US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4SøværnsNyt4Nyhedsarkiv 20054Personelmangel i Søværnet

 

 Historien

 SøværnsNyt

4Nyhedsarkiv 2009

4Nyhedsarkiv 2008

4Nyhedsarkiv 2007

4Nyhedsarkiv 2006

4Nyhedsarkiv 2005

4Nyhedsarkiv 2004

4Nyhedsarkiv 2003

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

Personelmangel i Søværnet:

Der mangler over et hundrede hoveder til søværnets skibe

Søværnet mangler personel til de sejlende enheder, men chefen for Søværnets operative Kommando er optimist.

Problemerne med de manglende besætningsmedlemmer er blevet klaret af frivillighedens vej, men det holder ikke i længden.

Søværnet lider i øjeblikket under, at værnepligtige ikke længere indgår i besætningerne og skal erstattes af stampersonel

Af Johnny E. Balsved

I et interview med CS Bladet (november 2005), der udgives af Central-foreningen for Stampersonel, giver chefen for Søværnets operative Kom-mando, kontreadmiral Nils Christian Wang udtryk for, at søværnet mangler personel til de sejlende enheder.

Stort pres på tilbageværende

Den nuværende situation med personelmangel har lagt et stort pres på de tilbageværende, udtaler kontreadmiralen til CS bladet og fortsætter.

"Jeg har ikke nogle konkrete tal på, hvor man-ge der forlader Søværnet. Men jeg håber, at tendensen er positiv, for man mister uddan-nelse, når man mister en mand.

Problemerne med de manglende besætnings-medlemmer er blevet klaret af frivillighedens vej, men det holder ikke i længden.

Jeg er i snæver kontakt med cheferne for eskadrerne, der fortæller, at situationen går i den rigtige retning.

Men det er selvfølgelig ikke rart at måtte tage dobbelttogter, selv om jeg ikke har hørt, at nogen er blevet tvunget til det.

Det nye forsvarsforlig giver forsvaret 500 finan-sierede årsværk til dækning af personelmangel ved lang tids civilundervisning, men det får først betydning hen ad vejen."

Kontreadmiral Nils Christian Wang

Kontreadmiral Nils Christian Wang, chef for Søværnets operative Kommando.
(Foto: Søværnet)

Mangler over 100 mand

I november manglede søværnet omkring 100 mand af konstabelgruppen og omkring en halv snes mellemledere (sergentgruppen) til at bemande de sejlende enheder.

Søværnet lider i øjeblikket under, at værnepligtige ikke længere indgår i besætningerne og skal erstattes af stampersonel, siger chefen for SOK videre.

Den situation har vi ikke været hurtige nok til at tackle, og vi har derfor sto-re problemer i de sejlende enheder.

Der står lønningsposer ude på skibene til det personel vi mangler. Så der er ikke tale om et økonomisk problem, men om et hverveproblem.

Efter min mening har forsvarets øverste ledelse i forbindelse med dette for-lig vist et stort ledelsesmod ved at vise hen mod et forsvar, der er mindre, men kan løse opgaverne, slutter chefen for SOK, kontreadmiral Nils Christian Wang.

|Til toppen

Kildehenvisninger:

&

CS Bladet, november 2005, udgivet af Centralforeningen for Stampersonel

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Har du en idé til en historie, eller mener du blot,
at der mangler noget på disse sider?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

SENESTE NYHEDER FRA SØVÆRNET:

10-03-2009:
Kuttere på forårsauktion

-

09-03-2009:
Skibsnavne offentliggjort

-

08-03-2009:
Biblioteksmystik

-

26-02-2009:
2. nye fregat køllægges

-

19-02-2009:
Kystradarprojekt forsinket


Flere Nyheder

-

   

Denne side er senest opdateret: -

Denne side er oprindeligt udgivet: 2. december 2005

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger