US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Officersmessen4Flådens officerer4Alfabetisk - I/J4Jessen, C. W.
 

 Historien

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

4Flådens Chefer

4Flådens officerer

4Æressabel

4Gerners Medalje

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

 

Jessen, C. W.

Personlige Informationer

Fulde navn:

Carl Wilhelm Jessen

Fødselsdato:

10. juli 1764

Admiral C. W. Jessen

Fødested:

Fredensborg

Familie
relationer:

Søn af kgl. kammertjener, senere Etatsråd og Kæmmerer ved Øresunds Toldkammer Nicolaj Jacob Jessen og hustru Marie Christine Jessen, født Jacobi

Ægteskab:

Gift med Anna Margrethe Jessen, født Erichsen

-

Udnævnelser

Dato:

Udnævnelse:

1776

Kadet

18. september 1782

Sekondløjtnant

6. marts 1789

Premierløjtnant

23. december 1796

Kaptajnløjtnant

16. december 1803

Kaptajn

29. december 1810

Kommandørkaptajn

31. juli 1815

Kommandør

9. juni 1822

Afsked fra Søværnet med Kontreadmirals karakter

-

Ordner, Dekorationer & Udmærkelser

Dato:

Orden, dekoration el. udmærkelse:

1801

H.M. Kongens Æressabel, med inskriptionen "For udvist mod den 3. marts 1801"

28. januar 1809

Ridder af Dannebrogordenen

28. januar 1812

Dannebrogsmændenes Hæderstegn

-

Militær Tjeneste

Dato:

Tjeneste:

1781-1783

Med fregatten MØEN til Vestindien

7. august 1788

Indrulleringsofficer i Helsingør

13. november 1789

Skoleofficer ved Søkadetakademiet

1790

Chef for kongebåden MAKRELEN i eskadre

1792

Med fregatten FREDERIKSVÆRN (Kadetskib)

1793-1794

Næstkommanderende i briggen LOUGEN til Vestindien

1795

Næstkommanderende i fregatten THETIS i kombi-neret dansk-svensk eskadre

1798-1800

Næstkommanderende ved Søkadetakademiet

1799

Chef for kutteren FORSVAR i Nordsøen

1800-1801

Chef for briggen LOUGEN (Stationsskib ved Dansk Vestindien)

1803-1804

Chef for fregatten FREDERIKSSTEEN (Stationsskib i Dansk Vestindien)

1805

Chef for skonnerten ØRNEN (i Evolutionseskadren)

1806

Meddommer i kadetskibet, linieskibet PRINDS CHRISTIAN FREDERIK

1807-1808

Chef for linieskibet PRINDS CHRISTIAN FREDERIK

22. marts 1808 -
juni 1808

I engelsk fangenskab ved Göteborg

1809

Chef for stykprammen HVALROSSEN (den flydende Defension ved København)

December 1809

Chef for batteriet TREKRONER med underlagte styk-pramme, kanonbåde mm.

1813

Tillige chef for Rokanonbådsflotillen i Sundet

1. juni 1822

Kommandant på Skt. Thomas

9. juni 1822

Afsked fra Søværnet med Kontreadmirals karakter

-

Andre Præstationer/Funktioner

Dato:

Præstation/Funktion:

1784-1786

I koffardifart med Vestindisk Kompagnis skibe

1. september 1800

Som chef for briggen LOUGEN erobres den engelske kaper EAGLE

3. marts 1801

Som chef for briggen LOUGEN kæmpedes mod en overlegen engelsk styrke (2 fregatter) ved Skt. Thomas og Jessen modtog i den anledning H.M. Kongens Æressabel.

44Læs mere om Slaget ved Fugleklippen

23. september 1803

Skal tage sæde i den Vestindiske regering i alle sager, der angår øernes søvæsen og forsvar fra søsiden.

22. marts 1808

Som chef for linieskibet PRINDS CHRISTIAN FREDERIK kæmpedes mod en overlegen engelsk styrke (2 linieskibe og 3 fregatter) ud for Sjællands Odde. Efter flere timers kamp var skibet ødelagt og havde bl.a. kostet en af heltene fra Slaget på Reden, Peter Willemoes livet.

44Læs historien om kampen ved Sjællands Odde

2. september 1813

I kamp med engelsk eskadre ved Helsingborg

1814-1817

I koffardifart som fører af et af Vestindisk Kompagnis skibe

21. april 1820

Medlem af direktionen for Bombebøssen

8. september 1822

Guvernør for Skt. Thomas

-

Yderligere bemærkninger:

Ingen

-

Død

Dato:

Begravelse:

30. marts 1823

Død på Skt. Thomas og begravet der.
I 1901 blev Jessens jordiske rester og hans gravsten sejlet med skonnerten INGOLF til København, hvor han blev bisat i Holmens kirke. På graven på St. Thomas blev 29. januar 1901 afsløret et monument.

44Se også Jessens gravsted

44Se også Jessens mindesmærke

|Til toppen

Kildehenvisninger:

&

Det Danske Søofficerskorps 1801-1919, af Th. A. Topsøe-Jensen, Gyldendals Boghandel og Nordisk Forlag, København, 1919

&

Fædrelandsk Nekrolog, af Frederik Thaarup, København, 1835-1844

&

Officerer i den Dansk-Norske Søetat 1660-1814 og den Danske Søetat 1814-1932, Bind I og II, af Th. A. Topsøe-Jensen og Emil Marquard, H. Hagerups Forlag, København, 1935

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Har du billeder eller yderligere oplysninger
om de omtalte søofficerer?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

FLÅDENS OFFICERER
(alfabetisk):

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Æ

Ø

-

-

Udgivne Stamblade

-

 

   

Denne side er senest opdateret: -

Denne side er oprindeligt udgivet: -

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger