US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Web Info 4Læserbidrag 4Oversigt over bidragydere

 

 Historien

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

Bidragydere

Liste over bidragydere

Den danske marines historie er omfat-tende, selv om denne site kun forsøger at dække godt 200 år af historien.

Så omfattende en historie ville det være umuligt for én mand at håndtere, derfor er det glædeligt, at mange både navngivne og unavngivne har givet deres bidrag, til at udbygge denne site.

Nedenfor følger en liste over de mange bidragydere til denne Webside.

 

Søren Nørby, København

Cand. mag. i Historie fra Københavns Universitet. Studentermedhjælper og guide på Orlogsmuseet siden 1999, fra efteråret 2003 ansat på Handels- og Søfarts-museet i Helsingør.

Har bl.a. skrevet afsnittet om Flådens sænkning 29. august 1943 og artiklen omkring Torpedobådsudleveringen i 1941.

Har desuden oversat flere historier til engelsk, samt medvirket med utroligt mange råd og dåd samt ikke mindst tilvejebringel-sen af det omfattende billedmateriale.

44For yderligere oplysninger, se www.noerby.net

 

Knud Aundorf, Århus.

Bl.a. medlem af Rebild Selskabet og Aarhus Søhistoriske Selskab.

- "Knud har specialiseret sig i den danske udvandring til USA og er samtidig ekspert i slægtsforskning. Samtidig har han haft en livslang interesse for militærhistorie.

Han har udgivet adskillige artikler gennem årene.

Der skal lyde en tak for hans utrættelige arbejde både med assistance til de enkelte historier, men også for hans dybdeborende arbejdsmetoder ind i de enkelte personalhistoriske arkiver.

Desuden skal han også have en tak for at være min storebror".

Har bl.a. skrevet den udvidede biografi for kaptajn Edouard Haack.

44Du kan e-maile direkte til Knud Aundorf.

 

Eric Nielsen, Maryland, USA.

- "Der skal lyde en tak for hans ideer og altid inspirerende korrespondance og hans evne til at få rettet mine "amerikanske terminologier".

En særlig tak også

Til viceadmiral S. S. Thostrup og kommandør P. Wessel-Tolvig for deres støtte og assistance med historisk materiale, artikler mm., og til Karsten Petersen, Middelfart for at stille sin enorme private billedsamling til rådighed for denne website.

Der skal også lyde en speciel tak til Jakob Dalgaard, Susanna Graabæk, Lars-Henrik Arvedsen, Ulla Kayser, Johnny Lindhardt, J. D. Nielsen, Thomas Holm Norup, Alan Russel og Robert Rayce for deres uvurderlige indsats med at oversætte denne website til engelsk.

Også en særlig tak til Roger Partridge, England for hans fortsætte støtte til korrekturlæsningen af de sider, der er oversat til US/engelsk.

Samtidig skal der lyde en tak til alle dem, der ved breve, e-mails, person-lige henvendelser mm. har støttet mig i udarbejdelsen og vedligeholdelsen af denne hjemmeside.

En speciel tak skal derfor også gå til følgende personer/organisationer:

 

Kirsten Kallenbach, Havnsø, for hendes utrættelige og kærlige evne til at finde mine sprogmæssige fadæser i det danske sprog og hendes aldrig svigtende støtte i mit arbejde.

 

Marinens Bibliotek, København, for deres altid venlige og effektive assistance omkring ethvert spørgsmål.

44Link til Marinens Bibliotek

 

Orlogsmuseet, København, for deres altid venlige og effektive assistance og moralske opbakning.

44Link til Orlogsmuseet

 

Søværnets operative Kommando, Århus, for deres altid venlige og effektive assistance omkring ethvert spørgsmål.

44Link til Søværnets operative Kommando

 

1. Eskadre, Frederikshavn, for en uvurderlig samling af fotos af Søværnets inspektionsskibe.

44Link til 1. Eskadre

 

Søværnets Materielkommando, København, for deres altid venlige og effektive assistance omkring ethvert spørgsmål.

44Link til Søværnets Materielkommando

 

Rigsarkivet, København, for deres altid venlige og effektive assistance og moralske opbakning.

44Link til Rigsarkivet

 

Royal Navy Submarine Museum, Gosport, England, for deres altid venlige og effektive assistance.

44Link til Royal Navy Submarine Museum

 

Bundesarchiv - Militärarchiv, Freiburg, Tyskland, for deres altid venlige og effektive assistance.

44Link til Bundesarchiv

 

Krigsarkivet, Stockholm, Sverige, for deres altid venlige og effektive assistance.

Der skal også lyde en dybfølt takt til de mange både nulevende og afdøde personer, der har nedskrevet, opbevaret og/eller udgivet forskelligt kilde-materiale, bøger mv., således at det i dag er muligt at gengive det i elek-tronisk form.

En tak skal der også lyde til de mange, der efterhånden har lavet et link til min hjemmeside, eller bidraget på anden måde.

Uden alle disse personer og organisationer ville det ikke være muligt for mig at udgive denne hjemmeside.

Du kan også blive bidragyder til denne hjemmeside.

Kan du skrive en veldokumenteret historie, eller har du evt. nogle person-lige oplevelser fra din tid i Søværnet, så skriv din historie.

44Se endvidere Bidrag til siden

Free JavaScript's provided
by The JavaScript Source

-

Web Forumet på denne site
er hosted af:

- Har du en idé til en historie, eller mener du blot,
at der mangler noget på disse sider?

Kan du hjælpe med til at kaste et bedre lys over historien,
send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

-

   

Denne side er senest opdateret: 24. november 2007

Denne side er oprindeligt udgivet: 2. december 2001

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger