US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Flådens skibe4Flådelister4Alfabetisk (N)4NARHVALEN

 

 Historien

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

4Flåden i dag

4Flåden - alfabetisk

4Flåden - år for år

4Flåden - Typevis

4Skibsklasser

4Skibs Datablade

4Adoptionsbyer

4Definitioner

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

 

NARHVALEN (1888-1918)

Fra 1916: T 5

Torpedobåden NARHVALEN

Torpedobåden NARHVALEN
(Foto fra
Orlogsmuseet arkiv)

|Flere fotos|

-

Klassifikation

Skibstype:

Torpedobåd

Klasse:

STØREN-klassen

Andre enheder
i klassen:

Torpedobåden STØREN (Fra 1916: T 2)
Torpedobåden SØLØVEN (Fra 1916: T 3)
Torpedobåden HAVHESTEN (Fra 1916: T 4)

-

Specifikationer

Skibsværft:

John J. Thornycroft & Co. London

Design:

Ikke oplyst

Kølen lagt:

Ikke oplyst

Søsat:

1888

Indgået i flåden:

8. september 1888

Udgået af flåden:

1918

Skrognummer:

Ikke oplyst

Int'l kaldesignal:

Ikke oplyst

Deplacement:

117 tons

Dimensioner:

Længde:

Bredde:

Dybgang:

-

41,11 m

4,21 m

2,29 m

Besætning:

20 mand

Maskineri:

1.200 Hk

Aktionsradius:

Ikke oplyst

Armering:

2 stk. 37 mm Revolverkanoner
2 stk. 38 cm Torpedoudskydningsapparater i stævnen
2 stk. 38 cm Torpedoudskydningsapparater på dækket
1 stk. 40 cm Spejlprojektør

Fart:

21,5 knob

|Til toppen

Historie

Dato:

Tjeneste:

11. september 1888
- 15. december 1888

På prøvetogt og anvendt til forsøg ved Orlogsværf-tets søminestation i Bramsnæsvig, herefter på besej-lingstogt med SØLØVEN og HAVHESTEN

1. juni 1889
- 31. august 1889

Anvendt til torpedoforsøg ved Orlogsværftets sømi-nestation

27. juli 1891
- 11. september 1891

Indlemmet i Øvelseseskadren

9. juni 1892
- 17. august 1892

Anvendt til torpedoforsøg ved Orlogsværftets sømi-nestation

6. august 1894
- 25. september 1894

Indlemmet i Øvelseseskadren

7. november 1894
- 13. november 1894

På en ekspedition sammen med torpedobåden STØREN

31. maj 1895
- 26. juni 1895

I eskadre med HEKLA, GEJSER, STØREN, SØLØVEN og HAVHESTEN til Kiel for at repræsentere Danmark ved indvielsen af Kielerkanalen

7. august 1897
- 8. oktober 1897

Indlemmet i Øvelseseskadren, og med eskadren til Stockholm i anledning af den svenske kong Oscars 25 års regeringsjubilæum

31. marts 1900
- 10. maj 1900

Tjeneste ved Søminekorpsets uddannelsesskole for officerer

15. maj 1900
- 31. juli 1900

Fiskeriinspektion inden for Skagen

3. august 1900
- 6. oktober 1900

Indlemmet i Øvelseseskadren

1. august 1903
- 30. september 1903

Indlemmet i Øvelseseskadren

16. februar 1904
- 5. marts 1904

Øvelser i Øresund i forbindelse med Københavns Søbefæstning

27. juli 1904
- 30. september 1904

Indlemmet i Øvelseseskadren

30. september 1904
- 5. november 1904

Fiskeriinspektion i Kattegat

9. november 1904
- 24. november 1904

På patrulje i anledning af en russisk flådes passage gennem vore farvande

16. februar 1905
- 23. februar 1905

Ekstraordinært udrustet sammen med SØBJØRNEN idet den III. russiske Eskadre da stod gennem vore farvande på vej mod Østen

29. juli 1905
- 28. september 1905

Indlemmet i Øvelseseskadren

1914

Oplagt, men rede til at løbe ud på 12 timers varsel

1. august 1914

Krigsudrustet og indgik 2. august i Defensionseskadren ved København

19. august 1915

Var første danske orlogsfartøj på stedet, hvor den engelske ubåd E.13 grundstødte ved Saltholm

44Læs mere om ubåden E.13 ved Saltholm

7. juli 1916

Omdøbt til T 5 og overgået til reserven

-

Skibschefer

Dato:

Chef:

1888

Premierløjtnant V. C. A. Jøncke

1889

Premierløjtnant J. A. Vøhtz

1891

Kaptajn C. F. Drechsel

1892

Premierløjtnant V. C. A. Jøncke

1894

Premierløjtnant F. C. B. Møller

1895

Premierløjtnant E. J. G. Brockmeyer

1897

Premierløjtnant C. M. With

31. marts 1900
- 10. maj 1900

Premierløjtnant C. J. Hansen

15. maj 1900
- 6. oktober 1900

Premierløjtnant E. F. B. Wessel

1903

Premierløjtnant C. O. W. Späth

1904-1905

Premierløjtnant V. J. A. Harttung

29. juli 1905
- 28. september 1905

Premierløjtnant H. L. E. Wenck

1915

Premierløjtnant J. A. Thiele

-

Evt. yderligere bemærkninger

Ingen

-

Flere fotos

NARHVALEN ses her med forhøjet bro.
(Foto fra Orlogsmuseets arkiv)

|Til toppen

Kildehenvisninger:

&

Oplysninger vedrørende den danske flaades skibe i sidste aarhundrede, af etatsråd H. Degenkolv, København, 1906.

&

Torpedobåde gennem 100 år - Det danske torpedobådsvåben 1879-1979, af Hans Garde & Hans Chr. Bjerg, Marinehistorisk Selskab, København, 1979 (ISBN 87-87720-02-7)

&

Vore orlogsskibe fra halvfemserne til nu, af Kay Larsen, Nyt Nordisk Forlag/Arnold Busck, 1932

&

Vore Torpedobaade gennem 75 Aar, af R. Steen Steensen, Marinehistorisk Selskab, København, 1953

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Kan du bidrage med billeder, oplysninger mm.
om dette skib?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

FLÅDENS SKIBE
(alfabetisk):

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

Y

Æ

Ø

1-9

-

   

Denne side er senest opdateret: 10. august 2003

Denne side er oprindeligt udgivet: -

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger