US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Officersmessen4Flådens officerer4Alfabetisk - D4Duntzfelt, Eduard
 

 Historien

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

4Flådens Chefer

4Flådens officerer

4Æressabel

4Gerners Medalje

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

 

Duntzfelt, E.

Personlige Informationer

Fulde navn:

Eduard Duntzfelt

Fødselsdato:

17. august 1821

Kontreadmiral E. Duntzfelt

Fødested:

København

Familie
relationer:

Søn af købmand, konsul William Frederik Duntzfelt og hustru Birthe, født Christmas

Ægteskab:

Gift 1. gang 5. maj 1847 i Vestindien med Caroline Constance Heyliger.
Gift 2. gang 10. januar 1874 i Holmens kirke med Louise Theodora Caroline Schønheyder

-

Udnævnelser

Dato:

Udnævnelse:

1834

Kadet

15. august 1841

Sekondløjtnant

26. februar 1850

Premierløjtnant

24. marts 1858

Løjtnant

30. marts 1863

Kaptajnløjtnant

28. maj 1868

Kaptajn

8. maj 1872

Kommandør

20. juli 1885

Kontreadmirals karakter

-

Ordner, Dekorationer & Udmærkelser

Dato:

Orden, dekoration el. udmærkelse:

6. oktober 1862

Ridder af Dannebrogordenen

5. oktober 1866

Dannebrogsmændenes Hæderstegn

-

Militær Tjeneste

Dato:

Tjeneste:

1842

Med fregatten THETIS til Middelhavet

26. marts 1843

Permission i 8 måneder

8. oktober 1843

Permissionen forlænget med 1 år

Juli 1844

Atter i tjeneste

1845-1846

Med briggen ØRNEN til Marokko, Guinea og Vestindien

18. januar 1847

Permission i 2 år

1848

Chef for kanonchalup Nr. 10

1849

Chef for kanonchalup Nr. 13 og chef for 3. kanonbåds-division

1850

Chef for bombekanonchalup Nr. 13 ved Sønderjyllands vestkyst

1855

Næstkommanderende i dampskibet HEKLA

1856

Næstkommanderende i korvetten VALKYRIEN, kadetskib

8. januar 1857

Permission

1857-1861

Fører af skruedampskibet ODIN

1861

Med linieskibet SKJOLD

1861-1862

Næstkommanderende i korvetten HEIMDAL til Vestindien

December 1863
- januar 1864

Næstkommanderende i fregatten NIELS JUEL

Januar 1864
- august 1864

Næstkommanderende i panserbatteriet ROLF KRAKE, derefter næstkommanderende i fregatten JYLLAND

1866 og 1867

Chef for kongeskibet SLESVIG

1868-1869

Chef for skonnerten DIANA til Vestindien

1870, 1873 og 1874

Chef for panserbatteriet LINDORMEN på prøvetogt og i eskadre

1875

Chef for fregatten JYLLAND

20. juli 1885

Afsked

-

Andre Præstationer/Funktioner

Dato:

Præstation/Funktion:

1843

Med barkskibet JOHANNE MARIE til Vestindien

14. september 1843

Det tillades ham under opholdet i Vestindien at tage ophold i briggen MERCURIUS, men skal selv betale sin kost

11. marts 1844

Chef for MERCURIUS skriver, at Duntzfelt efter en rejse med barkskibet TRITON til Luvartsøerne og kysten er gået med dette til St. Domingo, hvorfra det går til Hamburg eller Bremen.

1857

Fører af et af Det alm. danske Dampskibsselskab tilhørende skibe mellem England og Danmark.

1864

Deltog som næstkommanderende i panserbatteriet ROLF KRAKE i Slaget om Als.

44Læs mere om Slaget om Als

1878-1879

Formand i Søofficersforeningen

-

Yderligere bemærkninger:

Ingen

-

Død

Dato:

Begravelse:

20. oktober 1892

Død i København, begravet på Assistents kirkegården

|Til toppen

Kildehenvisninger:

&

Det Danske Søofficerskorps 1801-1919, af Th. A. Topsøe-Jensen, Gyldendals Boghandel og Nordisk Forlag, København, 1919

&

Officerer i den Dansk-Norske Søetat 1660-1814 og den Danske Søetat 1814-1932, Bind I og II, af Th. A. Topsøe-Jensen og Emil Marquard, H. Hagerups Forlag, København, 1935

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Har du billeder eller yderligere oplysninger
om de omtalte søofficerer?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

FLÅDENS OFFICERER
(alfabetisk):

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Æ

Ø

-

-

Udgivne Stamblade

-

 

   

Denne side er senest opdateret: -

Denne side er oprindeligt udgivet: -

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger