US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Officersmessen4Flådens officerer4Alfabetisk - S4Schmith, Niels C. Bay
 

 Historien

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

4Flådens Chefer

4Flådens officerer

4Æressabel

4Gerners Medalje

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

 

Schmith, Niels C. Bay

Personlige Informationer

Fulde navn:

Niels Christian Bay Schmith

Fødselsdato:

8. december 1868

Kaptajn N. C. Bay Schmith

Fødested:

Sakskøbing

Familie
relationer:

Søn af grosserer, dampmøller Rudolph Schmith og hustru Johanne Cecilie Schmith, født Bay

Ægteskab:

Gift 1. gang med Julie Christensen. - ægteskabet opløst
Gift 2. gang med Bodil Bergenhammer

-

Udnævnelser

Dato:

Udnævnelse:

1886

Kadet

27. august 1890

Sekondløjtnant

19. oktober 1895

Premierløjtnant

25. november 1908

Kaptajn

-

Ordner, Dekorationer & Udmærkelser

Dato:

Orden, dekoration el. udmærkelse:

24. januar 1913

Ridder af Dannebrogordenen

-

Militær Tjeneste

Dato:

Tjeneste:

1898

Med skonnerten ST. THOMAS til Vestindien

1900 - 1903

Uden for nummer i Søværnet

1903 - 1904

Med krydseren HEJMDAL til Middelhavet

1906 - 1907

Næstkommanderende i krydseren HEJMDAL til Middelhavet

1909

Næstkommanderende i kongeskibet DANNEBROG

1910 - 1912

Chef for Fiskeriinspektionen inden for Skagen

1912 - 1913

Chef for inspektionsskibet BESKYTTEREN til Færøerne

1913

Næstkommanderende i panserskibet OLFERT FISCHER

1914 - 1915

Næstkommanderende i panserbatteriet SKJOLD i 2. eskadre

1915 - 1918

Distriktschef under den Flydende Defensions Eskadre på Københavns Red

8. december 1920

Afsked

-

Andre Præstationer/Funktioner

Dato:

Præstation/Funktion:

1894 - 1895

Sejlads i koffardifart

1900 - 1903

Ansat i Alfred Christens Rederi, dels som skibsfører, dels som bestyrer i København og Libau

1920

Atter i koffardifart, en tid som skibsfører

-

Yderligere bemærkninger:

Ingen

-

Død

Dato:

Begravelse:

19. september 1927

Død i Sorø, begravet på Holmens kirkegård

|Til toppen

Kildehenvisninger:

&

Det Danske Søofficerskorps 1801-1919, af Th. A. Topsøe-Jensen, Gyldendals Boghandel og Nordisk Forlag, København, 1919

&

Officerer i den Dansk-Norske Søetat 1660-1814 og den Danske Søetat 1814-1932, Bind I og II, af Th. A. Topsøe-Jensen og Emil Marquard, H. Hagerups Forlag, København, 1935

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Har du billeder eller yderligere oplysninger
om de omtalte søofficerer?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

FLÅDENS OFFICERER
(alfabetisk):

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Æ

Ø

-

-

Udgivne Stamblade

-

 

   

Denne side er senest opdateret: -

Denne side er oprindeligt udgivet: -

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger