US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Marineflyverne4Flådens fly 1919-1940

 

 Historien

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

41912-1918

41919-1940

41945-1950

41962-

 Våben/-systemer

 Officersmessen

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

Flådelister (1919-1940):

Marinens Flyvevæsen

På disse flådelister finder du en oversigt aeroplaner, hydroplaner, flyve-maskiner og helikoptere, der siden starten i 1912 og til dato har indgået i Marinens Flyvevæsen og senere Søværnets Flyvetjeneste.

Ved oprettelsen af Flyvevåbnet i 1950 blev alle flyene overført hertil, og fra 1962 har Søværnets Flyvetjeneste udelukkende opereret helikoptere pri-mært til anvendelse ombord i inspektionsskibene.

Listen over fly og helikoptere mm. er opstillet i kronologisk orden. For over-skuelighedens skyld er flyene mm. fordelt på perioder.

Du kan vælge en anden periode her:

| 1912-1918 | 1945-1950 | 1962-  |

Typebetegnelse i parentes efter navnet er den danske typebetegnelse, der blev indført i 1921. Du kan læse mere om de danske betegnelser nederst på siden.

Friedrichshafen F.F.49 (H.B. II)
(1919-1926)

(Foto fra Forsvarets Fotogalleri)

Type: Rekognosceringsfly

Bevæbning:
1 stk. 8 mm Maskingevær

Motor: 1 stk. Benz 220 Hk

Max. hastighed: 127 km/t

Max. højde: Ej oplyst

Max. vægt: 2.120 kg

Spændvidde - Længde - Højde:

16,70 m - 11,60 m - 4,12 m

Fabrik:
Flugzeugbau Friedrichshafen GmbH, Tyskland

Enheder (placering):

7 stk.
(Flyvebådsstation København, den senere Luftmarinestation på Margre-theholm)

Hansa-Brandenburg W.29 (H.M. I)
(1919-1930)

(Foto fra Orlogsmuseets arkiv)

Type: Rekognosceringsfly

Bevæbning:
1 stk. 8 mm Maskingevær

Motor: 1 stk. 160 Hk OV-motor

Max. hastighed: 165 km/t

Max. højde: Ej oplyst

Max. vægt: 1.500 kg

Spændvidde - Længde - Højde:

13,55 m - 9,33 m - 3,55 m

Fabrik:
Hansa- & Brandenburgische Flugzeug-werke GmbH, Tyskland (15 stk. byg-get på licens på Orlogsværftet)

Enheder (placering):

16 stk.
(Flyvebådsstation København, den senere Luftmarinestation på Margre-theholm)

Curtiss Seagull (F.B. VI)
(1919-1921)

(Foto fra Forsvarets Fotogalleri)

Type: Rekognosceringsfly

Bevæbning: Ingen

Motor: 1 stk. Curtiss  K6 160 Hk

Max. hastighed: 116 km/t

Max. højde: 1.150 m

Max. vægt: 1.236 kg

Spændvidde - Længde - Højde:

15,29 m - 8,79 m - 3,59 m

Fabrik:
Curtiss Aeroplane & Motor Corp., USA

Enheder (placering):

1 stk.
(Flyvebådsstation København, den senere Luftmarinestation på Margre-theholm)

Avro 504K (L.B. I)
(1921-1925)

(Foto fra Orlogsmuseets arkiv)

Type: To-sædet Træningsfly

Bevæbning: Ingen

Motor: 1 stk. Gnome 100 Hk

Max. hastighed: 132 km/t

Max. højde: 4.875 m

Max. vægt: 830 kg

Spændvidde - Længde - Højde:

15,29 m - 8,79 m - 3,59 m

Fabrik:
A. V. Roe & Co. Ltd., Storbritannien (2 stk. blev i 1925 modificeret ved Or-logsværftet til type 504N)

Enheder (placering):

6 stk. (Marinens Flyveskole, Luftmari-nestation Ringsted)

Avro 504N (L.B. I)
(1925-1936)

(Foto fra Forsvarets Fotogalleri)

Type: To-sædet Træningsfly

Bevæbning: Ingen

Motor: 1 stk. Armstrong-Siddeley Lynx IV 180 Hk

Max. hastighed: 161 km/t

Max. højde: 4.450 m

Max. vægt: 1.016 kg

Spændvidde - Længde - Højde:

10,97 m - 8,69 m - 3,63 m

Fabrik:
A. V. Roe & Co. Ltd., Storbritannien
3 bygget på Orlogsværftet (licens)
(2 stk. type 504K blev i 1925 modifi-ceret ved Orlogsværftet til type 504N)

Enheder (placering):

6 stk. (Marinens Flyveskole, Luftmari-nestation Ringsted, fra 1930 Luftma-rinestation Avnø)

Hawker Dankok (L.B. II)
(1926-1936)

(Foto fra Forsvarets Fotogalleri)

Type: Jagerfly

Bevæbning:
2 stk. 8 mm Maskingeværer

Motor: 1 stk. Armstrong-Siddeley Jaguar IV 385 Hk

Max. hastighed: 220 km/t

Max. højde: 9.600 m

Max. vægt: 1.330 kg

Spændvidde - Længde - Højde:

9,34 m - 7,84 m - 3,13 m

Fabrik:
H. G. Hawker Engineering Co. Ltd., Storbritannien (3 stk.)
12 bygget på Orlogsværftet (licens)

Enheder (placering):

15 stk. (2. Luftflotille, Luftmarinesta-tion Ringsted)

De Havilland Moth DH60G/M (L.B. III)
(1928-1940)

(Foto fra Orlogsmuseets arkiv)

Type: Træningsfly/Forbindelsesfly

Bevæbning: Ingen

Motor: 1 stk. De Havilland Gipsy 85 Hk

Max. hastighed: 161 km/t

Max. højde: 3.660 m

Max. vægt: 705 kg

Spændvidde - Længde - Højde:

9,14 m - 7,29 m - 2,68 m

Fabrik:
De Havilland Aircraft Co. Ltd., Storbritannien

Enheder (placering):

5 stk. (Marinens Flyveskole, Luftmari-nestation Ringsted, fra 1930 Luftma-rinestation Avnø)

Heinkel H.E.8 (H.M. II)
(1928-1940)

(Foto fra Orlogsmuseets arkiv)

Type: Rekognosceringsfly

Bevæbning:
2 stk. 8 mm Maskingeværer
8 stk. 12½ kilos Bomber
(Enkelte fly blev i 1936 udstyret med røgudviklingsapparater)

Motor: 1 stk. Armstrong-Siddeley Jaguar IVC 460 Hk

Max. hastighed: 210 km/t

Max. højde: 5.600 m

Max. vægt: 2.650 kg

Spændvidde - Længde - Højde:

16,77 m - 11,65 m - 4,40 m

Fabrik:
Heinkel Werke, Tyskland (6 stk.)
16 stk. bygget på Orlogsværftet på licens

Enheder (placering):

22 stk. (1. Luftflotille, Luftmarinesta-tion København)

Avro Tutor (L.B. IV)
(1932-1940)

(Foto fra Forsvarets Fotogalleri)

Type: To-sædet Træningsfly

Bevæbning: Ingen

Motor: 1 stk. Armstrong-Siddeley Lynx IVC 215 Hk

Max. hastighed: 196 km/t

Max. højde: 5.000 m

Max. vægt: 1.248 kg

Spændvidde - Længde - Højde:

10,97 m - 8,08 m - 2,97 m

Fabrik:
A. V. Roe & Co. Ltd., Storbritannien
3 bygget på Orlogsværftet (licens)

Enheder (placering):

5 stk. (Marinens Flyveskole, Luftmari-nestation Avnø)

Hawker Dantorp (H.B. III)
(1933-1940)

(Foto fra Forsvarets Fotogalleri)

Type: Torpedobombefly

Bevæbning:
2 stk. 8 mm Maskingeværer
1 stk. 45 cm Torpedo, eller
400 kg bomber

Motor: 1 stk. Armstrong-Siddeley Leopard IIIA 800 Hk

Max. hastighed: 206 km/t

Max. højde: 3.810 m

Max. vægt: 4.630 kg

Spændvidde - Længde - Højde:

17,30 m - 12,09 m - 4,34 m

Fabrik:
Hawker Company, Storbritannien

Enheder (placering):

2 stk. (9. Luftgruppe, senere 1. Luft-flotille, Luftmarinestation København)

Hawker Nimrod (L.B. V)
(1934-1940)

(Foto fra Orlogsmuseets arkiv)

Type: Jagerfly

Bevæbning:
2 stk. 8 mm Maskingeværer
4 stk. 12 kilos Bomber

Motor: 1 stk. Rolls Royce Krestel IIIS 535 Hk

Max. hastighed: 320 km/t

Max. højde: 9.600 m

Max. vægt: 1.330 kg

Spændvidde - Længde - Højde:

10,22 m - 8,22 m - 3,10 m

Fabrik:
Hawker Company, Storbritannien (2 stk.)
10 bygget på Orlogsværftet (licens)

Enheder (placering):

12 stk. (2. Luftflotille, Luftmarinesta-tion Ringsted, fra 1936 Luftmarine-station Avnø)

Dornier Wal (F.M. I)
(1938-1940)

(Foto fra Orlogsmuseets arkiv)

Type: Rekognosceringsfly/søredning

Bevæbning: Ingen

Motor: 2 stk. BMW VI á 460 Hk

Max. hastighed: 221 km/t

Max. højde: 3.700 m

Max. vægt: 9.500 kg

Spændvidde - Længde - Højde:

27,20 m - 18,20 m - 4,30 m

Fabrik:
Dornier Werke, Tyskland

Enheder (placering):

1 stk. - PERSSUAK (1. Luftflotille, Luftmarinestation København)

Du kan vælge en anden periode her:

| 1912-1918 | 1945-1950 | 1962-  |

Danske typebetegnelser:

I 1921 indførte Flyvevæsenet egne typebetegnelser, der bestod af to bogstaver efterfulgt af et romertal, der var et serie type-nummer.

Det første bogstav var F for Flyvebåde, H for Hydroplaner eller L for Landflyvemaskiner.

Det andet bogstav var B for Biplaner eller M for Monoplaner.

De danske typebetegnelser blev ikke anvendt igen efter 1945.

|Til toppen

Kildehenvisninger:

&

Dansk Marineflyvning 1911-1998, af Niels M. Probst, Orlogsmuseet, København 1998 (ISBN 87-87720-15-9)

&

Dansk Militærflyvnings - Hvornår skete det, af Hans A. Schrøder, Flyvevåbnets Bibliotek 2000 (ISBN 87-987748-0-8)

&

Danske Militærfly, af Niels Jensen, Clausen Bøger, 1978 (ISBN 87-11-03877-2)

&

De danske militære flyverstyrkers udvikling 1910-1940, Bind I, af Paul E. Ancher, Odense Universitetsforlag (ISBN 87 7838 178 9)

&

De danske militære flyverstyrkers udvikling 1940-1945, Bind II, af Paul E. Ancher, Odense Universitetsforlag (ISBN 87 7838 368 4)

"

Flyvertaktisk Kommando

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Er der glemt nogen eller noget?

Kan du hjælpe med til at supplere flådelisterne eller de enkelte
datablade, har du evt. personlige oplysninger, fotos, arkiver,
du kan bidrage med, så send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

-

   

Denne side er senest opdateret: -

Denne side er oprindeligt udgivet: 30. december 2003

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger