US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4SøværnsNyt4Nyhedsarkiv 20054Canada og Danmark strides om Hans Ø

 

 Historien

 SøværnsNyt

4Nyhedsarkiv 2009

4Nyhedsarkiv 2008

4Nyhedsarkiv 2007

4Nyhedsarkiv 2006

4Nyhedsarkiv 2005

4Nyhedsarkiv 2004

4Nyhedsarkiv 2003

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

Canada og Danmark strides om Hans Ø:

Hans, hendes, deres, vores eller blot Hans Ø

Der er atter opstået strid mellem Canada og Danmark omkring suveræniteten på den lille ø, Hans Ø, i farvandet mellem Grønland og Canada.

Fjernt fra den storpolitiske scene udfordrer canadiske soldater og den canadiske forsvarsminister nu Danmarks suverænitet.

Men så sent som 1. august 2003 vajede et splinternyt orlogsflag atter over Hans Ø, og markerede øens tilhørsforhold til Det danske Rige.

Hans Ø set fra TRITONs helikopter

Her et luftfoto af stridens kerne, Hans Ø, fotograferet fra TRITONs helikopter
ved besøget i 2003.
(Foto: Søværnet, 1. eskadre)

Af Johnny E. Balsved

Ifølge Jylland Posten plantede canadiske soldater for snart en uge siden det canadiske flag på Hans Ø, der ligger i Kennedy Kanalen mellem Canada og Grønland. Den canadiske forsvarsminister, Bill Graham, besøgte ligeledes øen i sidste uge.

Canadiske medier vurderer, at forsvarsministerens og hans soldaters akti-vitet på øen vil styrke Canadas sag, hvis grænsestridighederne skal afgøres ved en international domstol på et senere tidspunkt.

Fra dansk side hævdes det, at Hans Ø er dansk område, hvilket Udenrigs-ministeriet skriftligt har orienteret de canadiske myndigheder om.

Officiel dansk protest

Ifølge ambassadør Peter Taksøe-Jensen, der er chef for juridisk tjene-ste i Udenrigsministeriet, vil Danmark sende en såkaldt verbalnote.

- "Heri vil vi beklage, at forsvars-ministeren besøgte øen - uden først at anmelde det til Danmark - gøre opmærksom på, at den er en del af Grønland, samt henstille til, at vi finder en mindelig, bilateral løsning på striden", siger Peter Taksøe-Jensen

Canada og Danmark har i årevis lig-get i diplomatisk strid om suveræni-teten over øen, og nu hævder cana-dierne at stå stærkere på grund af ministerbesøget.

Flere gange har øen været besøgt af danske orlogsfartøjer.

Kennedy Kanalen med Hans Ø

Kennedy Kanalen mellem Grønland og Canada, Hans Ø er markeret
med en rød kortnål.

Nedenstående beretning fra 2002, skrevet af daværende kadet Nana Flensborg, der var tjenestegørende ombord i inspektionsskibet VÆDDEREN viser klart, at Danmark tidligere har håndhævet suverænitet over den lille ø langt mod nord.

Orlogsflaget hejse på Hans Ø

Varden og Orlogsflaget er sat på Hans Ø 13. august 2002 under overværelse
af en del af
VÆDDERENs besætning.
(Foto: Søværnet, 1. eskadre)

Vi nåede Hans Ø

"13. august (2002) nåede vi endelig op til Hans Ø, der ligger i Kennedy Kanal.

Turen frem til Hans Ø var præget af meget skiftende stemninger, fra høj optimisme, når sejladsen i isen gik 

 godt, til pessimisme, når isen gjorde, at vi ikke kom mere end fire sømil frem på en halv time.

Hvis isen lukkede helt til, ville vi være nødt til at vende om, og det ville være så ærgerligt, når vi var nået så langt. Men frem kom vi. Og her skulle vi selv stå for flagskiftet.

Alt materiel skulle denne gang flyves ind til øen, da den eneste landingsplads for gummibåd var på øens nordlige ende, og flagstang og varde skulle placeres på øens sydøstlige hjørne, der også er det højeste punkt på øen.

Det var derfor begrænset, hvor mange fra besætningen, der ville få mulighed for at komme ind på øen, og bagefter kunne sige, at man havde stået på verdens top og nydt udsigten.

Det blev derfor besluttet, at der var mulighed for tre velfærdsture, hver med fem personer, så der var i alt 15 pladser, der blev fordelt blandt besætningen ved lodtrækning. Der var mange, der fik tilbudt både to og tre vagter for deres plads.

Jeg kan ud fra personlig erfaring fortælle, at udsigten er mageløs. Men øen er meget øde i forhold til Isbjørneø, den er egentlig bare en kæmpestor sten.

Ingen planter, ingen dyr.

Til gengæld var der masser af beviser på, at vi ikke var de eneste, der havde fået ideen om at komme så langt mod nord.

Der var to varder, og to flagstænger, en hvor flaget var fuldstændig forsvundet, og en hvor der var en ganske tynd strimmel flag tilbage helt inde ved flagstangen.

Nede blandt stenene i varderne lå der masser af flasker, glas osv. med dokumenter, der oplyste om tidligere besøg på øen.

Plaketten på varden

Plaketten på varden, der fortæller om VÆDDERENs besøg. Chefen, kommandørkaptajn P. E. Nielsen
spejles i overfladen.
(Foto: Søværnet, 1. eskadre)

Først fløj man et "varde-team" ind på øen, bestående af fire personer, der straks gik i gang med at opsætte den nye flagstang og placere den medbragte varde.

De to skilte fra den gamle flagstang der berettede om flagskiftet i 1988 ved inspektionskutteren TULUGAQ, og flagskiftet i 1995 ved den danske forbindelsesofficer på Thule Air Base blev sat op på varden sammen med skiltet for VÆDDERENs flagskifte.

Da varde-teamet således kunne melde alt klart, blev Chefen for VÆDDEREN fløjet ind til Hans Ø.

Efter en kort motivering for vores tilstedeværelse på øen, beordrede Chefen flaget sat, så kl. 2210 (0310 dansk tid) vajede et splinternyt orlogsflag over Hans Ø, og markerede øens tilhørsforhold til Det danske Rige.

- Og længere nordpå…

Efter Hans Ø var issituationen så gunstig, at det blev besluttet at forsøge at trænge endnu længere op mod nord, og forsøge at slå rekorden som det inspektionsskib, der har været længst mod nord.

Så vi pressede på, og kom således til Joe Ø 14. august, og fortsatte yderligere mod nord, og nåede således positionen 81°31’59 N – 063°35’00 W, den nordligste position noget dansk inspektionsskib i nyere tid har nået.

Efterfølgende nåede helikopteren også over 82° N, og var nede på Hall Land og besøge polarforskeren Halls grav."

Således afslutter daværende kadet Nana Flensborg sin beretning om op-holdet på Hans Ø.

Flagskifte året efter

Allerede året efter besøgte inspektionsskibet TRITON atter øen med henblik på at efterse flagbastionen og eventuelt udskifte Orlogsflaget. Inspektionsskibet ankom til Hans Ø 1. august 2003.

Det kunne hurtigt konstateres, at der kun var ca. 1/3 del tilbage af flaget fra året før, men flagstang og wirer mm. var intakte, så der blev skiftet og repareret for at gøre klar til flagceremonien.

Præcis klokken 2101 lokal tid gik et nyt Orlogsflag til tops på øen, ligesom der blev placeret et messingskilt på varden med tidspunktet for flaghejsningen.

Efterfølgende fik en del af TRITONs besætning på skift mulighed for at sætte fødderne på den lille ubeboede ø højt mod nord.

Langvarig konflikt

Canada og Danmark besluttede allerede tilbage i 1973 at etablere en så-kaldt midtlinieadskillelse i farvandet mellem Grønland og Ellesmere Island i Canada.

Ved denne lejlighed lykkedes det ikke at blive enig om tilhørsforholdet for den lille Hans Ø og flere andre arktiske småøer i området. Til slut blev det besluttet at det endelige ejerforhold skulle afgøres ved fortsatte forhand-linger mellem de to lande.

Det er dog endnu ikke lykkedes for Danmark og Canada at blive enige om, hvem af landene som bl.a. Hans Ø reelt tilhører.

Allerede i 1984 rejste den daværende Grønlandsminister Tom Høyem såle-des til Hans Ø, hvor Dannebrog blev rejst. Ligeledes begravedes en flaske Cognac på øen, og en efterladt note skrev: "Velkommen til den danske ø".

Debatten om øen er ikke mindst relevant, fordi grænsedragningen mellem Canada og Danmark kan have indflydelse på skibsfart i området og eventuelle olieforekomster.

Stort pressepostyr

Er øen ikke stor af størrelse, så har den ikke desto mindre fået megen om-tale, ikke kun i danske og canadiske medier, men også de mere verdens-omfattende som BBC og CNN har ulejliget sig i den søde sommertid.

De fleste af medierne er dog overbevist om, at konflikten vil blive løst ved forhandlingsbordet, og der nok ikke er optræk til en væbnet konflikt mellem de to NATO partnere.

Hans Ø har sågar fået sin egen befrielsesfront, i hvert fald ifølge en hjemmeside på Internettet. Fronten kalder sig "Hans Island Liberation Front", og de ønsker, stadig ifølge hjemmesiden, total uafhængighed af både Danmark og Canada.

Hjemmesiden kan findes på: www.hansislandliberationfront.com

Inspektionsskibet VÆDDEREN

Inspektionsskibet VÆDDEREN besøgte Hans Ø i august 2002.
(Foto: Søværnet, 1. eskadre)

-

 Relaterede historier:

4Våbenhvile om Hans Ø - 20/09/2005

4Hans Ø striden fortsætter - 23/08/2005

4Canada og Danmark strides om Hans Ø - 27/07/2005

4Inspektionskutteren AGPA til Thule (1997) - 18/07/2003

-

Kildehenvisninger:

&

Dele af denne artikel er et uddrag af en artikel i:

Søværnsorientering

Nr. 3 - 2002

"

Søværnets operative Kommando, Aarhus.

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Har du en idé til en historie, eller mener du blot,
at der mangler noget på disse sider?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

SENESTE NYHEDER FRA SØVÆRNET:

10-03-2009:
Kuttere på forårsauktion

-

09-03-2009:
Skibsnavne offentliggjort

-

08-03-2009:
Biblioteksmystik

-

26-02-2009:
2. nye fregat køllægges

-

19-02-2009:
Kystradarprojekt forsinket


Flere Nyheder

-

   

Denne side er senest opdateret: 27. juli 2005 (15:00)

Denne side er oprindeligt udgivet: 25. juli 2005

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger