US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Web Info 4Læserbidrag 4Efterlysning af arkiver mm.

 

 Historien

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

Efterlysning af arkiver

 Billeder, film og andre maritime historiske effekter

Torpedoudskydningsapparat under klargøring om bord på
torpedobåden HØGEN 1939-1940.
(Foto fra værnepligtig maskinkorporal K. C. Olsen)

De officielle arkiver, Rigsarkivet, Det kongelige Bibliotek, Orlogsmuseet, Marinens Bibliotek mfl., ligger inde med tusindvis af billeder og genstande fra flådens historie gennem de seneste mange hundrede år.

Skibsklokken fra hospitalsskibet JUTLANDIA.

Men i mange skuffer og skabe i private hjem både i Danmark og i udlandet findes sandsynligvis endnu flere billeder, film, videoer og andre historiske genstande mm., som kan være vigtige at bevare for eftertiden!

Dansk Marinehistorie vil i samarbejde med Orlogsmuseet forsøge at få registreret flest mulige af disse arkiver, bl.a. af forskningsmæssige hensyn.

Mange genstande er fortsat i privat eje, og det er jo også helt ok. Det vigtigste er, at få sådanne "genstande" registreret.

Hvor er Jessens sabel?

Det er således lykkedes bl.a. at lokalisere skibsklokken fra det tidligere hospitals-skib JUTLANDIA.

Klokken er fortsat i privat eje, helt legalt, men nu ved forskerne, hvor den er.

Men mange andre genstande er i privat eje spredt ud over det ganske land, og formentlig også i udlandet.

Har du kendskab til, eller er du i besid-delse af sådanne genstande hører jeg meget gerne nærmere derom.

Jeg mangler fx lige nu oplysninger om, hvad der skete med den ÆRESSABEL, som senere kontreadmiral Carl Wilhelm Jessen modtog fra HM Kongen i 1801, som påskønnelse af hans indsats som chef for briggen LOUGEN under "Slaget ved Fugleklippen" i marts 1801.

Æressablen har inskriptionen: "For udvist mod den 3. marts 1801".

Kan du hjælpe med et billede af denne æressabel, så kontakt mig venligst.

Fotoalbum og film

Er du i besiddelse af billeder, film, videoer mm, hører jeg også meget gerne derom.

Kan du ikke umiddelbart selv kopiere billederne eller filmene skal jeg gerne være behjælpelig med dette praktiske arbejde.

Admiral C. W. Jessen

Kontreadmiral
Carl Wilhelm Jessen

Måske har du arvet en samling, og ved ikke rigtig, hvad du skal stille op med den! - Smid den endelig ikke ud. Det er muligt, at en sådan samling ikke har nogen økonomisk værdi, men den kan måske have en uvurderlig forskningsmæssig værdi.

Er du i tvivl, så kontakt mig gerne, enten pr. telefon eller e-mail.

Materiale

Hvis du kan bidrage med billeder, film, historier og lign. hører jeg meget gerne fra dig/jer.

Eventuelt materiale kan sendes til:

Johnny Balsved
Bøgevej 29 - Havnsø
4591 Føllenslev
Telf. 59 26 30 05

eller via E-mail til:

balsved@navalhistory.dk

Såfremt du ønsker fremsendt materiale retur, så husk at påføre tydelig afsenderadresse og evt. telefonnummer.

Modtaget materiale vil udelukkende blive anvendt på denne hjemmeside, såfremt du/I giver jeres samtykke videregiver jeg gerne en kopi til Orlogs-museet.

Såfremt du ikke ønsker fremsendt materiale retur vil dette blive afleveret til Orlogsmuseets arkiv efter færdigbehandling.

Besætning fra PEDER SKRAM ca. 1915

En del af artilleriskibet PEDER SKRAMs besætning med skibshund, ca. 1915.
(Foto fra Jens Møller Jensen, Toftlund)

- Er der glemt nogen eller noget?

Kan du hjælpe med til at supplere flådelisterne eller de enkelte
datablade, har du evt. personlige oplysninger, fotos, arkiver,
du kan bidrage med, så send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

-

   

Denne side er senest opdateret: 21. maj 2005

Denne side er oprindeligt udgivet: 27. september 2003

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger