US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Officersmessen4Flådens officerer4Alfabetisk - R4Rothe, Hans P.
 

 Historien

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

4Flådens Chefer

4Flådens officerer

4Æressabel

4Gerners Medalje

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

 

Rothe, Hans P.

Personlige Informationer

Fulde navn:

Hans Peter Rothe

Fødselsdato:

29. marts 1813

Kommandør Hans P. Rothe

Fødested:

Helsinge

Familie
relationer:

Søn af sognepræst Valdemar Henrik Rothe og hustru Elisa Cathrine Francisca, født Weidemann

Ægteskab:

Gift 29. maj 1850 i Holmens kirke med Thora Rothe

-

Udnævnelser

Dato:

Udnævnelse:

1824

Kadet

23. december 1829

Sekondløjtnant

28. juli 1839

Premierløjtnant

27. januar 1848

Kaptajnløjtnant

24. september 1855

Kaptajn

24. marts 1858

Orlogskaptajn

16. juni 1869

Kommandørs karakter

-

Ordner, Dekorationer & Udmærkelser

Dato:

Orden, dekoration el. udmærkelse:

1829

Gerners Medalje

20. september 1847

Ridder af Dannebrogordenen

6. oktober 1860

Dannebrogsmændenes Hæderstegn

21. april 1864

Kommandør af 2. grad af Dannebrogordenen

17. januar 1883

Kommandør af 1. grad af Dannebrogordenen

-

Militær Tjeneste

Dato:

Tjeneste:

7. november 1830

Tilladelse til at rejse til Danzig og blive der vinteren over for at overvære kommandør M. P. Billes fore-læsninger på den Kgl. preussiske Navigationsskole

1831-1832

Med briggen ST. JAN til Vestindien

17. januar 1833

Til tjeneste ved Søkortarkivet

1833

Med korvetten GALATHEA til Middelhavet

1839 og 1840

På opmåling i danske farvande

1. januar 1840
- 1. januar 1842

Indrulleringsofficer i Hjerting

1841

Med linieskibet CHRISTIAN VIII

1842

Fungerende direktør for Søkortarkivet

1843-1844

Med briggen ØRNEN til Sydamerika

1845-1847

Med korvetten GALATHEA på jordomsejling

44Læs mere om GALATHEAs jordomrejse

December 1845
- januar 1846

Afgivet fra korvetten GALATHEA til dampskibet GANGES som hydrograf

27. marts 1848

Vicedirektør for Søkortarkivet

1848 og 1849

Næstkommanderende i fregatten BELLONA på blokade i Østersøen

26. marts 1851

Permission i 3-4 måneder for at rejse til Frankrig, Italien og Schweiz

1852

Chef for skonnerten ELBEN, vagtskib ved Altona

1853

Chef for skonnerten DELPHINEN, vagtskib i Storebælt

12. maj 1853

Direktør for Søkortarkivet og Generalinspektør over Søetatens kronometre

14. marts 1854
- 13. december 1854

Chef for korvetten FLORA, vagtskib i Sundet

1855

Chef for batteriet TREKRONER

16. maj 1858
- 15. august 1858

Chef for korvetten VALKYRIEN, kadetskib

21. april 1860

Medlem af kommissionen angående Orlogsværftet

11. februar 1864
- 11. august 1864

Chef for panserbatteriet ROLF KRAKE

27. november 1864

Afsked ved reduktionen

31. december 1888

Afsked som direktør for Søkortarkivet

-

Andre Præstationer/Funktioner

Dato:

Præstation/Funktion:

1864

Deltog som chef for panserbatteriet ROLF KRAKE med hæder i kampene i Vemmingbund mm. mod tyske batterier.

44Læs mere om Slaget ved Als

7. august 1865

Der nedsættes en kommission til undersøgelse af Rothes forhold som chef for panserbatteriet ROLF KRAKE ved forsvaret af Als.

24. marts 1866

Kommissionen beordres til at dømme i sagen. Ved kommissionens dom blev Rothe frikendt

8. januar 1867

Dommen bliver allerhøjest stadfæstet

-

Yderligere bemærkninger:

Ingen

-

Død

Dato:

Begravelse:

18. januar 1905

Død i København, begravet på Holmens kirkegård

|Til toppen

Kildehenvisninger:

&

Det Danske Søofficerskorps 1801-1919, af Th. A. Topsøe-Jensen, Gyldendals Boghandel og Nordisk Forlag, København, 1919

&

Officerer i den Dansk-Norske Søetat 1660-1814 og den Danske Søetat 1814-1932, Bind I og II, af Th. A. Topsøe-Jensen og Emil Marquard, H. Hagerups Forlag, København, 1935

&

Oplysninger vedrørende den danske flaades skibe i sidste aarhundrede, af etatsråd H. Degenkolv, København, 1906.

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Har du billeder eller yderligere oplysninger
om de omtalte søofficerer?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

FLÅDENS OFFICERER
(alfabetisk):

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Æ

Ø

-

-

Udgivne Stamblade

-

 

   

Denne side er senest opdateret: -

Denne side er oprindeligt udgivet: -

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger