US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Web Info
 

 Historien

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

Website Information

Dette afsnit rummer informationer om-kring formålet og opbygningen mm. af denne website.

Du vil kunne møde Webmaster og de øvrige personer og organisationer, der har ydet væsentlige bidrag til denne site.

Du vil også kunne finde en kronologisk oversigt over Websitens udvikling siden starten i juni 2001.

Privat nonprofit hjemmeside

Dette er en privat hjemmeside, der primært omhandler den kombinerede dansk-norske flådes historie op til 1814, og den rent danske flådes historie fra 1814 op til i dag.

Siten har ingen tilknytning til Søværnet eller forsvaret, selvom den natur-ligvis har et tæt samarbejde med bl.a. Orlogsmuseet, Marinens Bibliotek, Søværnets operative Kommando, Forsvarets Materieltjeneste, Eskadrerne mfl.

Siten er en nonprofit site, der udelukkende finansieres af webmaster privat, selv om der nu er åbnet mulighed for at yde ekstern finansiel støtte. Du kan læse mere om den finansielle støtte under punktet i menuen.

Formålet med dette website er udbredelse af kendskabet til flådens histo-rie, dels udgivelse af nye historier samt ved elektronisk udgivelse af tidlig-ere trykte historier.

Se endvidere Visionerne med denne Website.

Tilføjelser, rettelser, ros eller kritik

Hvis du har tilføjelser, rettelser, ros eller kritik er du velkommen til at skrive til webmaster, Johnny Balsved på balsved@navalhistory.dk, du kan også anvende Gæstebogen eller Debat Forum her på siten.

Hvis du har materiale, historier, billeder eller blot en idé, så er du meget velkommen til at sende det til webmaster på balsved@navalhistory.dk. Du er også velkommen til at sende evt. materiale eller billeder pr. post til:

Johnny E. Balsved
Bøgevej 29
Havnsø
4591 Føllenslev

Såfremt du ikke selv har mulighed for at scanne og fremsende billeder elektronisk, er du velkommen til at sende billederne til mig i stedet. Jeg vil så sørge for at få scannet billederne og returnere dem til dig.

Klassifikation

Alle informationer og billeder er hentet fra åbne, uklassificerede, kilder, der som oftest er offentligt tilgængelige.

Det påhviler derfor fremsendere af materiale, specielt nuværende tjeneste-gørende, at sikre sig, evt. ved henvendelse til tjenestestedets sikkerheds-officer, at det pågældende materiale, fotos og lign. må offentliggøres.

Såfremt forsvarets myndigheder skulle vurdere, at publiceret materiale på denne website ikke overholder kravet om uklassificeret materiale, bedes henvendelse rettet til webmaster på balsved@navalhistory.dk.

Materialet vil herefter blive tilrettet, subsidiært fjernet.

Ansvar

Denne site indeholder en række eksterne links til andre hjemmesider.

Ved optagelse af nye eksterne links forsøger jeg at sikre mig, at nye links ikke strider mod denne sites interesser, ligesom jeg forsøger at sikre mig mod, at evt. links ikke strider mod almennyttige og etiske retningslinjer på Internettet.

Skulle du finde et link fra denne side, som du mener ikke længere over-holder disse regler, bedes du hurtigst give mig besked via e-mail på: balsved@navalhistory.dk.

Under alle omstændigheder kan Web Master ikke stilles til ansvar for ind-holdet på andre hjemmesider, selv om der linkes til disse.

Web Master og andre personer eller organisationer kan heller ikke stilles til ansvar for handlinger, der følger af oplysninger, som er givet på denne hjemmeside.

Tekniske informationer

Websiten er udarbejdet ved hjælp af Microsoft FrontPage 2003.

Al billedbehandling, optimering af billeder, scanninger mm. foretages ved hjælp af Adobe Photoshop Elements 5.0.

Operativsystem: Microsoft Windows Vista Home Premium.

Server operativsystem: Microsoft Windows 2003 Advanced Server, med FrontPage Server Extensions.

Desuden anvendes Dynamisk HTML og JavaScript.

Lidt statistik (pr. 1. februar 2010)

Antal besøgende siden 13. juni 2001: 2.856.834

Besøgsgennemsnit pr. dag (Januar 2010): 1.151

Antal sider/opslag i alt: 4.600*)

Heraf på den engelske del: 1.122 sider/opslag

Antal billeder/illustrationer: 7.631

Antal links fra fremmede sites: Over 1.200

Antal interne hyperlinks: 112.994

Antal eksterne hyperlinks: 4.397

Antal lande, der har besøgt denne site: over 150


*) udskrevet på papir fylder de langt over 16.000 A4-sider.

- Har du en idé til en historie, eller mener du blot,
at der mangler noget på disse sider?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

-

   

Denne side er senest opdateret: 10. februar 2010

Denne side er oprindeligt udgivet: 16. september 2001

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger