US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Officersmessen4Flådens officerer4Alfabetisk - R4Ries, Christian
 

 Historien

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

4Flådens Chefer

4Flådens officerer

4Æressabel

4Gerners Medalje

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

 

Ries, Christian

Personlige Informationer

Fulde navn:

Christian Ries

Fødselsdato:

22. januar 1899

Orlogskaptajn Christian Ries

Fødested:

Esbjerg

Familie
relationer:

Søn af entreprenør, malermester Fritz Wilhelm Christian Ries og hustru Nisseline Cecilie, født Bjerrum

Ægteskab:

Gift 1. gang i Søllerød kirke med Else Lilly Wonsild.
Gift 2. gang 15. februar 1935 i Holmens kirke med Else Bonde.

-

Udnævnelser

Dato:

Udnævnelse:

1916

Kadet

9. februar 1921

Sekondløjtnant

1. januar 1922

Premierløjtnant

1. juni 1931

Kaptajnløjtnant

1. juni 1938

Orlogskaptajn

-

Ordner, Dekorationer & Udmærkelser

Dato:

Orden, dekoration el. udmærkelse:

13. juni 1930

Fortjenstmedaljen i Sølv (DANA-Ekspeditionen 1928-1930)

-

Militær Tjeneste

Dato:

Tjeneste:

1923

Styrmand i marinens kuldamper HERMOD

1924

Gennemgik undervandsbådsskole

1924

Med kongeskibet DANNEBROG

1924-1925

Gennemgik Søværnets Officersskole

1925-1926

Gennemgik Søværnets Officersskole

1927

Med inspektionsskibet FYLLA til Island

Juni 1928
- juli 1930

2. styrmand i havundersøgelsesskibet DANA på Carlsbergfondets oceanografiske ekspedition omkring jorden

1931

Med inspektionsskibet HVIDBJØRNEN til Grønland, Island og Færøerne

1932

Chef for inspektionsfartøjet MAAGEN til Grønland

1933 og 1934

Chef for hhv. MINEKRAN V og MINEKRAN VI i mineskibsflotille på selvstændigt togt og i eskadre

1933, 1934 og 1936

Næstkommanderende i inspektionsskibet BESKYTTEREN, fiskeriinspektion i danske farvande og Nordsøen

1936

Med artilleriskibet NIELS IUEL i eskadre

1937

Næstkommanderende i opmålingsskibet HEJMDAL, opmåling i grønlandske farvande

1938

Næstkommanderende i HVIDBJØRNEN til Island

1939

Chef for minefartøjet KVINTUS i mineskibsflotillen i eskadre

Jul 1939
- september 1939

Næstkommanderende i kongeskibet DANNEBROG

1939

Under sikringsstyrken chef for inspektionsskibet ISLANDS FALK til Færøerne

November 1939
- august 1940

Chef for minestrygeren SØLØVEN og juni-august tillige chef for 1. minestrygergruppe

September 1940
- marts 1941

Ved Mineskibsdivisionen

25. marts 1941
- 6. april 1941

Stationsofficer ved marinestationen i Svendborg

-

Andre Præstationer/Funktioner

Dato:

Præstation/Funktion:

6. april 1941

Måtte som stationsofficer ved marinestationen i Svendborg efter ordre udlevere 3 torpedobåde af DRAGEN-klassen til tyskerne.

44Læs mere om torpedobådsudleveringen her

-

Yderligere bemærkninger:

Ingen

-

Død

Dato:

Begravelse:

6. april 1941

Død i Svendborg, begravet på Søllerød kirkegård

|Til toppen

Kildehenvisninger:

&

Danske Søofficerer 1933-1982, udarbejdet af S. E. Pontoppidan og J. Teisen, Udgivet af Søe-Lieutenant-Selskabet, København, 1984

&

Det Danske Søofficerskorps 1801-1919, af Th. A. Topsøe-Jensen, Gyldendals Boghandel og Nordisk Forlag, København, 1919

&

Officerer i den Dansk-Norske Søetat 1660-1814 og den Danske Søetat 1814-1932, Bind I og II, af Th. A. Topsøe-Jensen og Emil Marquard, H. Hagerups Forlag, København, 1935

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Har du billeder eller yderligere oplysninger
om de omtalte søofficerer?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

FLÅDENS OFFICERER
(alfabetisk):

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Æ

Ø

-

-

Udgivne Stamblade

-

 

   

Denne side er senest opdateret: -

Denne side er oprindeligt udgivet: -

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger