US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4SøværnsNyt4Nyhedsarkiv 20074HIRSHOLM bliver nyt navn

 

 Historien

 SøværnsNyt

4Nyhedsarkiv 2009

4Nyhedsarkiv 2008

4Nyhedsarkiv 2007

4Nyhedsarkiv 2006

4Nyhedsarkiv 2005

4Nyhedsarkiv 2004

4Nyhedsarkiv 2003

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

HIRSHOLM bliver nyt navn:

Femte standardfartøj i HOLM-klassen navngivet

Fredag 29. juni 2007 blev det femte af de i alt seks nye standardfartøjer af den såkaldte Mk I-type navngivet ved Danish Yacht A/S i Skagen.

Minestrygningsdronen HIRSHOLM

Minestrygningsdronen HIRSHOLM ved navngivningen i Skagen 29. juni 2007.
(Foto: Johnny E. Balsved)

Af Johnny E. Balsved

Fredag 29. juni 2007 blev det femte af de i alt seks nye standardfartøjer af den såkaldte Mk I-type navngivet ved Danish Yacht A/S i Skagen.

Lidt overraskende, måske, fik fartøjet navnet HIRSHOLM, et navn der ikke tidligere har været anvendt på et af Søværnets skibe. Nok overraskende, fordi der i Søværnet er en langvarig tradition for genbrug af skibsnavne.

Den officielle navngivning blev fore-taget af direktøren for Beredskabs-styrelsen, Frederik Schydt.

Ingen orlogsvimpel

I modsætning til de fire foregående enheder af HOLM-klassen vil HIRSHOLM ikke føre orlogsvimpel, og dermed ikke hejse kommando, ligesom der ikke vil blive udpeget en chef for fartøjet, da det primære formål er at være ubemandet drone.

HIRSHOLM skal sammen med det næste og sidste fartøj i denne serie primært anvendes som minestryg-ningsdroner. Men med den fleksible bygning, der kendetegner standard-fartøjerne af Mk I-typen, kan de umiddelbart dog også anvendes til løsningen af andre opgaver.

HIRSHOLMs navngiver, Frederik Schydt, direktør for Beredskabsstyrelsen

HIRSHOLMs navngiver, Frederik Schydt, direktør for Beredskabsstyrelsen.
(Foto: Johnny E. Balsved)

I'et erstatter Æ

De tidligere navngivne enheder af HOLM-klassen, (BIRKHOLM, FYRHOLM, ERTHOLM og ALHOLM) er alle genbrug af navne fra de tidligere mine-strygningnings-/orlogskuttere af den såkaldte MSK-klasse, også benævnt hhv. "LILLE" og "STORE" HOLM-klasse.

Søværnets og det øvrige forsvars øgede fokus på løsningen af inter-nationale opgaver og internationalt samarbejde har formentlig medført, at femte enhed ikke fik navnet GRÆSHOLM (MSK5), men i stedet blev opkaldt efter naboøen, Hirsholm.

Æ, Ø og Å indgår hverken i NATOs eller det internationale alfabet, hvor-for HIRSHOLM nok må betragtes som et mere internationalt orienteret navn, og på dansk da nok også mere velkendt, i hvert fald i flertalsformen Hirsholmene.

Orlogskutteren GRÆSHOLM

Orlogskutteren GRÆSHOLM, tidligere minestrygningskutteren MSK5.
(Foto: Søværnet)

Hvorvidt den sidste af de i alt seks nye standardfartøjer af Mk I-typen så vil få det sidste tilbageværende navn fra denne klasse, LINDHOLM (MSK6), vil først blive afsløret, når dette fartøj navngives ultimo marts næste år.

MSD erstatter MRD

Allerede ved søsætningen blev det afsløret, at Søværnet havde påbegyndt en hel ny nummerserie, idet HIRSHOLM havde fået tildelt skrognummeret MSD5, hvor de fire foregående enheder af HOLM-klassen har fået tildelt skrognumrene A541-A544.

Den nye typebetegnelse "MSD" be-tyder naturligvis, at der er tale om et fartøj, der primært skal anvendes som minestrygningsdrone.

Når man så vælger at starte med nr. 5, må det formodentlig ses på bag-grund af, af de eksisterende fjern-styrede minerydningsfartøjer af MSF-klassen anvender numrene 1-4 (MSF1-MSF4).

HIRSHOLM, og det sidste fartøj, der forventes operativt i foråret 2008, skal så formentlig erstatte de seks noget mindre minerydningsdroner af MRD-klassen, der længe er blevet anset for at være for små til løs-ningen af bl.a. de eventuelt kom-mende internationale opgaver.

Minerydningsdronerne MRD5 og MRD6

To af de seks noget mindre
minerydningsdroner, MRD5 og 6,
der nu er oplagt på depot.
(Foto: Søværnet)

Fire af disse fartøjer (MRD1, MRD2, MRD5 og MRD6) er allerede oplagt på depotet i Jerup i Nordjylland, medens MRD3 er oplagt i Frederikshavn.

Hirsholmene

Øgruppen Hirsholmene er beliggende i Kattegat omkring 7 kilometer nord-øst for Frederikshavn. Øgruppen omfatter foruden den beboede ø Hirsholm følgende øer: Græsholm, Tyvholm, Kølpen og Deget samt et antal mindre holme, i alt ca. 45 hektar.

Holmene, der i 1938 blev fredet som naturvidenskabeligt reservat, er især kendt for deres rige fugleliv. I 1981 blev fredningen udvidet til også at omfatte det omkringliggende havområde på ca. 2.400 hektar.

Øgruppen hørte oprindelig under Forsvarsministeriet, men blev i 2003 over-draget til Miljøministeriet.

Øen Hirsholm

Hirsholmenes hovedø, Hirsholm, set fra Kattegat - (vest mod øst).
(Foto: Morten Bjerregaard)

|Til toppen

 Relaterede historier:

4SALTHOLM blev navnet - 30/03/2008

4Sidste HOLM-klasse afleveret - 30/11/2007

4MSD6 søsat i Skagen - 05/11/2007

4HIRSHOLM bliver nyt navn - 29/06/2007

4Femte Mk I søsat - 13/06/2007

4ALHOLM er dit navn - 07/02/2007

4Tredje MK I fartøj søsat - 06/08/2006

4ERTHOLM navngivet - 09/05/2006

4Navnet blev BIRKHOLM - 10/04/2006

4Første skolefartøj søsat - 26/03/2006

4Første MK I søsat - 21/12/2005

4Klar til søsætning - 02/12/2005

4MK I i støbeskeen - 11/09/2005

4Byggeboom - 10/12/2004

4MK I fartøjer bygges i Skagen - 29/06/2004

|Til toppen

Kildehenvisninger:

"

Danish Yacht A/S, Skagen

&

Flådens skibe og fartøjer 1945-1995, af Gunnar Olsen og Svenn Storgaard, Marinehistoriske skrifter,  København 1998 (ISBN 87-87720-13-2)

"

Forsvarets Materieltjeneste - København

"

Skov- og Naturstyrelsen - København

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Har du en idé til en historie, eller mener du blot,
at der mangler noget på disse sider?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

SENESTE NYHEDER FRA SØVÆRNET:

10-03-2009:
Kuttere på forårsauktion

-

09-03-2009:
Skibsnavne offentliggjort

-

08-03-2009:
Biblioteksmystik

-

26-02-2009:
2. nye fregat køllægges

-

19-02-2009:
Kystradarprojekt forsinket


Flere Nyheder

-

   

Denne side er senest opdateret: 23. december 2008

Denne side er oprindeligt udgivet: 29. juni 2007

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger