US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Flådens skibe4Flådelister4Alfabetisk (E)4ESBERN SNARE

 

 Historien

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

4Flåden i dag

4Flåden - alfabetisk

4Flåden - år for år

4Flåden - Typevis

4Skibsklasser

4Skibs Datablade

4Adoptionsbyer

4Definitioner

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

 

ESBERN SNARE (1862-1923)

Panserskonnerten ESBERN SNARE.
(Foto fra Orlogsmuseet arkiv)

|Flere fotos|

-

Klassifikation

Skibstype:

Panserskonnert
- fra 1877: Torpedoskib
- fra 1885: Skoleskib
- fra 1906: Depotskib

Klasse:

Ikke oplyst

Andre enheder
i klassen:

Panserskonnerten ABSALON

-

Specifikationer

Skibsværft:

The Thames Shipbuilding Company, England

Design:

Ikke oplyst

Kølen lagt:

Ikke oplyst

Søsat:

Ikke oplyst

Indgået i flåden:

Juli 1862

Udgået af flåden:

6. december 1923

Skrognummer:

Ikke oplyst

Int'l kaldesignal:

Ikke oplyst

Deplacement:

597 tons

Dimensioner:

Længde:

Bredde:

Dybgang:

-

45,77 m

7,92 m

3,32 m

Besætning:

50 mand

Maskineri:

John Penn & Sons - 500 Hk

Aktionsradius:

Ikke oplyst

Armering:

Oprindeligt:

1 stk. 60-pund 88 cnt kanon
2 stk. 5 3/4" riflede Metalkanoner

Fra 1877:

2 stk. 37 mm Revolverkanoner
1 stk. 38 cm Undervandsudskydningsapparat
1 stk. 35½ cm Torpedokanon
2 stk. 40 cm Spejlprojektører

Fart:

11 knob

|Til toppen

Historie

Dato:

Tjeneste:

Juli 1862

Ankom til København

6. juli 1863
- 27. august 1863

På togt i Eskadre

22. november 1863
- 12. januar 1865

Under krigsudrustning, mod slutningen af togtet benyttet til troppetransporter

24. april 1867
- 7. juni 1867

På øvelsestogt og i troppetransportfart

10. juni 1870
- 25. juni 1870

I troppetransportfart

18. juli 1870
- 7. oktober 1870

I troppetransportfart og vagtskib på Reden

9. juni 1871
- 23. juni 1871

I troppetransportfart

22. juli 1871
- 4. august 1871

I troppetransportfart

1871-1872

I vintermånederne stillet til rådighed for Postvæsenet som istransportskib

6. juni 1872
- 13. september 1872

På togt i eskadre

17. november 1872
- 26. november 1872

Assisterede havarerede skibe efter stormfloden 13. november 1872

1872-1875

I vintermånederne stillet til rådighed for Postvæsenet som istransportskib på Storebælt

12. juni 1875
- 25. juni 1875

I troppetransportfart

20. juli 1875
- 10. august 1875

I troppetransportfart

1875-1876

I vintermånederne stillet til rådighed for Postvæsenet som istransportskib på Storebælt

9. juni 1876
- 23. juni 1876

I troppetransportfart

6. august 1876
- 10. august 1876

I troppetransportfart

1876-1877

Omdannet til torpedoskib for at anvendes til øvelser og forsøg samt skoleskib for indskydning af torpe-doer, hvilket oftest skete ved Orlogsværftets Søminestation ved Bramsnæsvig

14. juli 1877
- 20. oktober 1877

Udrustet som torpedoskib

3. juli 1878
- 5. oktober 1878

Udrustet som torpedoskib

3o. maj 1879
- 13. oktober 1879

Udrustet som torpedoskib

31. maj 1880
- 12. oktober 1880

Udrustet som torpedoskib

30. april 1881
- 10. september 1881

Udrustet som torpedoskib

29. april 1882
- 22. september 1882

Udrustet som torpedoskib

8. maj 1883
- 16. august 1883

Udrustet som torpedoskib

15. juli 1884
- 4. oktober 1884

Udrustet som torpedoskib

15. maj 1885
- 18. august 1885

Udrustet som torpedoskib

9. september 1885
- 30. september 1885

Deltog i eskadreøvelserne

18. december 1885

Ved kongelig resolution indordnet blandt skoleskibe

3. august 1886
- 23. oktober 1886

Udrustet som torpedoskib

9. april 1887
- 17. maj 1887

Udrustet som torpedoskib

1. august 1887
- 30. september 1887

På togt i eskadren

30. september 1887
- 27. oktober 1887

På togt med torpedobåden STØREN i anledning af prøver med denne

20. april 1888
- 11. juli 1888

Udrustet som torpedoskib

16. juli 1888
- 15. september 1888

På togt i eskadren

29. marts 1890
- 17. maj 1890

Udrustet som torpedoskib

11. april 1891
- 27. maj 1891

Udrustet som torpedoskib

1. april 1893
- 18. maj 1893

Udrustet som torpedoskib

14. april 1894
- 30. maj 1894

Udrustet som torpedoskib

7. april 1896
- 20. maj 1896

Udrustet som torpedoskib

2. april 1897
- 17. maj 1897

Udrustet som torpedoskib

1. april 1899
- 15. maj 1899

Udrustet som torpedoskib

31. marts 1900
- 15. maj 1900

Udrustet som torpedoskib

14. april 1902
- 14. maj 1902

Udrustet som torpedoskib

1906

Klassificeret som depotskib

1907

Defensionschefen havde sin stander ombord under eskadreøvelser

1. august 1914
- 19. november 1918

I Sikringsstyrken, udlagt som depotskib i Lynette-havnen

6. december 1923

Udgået af flådens tal og solgt

-

Skibschefer

Dato:

Chef:

6. juli 1863
- 27. august 1863

Kaptajnløjtnant V. H. Købke

22. november 1863
- 12. januar 1865

Kaptajnløjtnant J. C. Kraft

24. april 1867
- 7. juni 1867

Kaptajnløjtnant J. S. C. Albeck

10. juni 1870
- 25. juni 1870

Kaptajn G. J. G. Mac Dougall

18. juli 1870
- 7. oktober 1870

Kaptajn P. H. Bräem

9. juni 1871
- 23. juni 1871

Kaptajn P. J. C. H. Holbøll

22. juli 1871
- 4. august 1871

Kaptajn P. J. C. H. Holbøll

6. juni 1872
- 13. september 1872

Kaptajn G. J. G. Mac Dougall

17. november 1872
- 26. november 1872

Kaptajn A. E. Christiansen

12. juni 1875
- 25. juni 1875

Kaptajn J. E. V. Hansen

20. juli 1875
- 10. august 1875

Kaptajn P. C. H. U. Jessen

9. juni 1876
- 23. juni 1876

Kaptajn P. C. H. U. Jessen

6. august 1876
- 10. august 1876

Kaptajn O. F. H. Irminger

14. juli 1877
- 20. oktober 1877

Kaptajn A. W. Schiwe

3. juli 1878
- 5. oktober 1878

Premierløjtnant F. Lund

3o. maj 1879
- 13. oktober 1879

Premierløjtnant F. Lund

31. maj 1880
- 12. oktober 1880

Premierløjtnant F. Lund

30. april 1881
- 10. september 1881

Premierløjtnant C. G. Middelboe

29. april 1882
- 22. september 1882

Premierløjtnant C. G. Middelboe

8. maj 1883
- 16. august 1883

Premierløjtnant C. G. Middelboe

15. juli 1884
- 4. oktober 1884

Premierløjtnant C. G. Middelboe

15. maj 1885
- 30. september 1885

Premierløjtnant C. G. Middelboe

3. august 1886
- 23. oktober 1886

Kaptajn C. G. Middelboe

9. april 1887
- 17. maj 1887

Kaptajn C. G. Middelboe

1. august 1887
- 30. september 1887

Kaptajn F. C. C. Bardenfleth

30. september 1887
- 27. oktober 1887

Kaptajn C. G. Middelboe

20. april 1888
- 29. maj 1888

Premierløjtnant J. A. Vøhtz

29. maj 1888
- 11. juli 1888

Kaptajn C. G. Middelboe

16. juli 1888
- 15. september 1888

Kaptajn F. P. Uldall

29. marts 1890
- 17. maj 1890

Kaptajn O. J. M. Kofoed-Hansen

11. april 1891
- 27. maj 1891

Kaptajn HkH Prins Valdemar

1. april 1893
- 18. maj 1893

Kaptajn HkH Prins Valdemar

14. april 1894
- 30. maj 1894

Kaptajn J. A. Vøhtz

7. april 1896
- 20. maj 1896

Kaptajn J. A. Vøhtz

2. april 1897
- 17. maj 1897

Kaptajn J. A. Vøhtz

1. april 1899
- 15. maj 1899

Kaptajn J. A. Vøhtz

31. marts 1900
- 15. maj 1900

Kaptajn V. C. A. Jøhnke

14. april 1902
- 14. maj 1902

Kaptajn R. Bauditz

-

Evt. yderligere bemærkninger

Ingen

-

Flere fotos

ESBERN SNARE som torpedoskib ses her under en øvelsesskydning med torpedo.
(Foto fra Orlogsmuseets arkiv)

|Til toppen

Kildehenvisninger:

&

Oplysninger vedrørende den danske flaades skibe i sidste aarhundrede, af etatsråd H. Degenkolv, København, 1906.

&

Vore orlogsskibe fra halvfemserne til nu, af Kay Larsen, Nyt Nordisk Forlag/Arnold Busck, 1932

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Kan du bidrage med billeder, oplysninger mm.
om dette skib?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

FLÅDENS SKIBE
(alfabetisk):

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

Y

Æ

Ø

1-9

-

   

Denne side er senest opdateret: -

Denne side er oprindeligt udgivet: -

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger