Danish version:
   

 

 You are here: 4The Ships4Fleet Listings - by type of ship

 

 Campaigns & Battles

 Navy News

 Photo Albums

 Historical Time Lines

 The Flag

 The Ships

4Today's Navy

4Ships - alphabetical

4Fleet Listings - time

4Fleet Listings - type

 4Royal Yachts

 4Ships-of-the-Line

 4Armored Ships

 4Cruisers

 4Frigates

 4Torpedo Boats

 4Submarines

 4Mine Vessels

4Ships by Class

4Ships Data Sheets

4Definitions

 Naval Aviation

 Weapons & Systems

 Wardroom

 Naval Memorials

 Navy Life & Humour

 Who does What?

Edited and
Designed by:

Johnny E. Balsved

 

Fleet Listings - by type of ship

The corvette OLFERT FISCHER

The corvette OLFERT FISCHER
(Photo: The Royal Danish Navy)

Here you will find a number of fleet listings based on various types of ships, that has served the Royal Danish-Norwegian Navy from 1801 to 1814 and the Royal Danish Navy since 1814.

By various types of ships:

4

Royal Yachts

- Survey of all Royal Yachts in service in the Royal Danish Navy from 1801.

44Click to see the list of Royal Yachts since 1801

4

Ships-of-the-Line 1801-1873
- Survey of all Ships-of-the-Line in service with the Royal Danish-Norwegian Navy from 1801-1814 and Royal Danish Navy from 1814-1873.

44Click to see the list of Ships-of-the-Line 1801-1873

4

Armored Ships 1863-1943
- Survey of all Armored Ships in service in the Royal Danish Navy from 1863-1943.

44Click to see the list of Armored Ships 1863-1943

4

Cruisers 1884-1930
- A complete list of all Danish cruisers serving from 1884-1930.

44Click to see the list of Cruisers 1884-1930

4

 

Frigates after 1945
- Survey of all Frigates (incl. Corvettes and Offshore Patrol Frigates) in service in the Royal Danish Navy after 1945.

44Click to see the list of Frigates after 1945

4

Torpedo Boats 1879-2000
- A complete list of all Danish Torpedo Boats and Torpedo Boat Classes from 1879-2000.

44Click to see the list of Torpedo Boats

4

Submarines 1909-2004
- A complete list of all Danish submarines and submarine classes serving from 1909-2004.

44Click here to see the list of submarines

4

Mine Vessels since 1886
- Survey of all Mine Vessels (Mine Hunters, Minelayers, Minesweepers etc.) in service in the Royal Danish Navy since 1886.

44Click here to see the list of Mine Vessels since 1886

Definitions

In the fleet listings you might find a number of abbreviations etc.

To ease the reading, I have tried to construct a definition table, explaining most of this.

Should you have any difficulties, please feel free to contact me.

44Click her to find the Definitions

All the Fleet listings are based
on the below listed sources

Sources:

&

Da Danmarks Flaade blev sænket, by F. H. Kjølsen, Commander s.g., H. Hagerups Forlag, Copenhagen, 1945

&

Danmarks Flaade, by Lieutenant Commander K. Dahl and H. Hjorth-Nielsen, published by Selskabet til udgivelse af Kulturskrifter, Copenhagen, 1934

&

De Danske Kongers Skibe, af R. Steen Steensen, Strubes Forlag, Copenhagen 1972

&

Efterretning om det bekendte af den danske Flaades Tjeneste, efter Alphabetisk Orden, med adskillige Bilage, fra Aar 1752 og til den Dag, da Engelland voldsom bortførte samme i 1807, by Rear Admiral P. Ramshart,  Published by Hof- og Universitetsbogtrykker E. U. H. Møller, Copenhagen, 1808.

&

Flådens skibe 1950, af R. Steen Steensen, Det Schønbergske Forlag, Copenhagen, 1950

&

Flådens skibe og fartøjer 1945-1995, by Gunnar Olsen and Svenn Storgaard, Marinehistoriske skrifter,  Copenhagen 1998. (ISBN 87-87720-13-2)

&

Fælles kræfter - Danske dampskibe indtil 1870 III, by Holger Munchaus Petersen, Fiskeri- og Søfartsmuseets maritime skrifter nr. 12, Fiskeri- og Søfartsmuseet, Esbjerg,  1986. (ISBN 87-87453-25-8)

&

Oplysninger vedrørende den danske flaades skibe i sidste aarhundrede, by etatsråd H. Degenkolv, Copenhagen, 1906.

&

Slaget på Reden, by Ole Feldbæk, Politikens Forlag A/S, 1985/2001 (ISBN 87-567-4001-8)

&

Torpedobåde gennem 100 år - Det danske torpedobåds-våben 1879-1979, by Hans Garde & Hans Chr. Bjerg, Marinehistorisk Selskab, Copenhagen, 1979 (ISBN87-87720-02-7)

&

U-både gennem 75 år - Det danske ubådsvåben 1909-84, by Hans Chr. Bjerg, Hans Chr. Dahlerup Koch and P. B. Nielsen, Forlaget Forum, 1984

&

Vore krydsere, by R. Steen Steensen, Commander s.g., Marinehistorisk Selskab, Strubes forlag, 1971.

&

Vore orlogsskibe fra halvfemserne til nu, by Kay Larsen, Nyt Nordisk Forlag/Arnold Busck, 1932.

&

Vore Torpedobaade gennem 75 Aar, by R. Steen Steensen, Marinehistorisk Selskab, Copenhagen, 1953.

44You are also referred to the Naval Bibliography

- Do you miss a major event on this Site,
or do you hold a great story?

Are you able to contribute to the unfolding of the Danish Naval History,
please e-mail me, enclosures are welcome.
Please remember to list your sources.

You can also use the Naval Web Forum on this web-site.

Back to the top... To the Top|

 

-

INDEX OF
NAVY SHIPS

(alphabetical):

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

Y

Æ

Ø

1-9

-

   

This page was last updated: January 1, 2008

This page was first published: October 20, 2002

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - All rights reserved - Privacy Policy