US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Web Info 4Økonomisk støtte

 

 Historien

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

Økonomisk Støtte

Johnny E. Balsved

Den fortsatte udvikling og vedligehol-delse af denne hjemmeside er noget, der tager ganske meget tid.

Men det gør nu ikke så meget!

Det er først og fremmest min yndlings interesse og min hobby, så derfor har det heller aldrig været min intention at tjene penge på denne hobby.

Til gengæld vil jeg gerne, ikke kun gøre denne hjemmeside bedre, men samtidigt har jeg også en intention om at gøre denne site til den bedste, når det gælder om at videregive flådens historie på Internettet.

Ikke kun for os danskere, men jeg er overbevist om, at en masse menne-sker derude i den store verden interesserer sig for marinehistorie, og ikke mindst for den danske, som trods alt er en af verden ældste flåder.

Derfor vælger jeg at rette henvendelse lige netop til dig, det er her, at du måske kan hjælpe med et økonomisk bidrag.

Økonomisk støtte

Modtagne økonomiske bidrag vil først og fremmest blive anvendt til at øge tempoet i oversættelsen af denne side til US/engelsk; hvorfor netop dette, skal jeg vende tilbage til.

En økonomisk støtte udefra vil også gøre det muligt at bruge professionelle web-designere til at udarbejde forbedrede tekniske løsninger til gavn for denne hjemmesides brugere, både nu og fremover.

Samtidigt kan det muliggøre, at jeg kan anvende hovedparten af min tid til nødvendig research og udarbejdelsen af flere historier til denne hjemmesi-de, og ikke anvende mere end 50% af ressourcerne på "teknik".

Måske vil der også blive mulighed for at give de allerede igangværende oversættere en rimelig dækning af deres udgifter?

Stor international interesse

Siden denne web site startede 13. juni 2001, har den nu været besøgt af mere end 900.000 besøgende (pr. 31. december 2004)! - Og formentlig har de fleste besøgende syntes om deres besøg.

Af de mere end 500.000 besøgende kommer over 2/3 fra udlandet, heraf halvdelen fra USA, medens resten fordeler sig over resten af verden, her-under naturligvis flest fra Europa.

Derfor er der også et stort behov for yderligere oversættelser, i dag består denne site af næsten 1.500 sider/opsalg, hvoraf kun ca. 1/3 er oversat til US/engelsk.

Mit personlige mål er derfor, at hele siten snarest blive oversat til i det mindste US/engelsk, men hvis de økonomiske midler er til rådighed, vil det også være muligt at oversætte denne hjemmeside til andre sprog.

Bliv optaget på listen

Alle, der giver et økonomisk tilskud til Dansk Marinehistorie, kan blive op-taget på listen over tilskudsgivere, medmindre man giver udtryk for at ville være anonym. Et sådant ønske respekteres naturligvis.

Enhver person, organisation eller virksomhed, der yder mere end 100 Euro i støtte kan også få et reklamebanner med på siden, banneret kan udstyres med et direkte link til bidragsyderens side.

Jeg skal dog gøre opmærksom på, at jeg ikke accepterer links, der strider mod denne sites interesser, ligesom jeg heller ikke accepterer links, der strider mod almennyttige og etiske retningslinier på Internettet.

Revision

En kvartalsvis opgørelse over bidrag og deres anvendelse vil blive medtag-et på denne site, for at sikre at bidrag anvendes til det rette formål.

Skulle det samlede tilskudsbeløb inden for et kalenderår overstige 10.000 Euro vil regnskabet blive revideret af en af Orlogsmuseet udpeget revisor.

En summarisk revisionsrapport vil herefter bliver tilføjet på denne site, lige-som bidragydere vil have mulighed for at rekvirere den samlede revisions-protokol.

Det behøver ikke blot være kolde kontanter

Du kan så sandelig også støtte visionerne med denne hjemmeside med andet end "kolde" kontanter.

Tilbud om teknisk bistand, oversætterbistand er naturligvis ligeså velkom-ment, og kan i meget stor udstrækning være med til at give siten et løft.

På forhånd tak

Du behøver blot at klikke på "Donate"-knappen herunder for at give dit bidrag til at gøre Dansk Marinehistorie til et endnu bedre sted at besøge.

Du er også velkommen til at indbetale/overføre et beløb direkte til min konto i Sparekassen Sjælland:

  • Reg. nr. 0518, kontonr. 0000107764

Husk at mærk indbetalingen/overførslen: "Flådens historie/Donation".

Ethvert økonomisk bidrag, stort som lille, er særdeles velkomment.

På forhånd tak for støtten.

Med venlig hilsen

Johnny Erik Balsved
Idémager & Webmaster

PayPal er en meget nem og sikker betalingsservice,
der dagligt bruges af millioner af mennesker verden over.
Den anses for at være en af de mest beskyttede og sikre måder at overføre penge via kredit- og betalingskort på Internettet.

- Har du en idé til en historie, eller mener du blot,
at der mangler noget på disse sider?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

-

   

Denne side er senest opdateret: 11. september 2005

Denne side er oprindeligt udgivet: 3. januar 2004

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger