US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Flådens skibe4Flådelister4Alfabetisk (K)4KRIEGER

 

 Historien

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

4Flåden i dag

4Flåden - alfabetisk

4Flåden - år for år

4Flåden - Typevis

4Skibsklasser

4Skibs Datablade

4Adoptionsbyer

4Definitioner

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

KRIEGER (1861-1925)

Opmålingsfartøjet KRIEGER

KRIEGER ses her som opmålingsfartøj.
(Foto fra Orlogsmuseets arkiv)

|Flere fotos|

-

Klassifikation

Skibstype:

Skruekanonbåd, fra 1885: Opmålingsfartøj

Klasse:

WILLEMOES-klassen

Andre enheder
i klassen:

Skruekanonbåden WILLEMOES
Skruekanonbåden MARSTRAND

-

Specifikationer

Skibsværft:

Baumgarten & Burmeisters Etablissement, København

Design:

Kaptajn O. F. Suenson

Kølen lagt:

Ikke oplyst

Søsat:

1861

Indgået i flåden:

1861

Udgået af flåden:

5. januar 1925

Skrognummer:

Ikke oplyst

Int'l kaldesignal:

Ikke oplyst

Deplacement:

172 tons

Dimensioner:

Længde:

Bredde:

Dybgang:

-

34,73 m

5,18 m

1,99 m

Besætning:

28 mand

Maskineri:

Baumgarten & Burmeister, 170 Hk

Fra 1891/1892:

Burmeister & Wains Maskin- & Skibsbyggeri, 240 Hk

Aktionsradius:

Ikke oplyst

Armering:

Oprindeligt:

2 stk. 30-punds 60 cnt. Kanoner
4 stk. 4-punds Haubitser

Senere:

2 stk. 37 mm Revolverkanoner

Fart:

11 knob

|Til toppen

Historie

Dato:

Tjeneste:

1861

På et kortvarigt prøvetogt sammen med WILLEMOES

6. juli 1863
- 27. august 1863

I Eskadren

6. december 1863
- 13. september 1864

Under krigsudrustning

14. juni 1875
- 21 juni 1875

I troppetransportfart

11. august 1875
- 23. august 1875

Øvelsesskib for kadetter og elever

12. august 1876
- 24. august 1876

Øvelsesskib for kadetter og elever

7. juni 1877
- 23. juni 1877

I troppetransportfart

9. august 1877
- 24. august 1877

Øvelsesskib for kadetter og elever

15. juni 1878
- 5. august 1878

I troppetransportfart

6. august 1878
- 20. august 1878

Øvelsesskib for kadetter og elever

31. august 1878
- 22. oktober 1878

I Eskadren, derefter anvendt under skydeøvelser for Artillerikorpsets underofficerer

1. maj 1882
- 25. august 1882

På opmålingstogt

1. maj 1883
- 7. august 1883

På opmålingstogt

10. august 1883
- 30. august 1883

Øvelsesskib for kadetter

15. maj 1884
- 30. august 1884

På opmålingstogt

27. maj 1885
- 26. august 1885

På opmålingstogt

18. december 1885

Klassifikationen ændret til Opmålingsfartøj

1. april 1886
- 17. maj 1886

Fiskeriinspektionsskib

19. maj 1886
- 18. august 1886

På opmålingstogt

14. maj 1887
- 13. august 1887

På togt i Mærkevæsenets tjeneste

15. maj 1888
- 14. august 1888

På togt i Mærkevæsenets tjeneste

30. april 1889
- 11. august 1889

På togt i Mærkevæsenets tjeneste

6. maj 1890
- 6. august 1890

På togt i Mærkevæsenets tjeneste

1891-1892

Hovedreparation, hvorunder skibet blev forsynet med nyt maskineri

14. maj 1892
- 12. september 1892

På opmålingstogt

2. maj 1893
- 31. august 1893

På opmålingstogt

15. maj 1894
- 13. september 1894

På opmålingstogt

15. maj 1895
- 7. september 1895

På opmålingstogt

15. maj 1896
- 15. september 1896

På opmålingstogt

15. maj 1897
- 11. september 1897

På opmålingstogt

18. maj 1898
- 14. september 1898

På opmålingstogt

10. marts 1899
- 9. maj 1899

Fiskeriinspektion inden for Skagen

15. maj 1899
- 31. august 1899

På opmålingstogt

3. marts 1900
- 19. november 1900

Fiskeriinspektion inden for Skagen

15. maj 1903
- 14. august 1903

På opmålingstogt

2. maj 1904
- 26. juli 1904

På opmålingstogt

25. april 1905
- 25. september 1905

På opmålingstogt

1910

Fiskeriinspektion inden for Skagen

1. august 1914
- 25. marts 1919

I Sikringsstyrken, tildelt vagttjeneste og patruljering

1925

Solgt

-

Skibschefer

Dato:

Chef:

1861

Løjtnant E. P. C. M. Groth

6. juli 1863
- 27. august 1863

Løjtnant G. Gjødesen

6. december 1863
- 13. september 1864

Løjtnant L. C. Braag

14. juni 1875
- 21 juni 1875

Premierløjtnant N. U. Gad

11. august 1875
- 23. august 1875

Kaptajn J. E. V. Hansen

12. august 1876
- 24. august 1876

Kaptajn J. E. V. Hansen

7. juni 1877
- 23. juni 1877

Premierløjtnant S. Bojesen

9. august 1877
- 24. august 1877

Kaptajn J. E. V. Hansen

15. juni 1878
- 1. august 1878

Premierløjtnant I. N. Sølling

2. august 1878
-5. august 1878

Premierløjtnant A. C. de Fine Skibsted

6. august 1878
- 20. august 1878

Kaptajn J. E. V. Hansen

31. august 1878
- 22. oktober 1878

Premierløjtnant O. F. V. Schwanenflügel

1. maj 1882
- 25. august 1882

Premierløjtnant J. A. D. Jensen

1. maj 1883
- 7. august 1883

Premierløjtnant J. A. D. Jensen

10. august 1883
- 30. august 1883

Kaptajn N. U. Gad

15. maj 1884
- 30. august 1884

Premierløjtnant C. F. Scheller

27. maj 1885
- 26. august 1885

Premierløjtnant C. F. Scheller (Kaptajn fra 8. august)

1. april 1886
- 17. maj 1886

Premierløjtnant C. F. Drechsel

19. maj 1886
- 18. august 1886

Kaptajn C. F. Scheller

1887, 1888, 1889 og 1890

Premierløjtnant P. J. Paulsen (Kaptajn fra 1886)

1892 og 1893

Kaptajn R. R. J. Hammer

1894, 1895, 1896 og 1897

Premierløjtnant R. H. Kjølsen

18. maj 1898
- 14. september 1898

Premierløjtnant T. V. Garde (Kaptajn fra 22. juni)

10. marts 1899
- 9. maj 1899

Premierløjtnant H. Konow

15. maj 1899
- 31. august 1899

Kaptajn T. V. Garde

3. marts 1900
- 19. november 1900

Premierløjtnant H. Konow (Kaptajn fra 29. marts)

1903 og 1904

Kaptajn A. Bruun

25. april 1905
- 25. september 1905

Kaptajn J. C. D. Bloch

-

Evt. yderligere bemærkninger

Ingen

-

Flere fotos

Kanonbåden KRIEGER

Kanonbåden KRIEGER
(Foto fra Orlogsmuseets arkiv)

|Til toppen

Kildehenvisninger:

&

Fælles kræfter - Danske dampskibe indtil 1870 III, af Holger Munchaus Petersen, Fiskeri- og Søfartsmuseets maritime skrifter nr. 12, Fiskeri- og Søfartsmuseet, Esbjerg,  1986 (ISBN 87-87453-25-8)

&

Officerer i den Dansk-Norske Søetat 1660-1814 og den Danske Søetat 1814-1932, Bind I og II, af Th. A. Topsøe-Jensen og Emil Marquard, H. Hagerups Forlag, København, 1935

&

Oplysninger vedrørende den danske flaades skibe i sidste aarhundrede, af etatsråd H. Degenkolv, København, 1906.

&

Vore orlogsskibe fra halvfemserne til nu, af Kay Larsen, Nyt Nordisk Forlag/Arnold Busck, 1932

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Kan du bidrage med billeder, oplysninger mm.
om dette skib?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

FLÅDENS SKIBE
(alfabetisk):

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

Y

Æ

Ø

1-9

-

   

Denne side er senest opdateret: -

Denne side er oprindeligt udgivet: 20. juni 2003

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger