US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Officersmessen4Flådens officerer4Alfabetisk - H4Hammer, Otto. C.
 

 Historien

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

4Flådens Chefer

4Flådens officerer

4Æressabel

4Gerners Medalje

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

 

Hammer, O. C.

Personlige Informationer

Fulde navn:

Otto Christian Hammer

Fødselsdato:

22. august 1822

Kaptajn O. C. Hammer

Fødested:

Hulerød, Søborg sogn

Familie
relationer:

Søn af distriktskommissær og inspektør Frederik Abel Hammer og hustru Elisabeth Kirstine, født Lemvigh

Ægteskab:

Gift 28. februar 1851 på Hjortholm med Henriette Jacobine Hastrup

-

Udnævnelser

Dato:

Udnævnelse:

1837

Kadet

3. august 1843

Sekondløjtnant

3. august 1851

Premierløjtnant

17. februar 1858

Kaptajnløjtnants karakter

6. april 1889

Kaptajns karakter

-

Ordner, Dekorationer & Udmærkelser

Dato:

Orden, dekoration el. udmærkelse:

28. december 1850

Ridder af Dannebrogordenen

3. august 1860

Dannebrogsmændenes Hæderstegn

30. september 1864

Kommandør af 2. grad af Dannebrogordenen

-

Militær Tjeneste

Dato:

Tjeneste:

1845-1846

Med briggen ØRNEN til Marokko, Guinea-kysten og Vestindien

27. marts 1846

Kom atter ombord i ØRNEN som rekonvalescent

13. april 1846

Atter til tjeneste

26. februar 1847

Permission i 2 år for at gå i koffardifart

6. marts 1848

Permission i 6-8 måneder for at tilse bygningen af et barkskib i Finland. Rejsen blev dog opgivet på grund af oprøret i Slesvig.

1848
- april 1849

Med fregatten THETIS på blokade i Nordsøen

1849

Chef for det armerede skib LARSENS PLADS, der an-vendtes som tender for Nordsøeskadren

1850

Næstkommanderende ved den maritime styrke på Vestkysten

28. december 1850

Ansat som fungerende Krydstold- samt Fyr- og Vager-inspektør på Monarkiets vestkyst

20. november 1854

Afsked fra Marinen

1864

Chef for Vesterhavsøernes forsvar

19. juli 1864
- august 1864

I tysk fangenskab

-

Andre Præstationer/Funktioner

Dato:

Præstation/Funktion:

1845

Under opholdet ved Guinea blev han chef for et land-gangskorps, der besatte fortet PRINDSENSTEEN og derefter sendt til høvdingen for Augna og Way. Hammer blev efter turen til Augna alvorligt syg og medio december indlagt på hospitalet i Christianssted på St. Croix.

1847-1848

Styrmand på briggen HANNE til Rio Janeiro.

1849

Efter Eckenførdeaffæren blev Hammer beordret til at føre mandskab fra Nordsøeskadren gennem Jylland til linieskibet SKJOLD.

16. juli 1850

Hammer ledede styrken der besatte Højer og afvæbnede Nordfriesland.

August 1850

Besatte Nordstrand og Pelworm og attacheredes der-efter ved krigens slutning hærens højre flankekorps ved Tønning og deltog i Frederikstads forsvar.

20. november 1854

Ansat som Krydstold- samt Fyr- og Vagerinspektør på Monarkiets vestkyst.

1. april 1862

Tillige chef for Tønde-, Vager- og Fyrvæsenet på Ejderen.

1864

Som chef for Vesterhavsøernes forsvar lykkedes det Hammer at holde øerne fri for fjendtlig landgang til dagen før fjendtlighedernes ophør.

1864

Modtog en æressabel fra den dansksindede befolk-ning på Vesterhavsøerne.

1864

Medlem af Rigsrådets Landsting.

28. oktober 1864

Afskediget fra stillingen som Krydstold- samt Fyr- og Vagerinspektør på Monarkiets vestkyst på grund af Hertugdømmernes afståelse.

1865-1871

Oprettede og ledede "Det danske Fiskeriselskab", der i flere år drev hval- og robbefangst i det nordlige Ishav samt forskellige fiskerier ved Island.

1882-1892

Anlagde et savværk ved Gälle i Jemteland med træ-lasttransport over Sundsvall og Trondhjem.

-

Yderligere bemærkninger:

Ingen

-

Død

Dato:

Begravelse:

9. marts 1892

Død i København, begravet på Holmens kirkegård

|Til toppen

Kildehenvisninger:

&

Det Danske Søofficerskorps 1801-1919, af Th. A. Topsøe-Jensen, Gyldendals Boghandel og Nordisk Forlag, København, 1919

&

Kaptajnløjtnant O. C. Hammer - en livsskildring, af kom-mandør Rørd Hammer, H. Hagerups forlag, København, 1928

&

Officerer i den Dansk-Norske Søetat 1660-1814 og den Danske Søetat 1814-1932, Bind I og II, af Th. A. Topsøe-Jensen og Emil Marquard, H. Hagerups Forlag, København, 1935

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Har du billeder eller yderligere oplysninger
om de omtalte søofficerer?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

FLÅDENS OFFICERER
(alfabetisk):

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Æ

Ø

-

-

Udgivne Stamblade

-

 

   

Denne side er senest opdateret: -

Denne side er oprindeligt udgivet: -

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger