US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Web Info 4Visionerne

 

 Historien

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

Visionerne med dette Website

Dette er ikke blot en lukket website for os historie-freaks.

Formålet er bl.a. at præsentere vores marinehistorie på en sådan måde, at flere vil få lyst til at læse om flådens historie, og dermed få et godt indblik

i flådens betydning for det danske samfund, også selvom fjendebilledet i dag kan synes langt væk.

Dette gælder ikke kun for de danske besøgende, men i lige så høj grad for de utrolig mange udenlandske besøgende.

Harpoon launched from Dansih Patrol Vessel...

En enhed af FLYVEFISKEN-klassen
(P561 SKADEN) affyrer et øvelses Harpoon missil.
(Foto: Søværnet)

Målet eller visioner

Det er ikke set som målet med disse sider blot at skrive side op og side ned omkring de "store" slag f.eks., "Slaget på Reden 1801", "Slaget ved Helgoland 1864", "Flådens sænkning i august 1943".

Disse store episoder i flådens historie er så glimrende dækket ind andre steder i form af trykte publikationer mm.

Hovedformålet er helt klart at gøre størsteparten af den danske marine-historie tilgængelig i elektronisk form, dvs. tilgængelig for alle via Inter-nettet.

Et af formålene er desuden at anvende ikke mindst det elektroniske me-dies muligheder for at holde historierne opdateret og samtidig anvende ny tilgængelig teknik til at præsentere tingene på ny og mere visualiserede måder.

Indholdet på siderne

Hovedvægten vil ikke mindst blive lagt på at redegøre for nogle af de mindre, og lidet kendte episoder i flådens historie. Enkeltepisoderne, men ikke mindre heroiske.

Der vil også være plads til de små historier, se f.eks. "Orlogsliv og lune". Her er der plads til de enkelte personhistorier.

De officielle indberetninger giver ad-miralernes billede af historien, men ofte ser historien jo anderledes ud fra den meniges side.

Det tager tid (år) før disse ideer er endeligt udbygget.

Men endelig udbygget, vil disse sider rumme store dele af det danske sø-værns historie, herunder:

- De politiske forlig (flådeplanerne),

- Flådens udflytning/-er,

Nordsø-Eskadren gør klar til kamp i krigen 1864...

Den danske Nordsø Eskadre ses her ved Helgoland 9. maj 1864. Forrest fra venstre ses fregatterne NIELS JUEL og JYLLAND, efterfulgt af korvetten HEJMDAL.

- Vores skibe på fremmede have, samt

- Vores skibe i kamp for freden.

Websiden vil dække den periode, hvor det tilsyneladende lykkes for dan-ske politikere at skade flåden mere, end det var lykkedes for englænderne i perioden 1801-1814.

For marinehistorikere mfl.

Siten vil også med tiden rumme mere komplette afsnit og registranter om flådens historie.

Herunder bl.a. komplette lister over skibene i flåden, maritime mindes-mærker, officersbiografier mm.

Alle oplysninger vil naturligvis blive givet med komplette kildefortegnelser, ikke mindst for at støtte fremtidige forskningsprojekter.

Projektudkast til nye patruljeskibe...

Den fremtidige flåde? - Seneste designudkast til de nye Patruljeskibe, der er planlagt at indgå i flåden 2010-2011.
(Illustrationen stillet til rådighed af Søværnets Materielkommando)

Du kan også hjælpe med

En Web Site af denne størrelse kan ikke alene vedligeholdes og udgives af én enkelt person.

Kan du skrive en god historie, naturligvis baseret på kendsgerninger, eller har du nogle personlige oplevelser fra din tid i marinen, eller du er i besiddelse af billeder, dagbøger, breve, der beskriver livet og dagliglivet i marinen, så hører jeg gerne derom.

Du er velkommen til at sende din historie eller beretning til Web Master. Her er der naturligvis plads til admiralernes historie, men der er også plads til reserveløjtnantens, sergentens og orlogsgastens historie.

Du har også mulighed for at støtte den hjemmeside økonomisk!

En evt. økonomisk støtte vil ikke kun sikre denne hjemmesides fortsatte beståen, men vil også sikre at langt størstedelen kan blive oversat til engelsk, og dermed blive gjort tilgængelig for resten af verden.

44Du kan læse mere om hvordan du kan yde økonomisk støtte her.

Web-redaktøren, Johnny Balsved, ses her ved sin favorit arbejdsplads.

- Har du en idé til en historie, eller mener du blot,
at der mangler noget på disse sider?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

-

   

Denne side er senest opdateret: 1. november 2006

Denne side er oprindeligt udgivet: 22. juli 2001

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger