US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4SøværnsNyt4Nyhedsarkiv 20084PEDER SKRAM indviet

 

 Historien

 SøværnsNyt

4Nyhedsarkiv 2009

4Nyhedsarkiv 2008

4Nyhedsarkiv 2007

4Nyhedsarkiv 2006

4Nyhedsarkiv 2005

4Nyhedsarkiv 2004

4Nyhedsarkiv 2003

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

24. september 2008

PEDER SKRAM indviet:

Museumsfregatten officielt indviet af
HM Dronningen

Hendes Majestæt Dronningen og Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen indviede tirsdag 23. september officielt fregatten PEDER SKRAM som museum.

Søværnets Tamburkorps musicerede ved den officielle indvielse.
(Foto: Johnny E. Balsved)

Klik på billedet for at forstørre

Af Johnny E. Balsved

Hendes Majestæt Dronningen og Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen indviede tirsdag 23. september officielt fregatten PEDER SKRAM på Nyholm i København som museum.

Nu har mange nok allerede aflagt et besøg på fregatten på Nyholm, faktisk har den i mange perioder været åben for besøgende siden 1996, mens den har gennemgået en omfattende restaurering, så den ved den officielle indvielse næsten fremstår i sin oprindelige stand.

Indviet af Regenten

Præcis klokken 1030 ankom Regent-parret til Nyholm i den kongelige chalup fra Nordre Toldbod.

Forinden havde Regentparret passe-ret det flagsmykkede DANNEBROG, der lå klar ved bøje nr. 1. Flagningen på Kongeskibet var dog ikke umid-delbart i forbindelse med museums-indvielsen.

På Nyholm blev Regentparret mod-taget af viceadmiral Jørgen F. Bork, der er formand for bestyrelsen i den selvejende institution PEDER SKRAM, og så absolut primus motor for bevarelsen af den over 40 år gamle fregat.

Viceadmiralen holdt en tale for de indbudte gæster, hvor der ud over Regentparret også kunne mødes blandt andet Forsvarschefen, admi-ral Tim Sloth Jørgensen, samt hele bestyrelsen for fonden, repræsentan-ter for de mange sponsorer, der har muliggjort projektet, ligesom også andre indbudte havde fundet vej.

Efter admiralens velkomsthilsen og tale blev Orlogsflaget hejst på den gamle fregat, hvorefter Dronningen kunne foretage den officielle indviel-se ved at fjerne et bånd ved lejderen.

HM Dronningen åbner officielt for adgangen til fregatten PEDER SKRAM.
(Foto: Johnny E. Balsved)

Klik på billedet for at forstørre

Reception og kort rundtur ombord

Efter Regenten således officielt havde indviet den gamle fregat som museum, var det tid for alle til en lille uformel reception om bord, ligesom skibets også var åbent for almindelig uledsaget rundgang.

Efter en god halv time var det atter tid til, at Regentparret forlod skibet og med chaluppen skulle sejle ud til Kongeskibet.

Dagen for indvielsen af fregatten som museum var samtidig dagen, hvor DANNEBROG officielt afsluttede sin sommersæson, hvor Regentparret efter en officiel frokost om bord forlader Kongeskibet, og under salut fra batte-riet på Sixtus sejler tilbage til Nordre Toldbod.

Søværnets ryggrad under den kolde krig

Fregatten PEDER SKRAM indgik i flådens tal 25. maj 1966, og sammen med søsterskibet HERLUF TROLLE udgjorde de to fregatter Søværnets ryggrad under den kolde krig.

Af politiske årsager besluttedes det, at begge fregatter skulle udgå af flådens tal, hvilket skete 5. juli 1990, men i praksis var den operative tje-neste allerede indstillet i 1988.

HERLUF TROLLE blev solgt, men senere hugget op. Det lykkedes for et konsortium, anført af viceadmiral Jørgen F. Bork, at købe søsterskibet, og dermed redde det fra ophugning. Siden har ikke mindst et stort frivilligt arbejde og mange private midler gjort det muligt at få skibet indrettet som et levende museum.

"Fregatten PEDER SKRAM har fået en gevaldig ansigtsløftning sidste år og den er nu flottere og kønnere end nogensinde", siger forhenværende viceadmiral Jørgen F. Bork.

En sandblæsning og fire lag maling på Århus Værft sidste år var ifølge admiralen prikken over i'et.

"Da fregatten ikke skal sejle, men bare ligge ved kajen, regner jeg med at renoveringen holder meget længe", afsluttede Jørgen Bork.

Sluttelig er det da nok også værd at fremhæve, at fregatten drives som en selvejende institution uden offentlige driftstilskud, hvor de to øvrige museumsskibe på Holmen, ubåden SÆLEN og torpedomissilbåden SEHESTED, begge hører under Statens Forsvarshistoriske Museum.

Fregatten PEDER SKRAM ved sin faste kajplads ved Elefanten på Nyholm i København.
(Foto: Johnny E. Balsved)

Klik på billedet for at forstørre

Flere billeder:

|Til toppen

 Relaterede historier:

4PEDER SKRAM indviet - 24/09/2008

4Torpedomissilbådene genopstår - 29/09/2007

4SEHESTED tilbage på Holmen - 02/10/2006

4SPRINGEREN åbner for publikum - 14/06/2006

4SEHESTED på værft - 21/12/2005

4SPRINGERENs sidste spring - 21/12/2005

4SPRINGEREN på land - 24/10/2005

4SPRINGEREN tager i mod - 13/10/2005

4Nye museumsskibe - 17/06/2005

4SÆLEN overdraget til Tøjhusmuseet - 21/12/2004

|Til toppen

Kildehenvisninger:

"

Fregatten PEDER SKRAM - København

"

Søværnets operative Kommando, Århus.

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Har du en idé til en historie, eller mener du blot,
at der mangler noget på disse sider?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

SENESTE NYHEDER FRA SØVÆRNET:

10-03-2009:
Kuttere på forårsauktion

-

09-03-2009:
Skibsnavne offentliggjort

-

08-03-2009:
Biblioteksmystik

-

26-02-2009:
2. nye fregat køllægges

-

19-02-2009:
Kystradarprojekt forsinket


Flere Nyheder

-

LÆS OGSÅ:

Missiluheld ved Lumsås (1982)

-

-

   

Denne side er senest opdateret: -

Denne side er oprindeligt udgivet: 24. september 2008

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger