US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Officersmessen4Flådens officerer4Alfabetisk - K4KKiær, Hector F.
 

 Historien

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

4Flådens Chefer

4Flådens officerer

4Æressabel

4Gerners Medalje

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

Kiær, Hector F.

Personlige Informationer

Fulde navn:

Hector Frederik Kiær

Fødselsdato:

3. juni 1895

Orlogskaptajn Hector F. Kiær

Fødested:

København

Familie
relationer:

Søn af kommandør Hector Frederik Kiær og hustru Ellenora Marie Henriette, født Hansen

Ægteskab:

Gift 1. gang 19. maj 1920 i Holmens kirke med Karen Margrethe Krebs (død 1946)
- gift 2. gang 19. maj 1948 med Bertha Henningsen

-

Udnævnelser

Dato:

Udnævnelse:

1913

Kadet

15. september 1917

Sekondløjtnant

1. oktober 1918

Premierløjtnant

1. september 1929

Kaptajnløjtnant af Reserven

1. februar 1940

Orlogskaptajn af Reserven

-

Ordner, Dekorationer & Udmærkelser

Dato:

Orden, dekoration el. udmærkelse:

9. maj 1943

Ridder af Dannebrogordenen

-

Militær Tjeneste

Dato:

Tjeneste:

1917-1918

Med inspektionsskibet ISLANDS FALK til Island

1919-1920

Elev i undervandsbåde

1920-1921

Med skonnerten INGOLF til Middelhavet med søkadetter af afgangsklassen

1921-1922

Med kystforsvarsskibet PEDER SKRAM

1922

Fører af tenderen FENRIS i eskadre

1. september 1922
- 31. december 1924

Orlov

1. januar 1925

Uden for nummer i Søværnet

31. december 1928

Afsked af linien

Juni 1929
- september 1929

Indkaldt til frivillig tjeneste som næstkommanderende i mineskibet LOSSEN

1. september 1939
- 30. april 1940

Indkaldt under Sikringsstyrken til tjeneste ved Marineministeriets Efterretningsstation

30. september 1956

Afsked af reserven

-

Andre Præstationer/Funktioner

Dato:

Præstation/Funktion:

1. september 1922
- 31. december 1924

Styrmand og skibsfører i Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise

1931

Skibsinspektør i Svitzer

1941-1960

Administrerende direktør for E. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise

1941-1948

Medlem af bestyrelsen for A/S Dampskibsselskabet Dannebrog

1948-1961

Formand for bestyrelsen for A/S Dampskibsselskabet Dannebrog

1951-1958

Præsident for The International Salvage Union

1951-1958

Medlem af bestyrelsen for Stiftelsen Georg Stages Minde

-

Yderligere bemærkninger:

Kiær foranledigede 8.-9. april 1945 alle Svitzers bjergningsskibe og alle Svitzers og De forenede Bugserselskabers bugserbåde sendt bort fra danske havne under mere eller mindre fingerede påskud for derefter at afgå til svensk territorium. Formålet var at holde flåden intakt og forberedt til at virke efter deres hensigt i danske farvande efter besættelsen.
Planen gennemførtes med dygtighed og held, og Kiær fulgte selv med til Sverige. Skibene indgik i Den danske Flotille og medvirkede ved overførs-len af Den danske Brigade til Helsingør i maj 1945.

44Læs mere om Den danske Flotille

-

Død

Dato:

Begravelse:

21. december 1969

Begravet på Hellerup Kirkegård

|Til toppen

Kildehenvisninger:

&

Danske Søofficerer 1933-1982, udarbejdet af S. E. Pontoppidan og J. Teisen, Udgivet af Søe-Lieutenant-Selskabet, København, 1984

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Har du billeder eller yderligere oplysninger
om de omtalte søofficerer?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

FLÅDENS OFFICERER
(alfabetisk):

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Æ

Ø

-

-

Udgivne Stamblade

-

   

Denne side er senest opdateret: -

Denne side er oprindeligt udgivet: -

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger