuldsforhæng, som var ophængt rundt om den luge, som jeg stod ved.

Forhænget var sat op for at forhindre, at ilden fra kanonerne skulle få forbindelse med det krudt, som jeg langede op til folket på dækket ovenfor. Stedet, hvor jeg stod, var lige ovenfor krudtmagasinet.

Jeg må tilstå, at jeg var bange for at stå lige over krudtmagasinet, mens kugler og bomber traf os overalt. Jeg anstrengte mig at modstå min frygt og det lykkedes mig.

Deres kardæsker kan sammenlignes med byger af sten og grus som skovles ind i skibet. Forhænget rundt omkring mig blev snart revet bort af splinter.

En krudtkardus på 4 pund, som jeg holdt over hovedet og rakte til manden ovenfor, eksploderede da låget var gået af. Jeg blev ikke skadet med undtagelse at et let slag på det ene øje.

Jeg ved ikke, hvordan det gik til, at jeg undgik døden. Det må have været det almægtige forsyn.

Adskillige store skud gik gennem skibssiden lige i nærheden. To jern-stolper på 6-7 tommers diameter blev skudt i stykker. Manden ovenfor mig, som jeg langede krudt til, blev såret i begge arme og i brystet.

Klokken halv otte trak de sidste af vore fjender sig tilbage.

Jeg fik at vide af folk på dækket, at de antog at danskerne havde lidt meget på grund af vor ild, og at de havde set mange både synke, og at de var ved at bjerge folk op af vandet.

Nogle både havde ikke mere end 5 mand tilbage. Mørket afsluttede affæren.

Ved gennemgangen viste det sig, at vi havde 5 dræbte og mange hårdt sårede. Det var totalt 61.

Vort flag blev to gange skudt bort. Fjenden troede da, at vi havde strøget flaget, råbte hurra og rykkede fremad. Vi råbte hurra igen og fyrede tilbage på dem. De trak sig tilbage.

Vi tror, at masterne vil falde, hvis vi får for megen vind inden vi når havn. Kort sagt, vi har mange træffere i skroget og så store huller, at jeg næsten kan krybe igennem dem. Vi er helt og holdent et vrag.

Alle vore skibsbåde er skudt i stykker. En våbenkiste på agterdækket er skudt i stykker; Men tak og lov gode Gud, vi slog dem tilbage.

Vi tror, at deres tab må være tre gange større end vore, hvad gælder antallet, alt efter hvad dem på dækket så. Der er dem ombord i skibet, som var med i Lord Nelson's sidste søslag ved Trafalgar og som siger, at dette var hårdere end Trafalgar.

Fjenden udviste stort mod.

Vi havde tre sårede officerer og marinesoldaternes sergentmajor var hårdt såret.

Kaptajn Barrett var på dækket under hele kampen. Roligt og samlet opmuntrede han mændene som om intet foregik. Han har overladt begge sine kahytter til de sårede og officererne har overladt deres køjer.

Vi sejler til Karlskrona for at reparere. Det værste er, at vi kun har tom ære ud af dette og hårde slag. Ingen prisepenge.

Jeg skriver dette en lørdag aften. Jeg drikker jer lykke til i et glas grog. Dette er et tappert skibs besætning, noget under 400 mand og man kan ikke sige for meget til deres ros.

Hvis dagslyset var fortsat to timer til og fjenden havde fortsat med lidt mere forstand, så havde de slået to tredjedele af os ihjel elle sænket skibet. Med vor kaptajn ville skibet aldrig have strøget flaget, så længe det endnu kunne flyde.

Jeg formoder, at vi skal til England, eftersom vort skib er 30 år gammelt og helt slidt op. I aften (lørdag) mødte vi vor eskadrechef Sir J. Saumarez på VICTORY. Kaptajn Barrett tog ombord til ham og han fik ordre om at sejle til Karlskrona for at reparere skaderne.

Søndag. Jeg har været i land og på tilbagevejen til skibet blev jeg forbavset over at se på agterspejlet og siderne.

Agter findes der ikke en kvardratfod som ikke er ramt eller har kuglehul. Der er halvfjerds huller. Vi har fået nogle skibstømrere fra skibene her og de er i gang med at reparere skaderne.

Vi håber, at de kan gøre os i stand til at fortsætte til England.

44Klik her for at returnere til historien om Roflotillens kamp

Kildehenvisninger:

&

Naval Chronicle XX, London 1908

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Har du en idé til en historie, eller mener du blot,
at der mangler noget på disse sider?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

-

   

Denne side er senest opdateret: -

Denne side er oprindeligt udgivet: 5. april 2003

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger