US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Officersmessen4Flådens officerer4Alfabetisk - B4Bærentzen, Alexander
 

 Historien

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

4Flådens Chefer

4Flådens officerer

4Æressabel

4Gerners Medalje

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

Bærentzen, A. C. R

Personlige Informationer

Fulde navn:

Alexander Christian Riber Bærentzen

Fødselsdato:

27. maj 1830

Fødested:

Fåborg

Familie
relationer:

Søn af portrætmaler og litograf Emilius Ditlev Bærentzen og
hustru Frederikke Hele Marie,
født Winning

Ægteskab:

Gift 1865 med Anna Rose Elise Magnussen

-

Udnævnelser

Dato:

Udnævnelse:

1843

Kadet

23. september 1849

Sekondløjtnant

24. marts 1858

Løjtnant

23. juni 1868

Kaptajn

23. juni 1868

Kommandør (karakteriseret)

-

Ordner, Dekorationer & Udmærkelser

Dato:

Orden, dekoration el. udmærkelse:

1848

Gerners Medalje

5. september 1864

Ridder af Dannebrogordenen

-

Militær Tjeneste

Dato:

Tjeneste:

1848

Med briggen ST. THOMAS til Vestindien

1849

Returnerede fra Vestindien med briggen ØRNEN

1850

I korvetten NAJADEN

9. november 1856

Tilladelse til at gå i fransk tjeneste

1857-1860

I fransk tjeneste

1852

Med fregatten JYLLAND, kadetskib

1863
- april 1864

Med skonnerten FYLLA

19. april 1864
- 30. august 1864

Chef for kanonbåden WILLEMOES

1866

I panserbatteriet ROLF KRAKE

1867 og 1870

Med panserfregatten PEDER SKRAM

31. oktober 1870

Afsked

-

Andre Præstationer/Funktioner

Dato:

Præstation/Funktion:

1870

Rådmand i København

-

Yderligere bemærkninger:

Ingen

-

Død

Dato:

Begravelse:

10. september 1902

Død i København, begravet på Holmens kirkegård

|Til toppen

Kildehenvisninger:

&

Det Danske Søofficerskorps 1801-1919, af Th. A. Topsøe-Jensen, Gyldendals Boghandel og Nordisk Forlag, København, 1919

&

Officerer i den Dansk-Norske Søetat 1660-1814 og den Danske Søetat 1814-1932, Bind I og II, af Th. A. Topsøe-Jensen og Emil Marquard, H. Hagerups Forlag, København, 1935

&

Oplysninger vedrørende den danske flaades skibe i sidste aarhundrede, af etatsråd H. Degenkolv, København, 1906.

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Har du billeder eller yderligere oplysninger
om de omtalte søofficerer?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

FLÅDENS OFFICERER
(alfabetisk):

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Æ

Ø

-

-

Udgivne Stamblade

-

   

Denne side er senest opdateret: -

Denne side er oprindeligt udgivet: 5. januar 2004

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger