US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Orlogsliv og Lune4Oversigt

 

 Historien

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

4Beretningerne

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

Galionsfigur fra linieskibet DANNEBROGOversigt over de personlige beretninger
og lidt orlogslune

Nedenfor følger en  oversigt over de til dato publicerede personlige beretninger ved-rørende Orlogslivet i den danske og dansk/norske flåde, samt lidt orlogslune.

De enkelte beretninger er indtil videre placeret i kronologisk rækkefølge, med de periodemæssige ældste historie først.

Søværnet reddede Madeira-vinen (1874)

To kadetters "rapseri" sikrede vinproduktionen

Ifølge forfatteren er den danske flåde medvirkende til, at det fortsat er muligt at nyde en glas Madeiravin.

-

U-både af HVEDE-klassen (1938)

Tager moderniseringen måske overhånd?

Gennem tiderne har Søværnet arbejdet på at udvikle forskellige avancerede våbensystemer.

-

Ombord på torpedobåden HØGEN (1939-40)

En værnepligtigs erindringer før, under og efter tjenestetiden

Værnepligtig maskinist K. C. Olsen beskriver her sit møde med søværnet og torpedobåden HØGEN i tiden op til den 2. verdenskrigs udbrud, tiden op til besættelsen og hjemsendelsen efter 9. april 1940.

-

På Orlogsværftet under besættelsen (1940-43)

Hvem havde dog på forhånd kunnet forestille sig en 9. april

Her bringes et mindre uddrag af pensioneret afdelings-ingeniør S. A. Nielsen erindringer om 30 år i Orlogsværftets Elektroafdeling. Uddraget dækker tiden fra april 1940 til december 1943.

-

Blindflyvning over Nordsøen (1941)

En marineflyvers erindringer fra en verden i krig

Beretningen om marineflyveren Thomas Sneums "private" flyvetur til England og øvrige oplevelser under den anden verdenskrig.

-

Sådan oplevede jeg 29. august (1943)

Mine karakterer var ikke noget at råbe hurra for - men ordren var vel udført

Orlogskaptajn J. Juul Rasmussen beskriver her sine helt personlige oplevelser i tiden op til og omkring begiven-hederne på Holmen 29. august 1943.

-

En søløjtnants erindringer (1943-46)

Først til Sverige, senere minestrygning efter besættelsen

En utrolig karriere, der kom til at handle om skov-hugning i Sverige, landgang i Helsingør, minestrygning efter krigen og et liv som flyver. Her følger søløjtnant, senere oberstløjtnant, Peter Rye Hansens personlige beretning om tilværelsen som ung søofficer under og lige efter besættelsen.

-

Min tid i Søværnet, del I (1943)

Fra fred til krigslignende forhold

Da orlogsgast Svend Konggaard blev indkaldt til Søværnet i begyndelsen af 1943 havde han nok ingen anelse om, at han blot 7 måneder senere skulle være midt i begivenhederne 29. august 1943.

44Læs også 2. del af Svend Konggaards erindringer

-

Bornholm frit igen (1946)

Sovjet-farvel til Bornholm - i en sky af krudtrøg og med fuld fart på maskinen

Den russiske rømning af Bornholm 5.april 1946 set med danske øjne fra mineskibet LINDORMEN. Jørgen Strange Lorenzen var mathelev på det danske mineskib LINDORMEN, og han fortæller her, ledsaget af egne fotografier, om det historiske øjeblik.

-

Mathelev togtet 1947-48

Fra storm på Færøerne til fuld honnør i Casablanca.
Vi var startet i Arresødallejren i januar 1947, og om efteråret samme år skulle vi på togt med fregatten HOLGER DANSKE.

-

Min første minesprængning (1948)

Jeg drejede håndtaget, og så var der en mine mindre

Henning D. Nielsens personlige beretning om en mine-sprængning. "Jeg havde lært at miner er noget farligt noget, og man skal især passe på hornene."

-

MTB-forlis i Nordsøen (1951)

En dramatisk oplevelse, som jeg husker den

Henry Nielsen, på T 58 (MUSVAAGEN), beskriver her sin oplevelse af den skæbnesvangre kollision mellem en engelsk og dansk MTB om natten 26. februar 1951.

-

MIG og HUITFELDT (1953)

Uvarslet lørdagsudflugt til Bornholm under klart skib og 36 knobs fart

Her følger fyrbøder Kaj Møller Nielsens personlige beretning om en helt uvarslet hastig weekendudflugt til Bornholm i 1953.

-

Rekrut i Arresødallejren (1954)

Et tusinde orlogsgaster og 50 toiletter

Masser af ventilation - dem der lå nærmest kakkelovnen havde varme, de øvrige havde frisk luft. Jens Kildemand beskriver i denne artikel sit møde med Søværnet en kold januar dag i 1954.

-

Mit liv som MTB Bisse (1956-1959)

Session, 3 striber på kraven og fuld fart derudaf

Her er en beretning af Flemming Barsdorf om livet i motortorpedobådene - skrevet med humor og saltsprøjt.

-

Rekrut på Bangsbofortet (1957)

Til orlogs sammen med sabotøren, politikeren, popsangeren og politimesteren

Jørgen Larsen skriver i denne artikel om sit møde med Søværnet, først på Bangsbofortet ved Frederikshavn og senere om bord i nogen af Søværnets fregatter.

-

Øjenvidne til MTB kollision (1957)

Fyrbøderen mistede to af sine kollegaer og oplevede rollen som skibbruden

I denne artikel fortæller Erik Rodam om sin tid i Søværnet fra 1956-1957, en periode hvor han på nærmeste hold oplevede kollisionen mellem to MTB'ere. 4. september 1957 kolliderede motortorpedobådene FLYVEFISKEN og HØGEN under en øvelse i Storebælt. Én mand mistede livet og torpedobåden HØGEN sank.

-

Primært om radio (1960)

Telegrafist i Søværnet for 40 år siden

Palle Kruses fortælling handler mest om teknik, men handler også om telegrafisten, der kunne morse med sin venstre fod.

-

Hverdag i Søværnet i 60'erne (1960)

Overkonstabel Kurt Terkelsen

Ombord på en fregat under den kolde krig

Ude i horisonten kan man se den sorte silhuet blive ét med aftenhimlen, og vi nærmer os Helsingør. I denne beretning fortæller tidligere artillerimath Kurt Terkelsen om sine oplevelser i Søværnet i 60'erne, midt under den kolde krig.

-

Gast på kongeskibet DANNEBROG (1963)

Werner Dechlis

En god sommer med DANNEBROG

Jo, jeg var glad for Marinen og mødet med alle tiders Konge, han var bare sømand og et pragtfuldt menneske. Sådan skriver værnepligtig Werner Dechlis i denne korte, men personlige beretning om sin tid på kongeskibet DANNEBROG i 1963.

-

Udstukket til ubådseskadren (1964)

Tolv måneder på "nyt" depotskib og i ubåde

At have sejlet i ubåd er selvfølgeligt en særlig oplevelse. Men som det måske kan læses, var hverdagen ikke særlig spændende. Rigtigt træls til tider, og altid møgbeskidt.

-

Mallemuk on the Rocks (1965)

Pludselig stod vi der med fast grund under skroget

Dette er ikke kun Muke Overgaards personlige beretning om en grundstødning, men også om et helt usædvanligt bilsammenstød.

-

Dagliglivet på en fregat (1968)

Ikke kun høj fart samt krudt og kugler

Her følger artilleritekniker Svenn Storgaards beretning om tjenesten og dagliglivet om bord på fregatterne HERLUF TROLLE og PEDER SKRAM  i 1968.

-

Mit liv i Søværnet (1940-1982)

Hvorfor Søværnet?

Kommandør Jørgen V. Stillings personlige beretning om 42 år i søværnets tjeneste - fra den første tid som kadet i krigens skygge til pensioneringen i 1982.

-

På sommertogt med MHV 64 CRUX (1984)

Med Skagen om bagbord

Her følger Kurt Terkelsens beretning om en ældre kutters rutinemæssige sommertogt i danske farvande.

-

Erindringer fra Ivan Mortensen (1984-1988)

364 "Yoghurt"

Ivan Mortensen tjenestegjorde i Søværnet fra 1984-1988. Her følger hans oplevelser fra denne periode og måske forklaringen på hans tilnavn "364 Yoghurt".

-

Reddet af NAJADEN (1989)

Jeg takker NAJADEN af hele mit hjerte efter en nat på havet

Her følger en personlig historie om, hvordan en dengang 12 årig pige og hendes far blev reddet at NAJADEN, en søndag morgen  i 1989 ud for Gillelejes kyst.

-

TUMLEREN på tur (1991)

To tre-slåede taljer, en vanddunk og en lang line

Her er historie om, hvorledes Felix Ebbestads første længere tur som skibschef forløb.

-

Midnatssol og værnepligt (2000)

Søopmålingen i Grønland adopteres af Aasiaat kommune

Her følger Stefan Thomsens beretning om små skibe og store isbjerge, om enestående naturoplevelser højt mod nord.

-

Chefprøve på minelæggeren LOSSEN (2001)

Den længste dag i mit liv

21. juni 2001 blev ikke bare den længste dag hvad angår lyse timer, det blev også dagen, der vil stå printet i min hukommelse som den længste dag i mit liv til dato
– og så havde jeg selv planlagt den! Jeg hedder Kirsten Kjeldsen Nielsen og er kaptajn-løjtnant. 21. juni 2001 var dagen, hvor jeg skulle til chefprøve i kabelmine-læggere af LINDORMEN-klassen.

-

Nye kanonbåde (2003)

Nye kanonbåde anno 2003????

Den kolde krig er forbi, invasionsforsvaret er ved at blive forandret og Søværnet er i gang med at løse nye opgaver. I disse år er nye skibstyper på vej ind i Søværnet, skibe der skal være med til at løse nye opgaver.

-

Farvel til minelæggerne (2004)

Tak til de gamle damer!

Minelæggeren MØEN kunne i år fejre 40 års jubilæum som operativ enhed, men ved årets udgang er det slut. Her følger Vagn Nielsens personlige beretning om livet på de "gamle damer".

-

ÆGIR til Afghanistan (2007)

Hvem ringer klokkerne for?

- Eller når Søværnet sætter sit præg. Skibsklokken fra depot- og skoleskibet ÆGIR fungerer nu som kirkeklokke hos den danske ISAF styrke i Afghanistan.

|Til toppen

- Har du en beretning om dit liv i Søværnet,
eller har du blot lidt god orlogslune?

send en e-mail, evt. med vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan evt. også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

-

   

Denne side er senest opdateret: 6. juli 2008

Denne side er oprindeligt udgivet: 5. april 2003

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger