US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Flådens skibe4Flådelister4Alfabetisk (S)4STØREN

 

 Historien

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

4Flåden i dag

4Flåden - alfabetisk

4Flåden - år for år

4Flåden - Typevis

4Skibsklasser

4Skibs Datablade

4Adoptionsbyer

4Definitioner

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

 

STØREN (1887-1919)

Fra 1916: T 2

Torpedobåden STØREN ses her i Københavns havn.
(Foto fra Orlogsmuseet arkiv)

|Flere fotos|

-

Klassifikation

Skibstype:

Torpedobåd

Klasse:

STØREN-klassen

Andre enheder
i klassen:

Torpedobåden SØLØVEN (Fra 1916: T 3)
Torpedobåden NARHVALEN (Fra 1916: T 5)
Torpedobåden HAVHESTEN (Fra 1916: T 4)

-

Specifikationer

Skibsværft:

John J. Thornycroft & Co., London, England

Design:

Ikke oplyst

Kølen lagt:

Ikke oplyst

Søsat:

1887

Indgået i flåden:

30. august 1887

Udgået af flåden:

1919

Skrognummer:

Ikke oplyst

Int'l kaldesignal:

Ikke oplyst

Deplacement:

110 tons

Dimensioner:

Længde:

Bredde:

Dybgang:

-

39,65 m

4,21 m

2,21 m

Besætning:

20 mand

Maskineri:

1.200 Hk

Aktionsradius:

Ikke oplyst

Armering:

2 stk. 37 mm Revolverkanoner
2 stk. 38 cm Torpedoudskydningsapparater i stævnen
2 stk. 38 cm Torpedoudskydningsapparater på dækket
1 stk. 40 cm Spejlprojektør

Fart:

21,5 knob

|Til toppen

Historie

Dato:

Tjeneste:

6. september 1887
- 30. september 1887

Underlagt Øvelseseskadren

30. september 1887
- 27. oktober 1887

På prøvetogt

13. juli 1888
- 15. september 1888

Indlemmet i Øvelseseskadren

29. marts 1890
- 17. maj 1890

Anvendt ved Orlogsværftets Søminestation under den praktiske del af en uddannelsesskole for officerer

27. juli 1891
- 11. september 1891

Indlemmet i Øvelseseskadren

14. april 1894
- 28. maj 1894

Anvendt af Søminekorpsets Uddannelsesskole for officerer

6. august 1894
- 25. september 1894

Indlemmet i Øvelseseskadren

7. november 1894
- 13. november 1894

På en ekspedition sammen med NARHVALEN

31. maj 1895
- 26. juni 1895

I eskadre med HEKLA, GEJSER, SØLØVEN, NARHVALEN og HAVHESTEN til Kiel for at repræsen-tere Danmark ved indvielsen af Kielerkanalen

27. juli 1895
- 5. august 1895

Anvendt til øvelser for kadetter

5. august 1895
- 25. september 1895

Indlemmet i Øvelseseskadren

7. august 1897
- 8. oktober 1897

Indlemmet i Øvelseseskadren - Var med Eskadren til Stockholm i anledning af den svenske kong Oscars 25 års regeringsjubilæum

3. august 1900
- 6. oktober 1900

Indlemmet i Øvelseseskadren

16. maj 1903
- 29. juni 1903

På togt som øvelsesskib for Artilleri- og Torpedo-skolen

27. juli 1904
- 19. august 1904

Indlemmet i Øvelseseskadren

16. maj 1905
- 29. juni 1905

På togt som øvelsesskib for Artilleri- og Torpedo-skolen

29. juli 1905
- 28. september 1905

Indlemmet i Øvelseseskadren

1914

Oplagt, men rede til at gå ud med 24 timers varsel

1. august 1914

Ved Sikringsstyrkens formering indlemmes den i 1. suppleringsstyrke. 2 dage senere var den krigsklar og indlemmes i Defensionseskadren

19. august 1915

Afløste torpedobåden NARHVALEN som vagtskib ved den grundstødte engelske ubåd E.13 ved Saltholm

44Læs mere om En blodig August morgen

7. juli 1916

Omdøbt til T 2

1919

Udgået af flådens tal

-

Skibschefer

Dato:

Chef:

6. september 1887
- 27. oktober 1887

Kaptajn G. A. Caroc

13. juli 1888
- 15. september 1888

Premierløjtnant A. F. M. Evers

29. marts 1890
- 17. maj 1890

Premierløjtnant J. F. Saxild

27. juli 1891
- 11. september 1891

Premierløjtnant J. P. Bay Schmith

14. april 1894
- 28. maj 1894

Premierløjtnant J. F. Saxild

6. august 1894
- 25. september 1894

Premierløjtnant A. R. da Cunha Sotto Maior

7. november 1894
- 13. november 1894

Kaptajn A. P. Hovgaard

31. maj 1895
- 25. september 1895

Premierløjtnant C. V. E. Carstensen

7. august 1897
- 8. oktober 1897

Premierløjtnant C. M. T. Cold

3. august 1900
- 6. oktober 1900

Premierløjtnant J. E. Bendsen

16. maj 1903
- 29. juni 1903

Kaptajn H. Konow

27. juli 1904
- 19. august 1904

Premierløjtnant C. O. W. Späth

16. maj 1905
- 29. juni 1905

Premierløjtnant V. J. A. Harttung

29. juli 1905
- 28. september 1905

Premierløjtnant L. V. O. Tvermoes

1915

Premierløjtnant Erik Garde

-

Evt. yderligere bemærkninger

Torpedobådene HAVHESTEN og STØREN kolliderer natten til 18. august 1904 i Musholmbugten. HAVHESTEN sank, men blev senere bjerget, STØREN blev lidt beskadiget.
Ingen besætningsmedlemmer omkom.

44Læs mere om bjergningen her

-

Flere fotos

Torpedobåden STØREN

Torpedobåden STØREN ses her i den oprindelige bemaling.
(Foto fra Orlogsmuseet arkiv)

|Til toppen

Kildehenvisninger:

&

Oplysninger vedrørende den danske flaades skibe i sidste aarhundrede, af etatsråd H. Degenkolv, København, 1906.

&

Torpedobåde gennem 100 år - Det danske torpedobådsvåben 1879-1979, af Hans Garde & Hans Chr. Bjerg, Marinehistorisk Selskab, København, 1979 (ISBN 87-87720-02-7)

&

Vore orlogsskibe fra halvfemserne til nu, af Kay Larsen, Nyt Nordisk Forlag/Arnold Busck, 1932

&

Vore Torpedobaade gennem 75 Aar, af R. Steen Steensen, Marinehistorisk Selskab, København, 1953

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Kan du bidrage med billeder, oplysninger mm.
om dette skib?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

FLÅDENS SKIBE
(alfabetisk):

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

Y

Æ

Ø

1-9

-

   

Denne side er senest opdateret: 10. august 2003

Denne side er oprindeligt udgivet: -

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger