US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Flådens skibe4Flåden - typevis4Mineskibe

 

 Historien

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

4Flåden i dag

4Flåden - alfabetisk

4Flåden - år for år

4Flåden - Typevis

 4Kongeskibe

 4Linieskibe

 4Panserskibe

 4Krydsere

 4Fregatter

 4Inspektionsskibe

 4Torpedobåde

 4Undervandsbåde

 4Mineskibe

 4MHV-fartøjer

4Skibsklasser

4Skibs Datablade

4Adoptionsbyer

4Definitioner

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

Flådelister:

Mineskibe efter 1886

Oversigt over samtlige mineskibe, -læggere, -strygere, -kraner mfl., der har gjort tjeneste i flåden fra 1886.

Enhederne er opstillet i kronologisk rækkefølge med nyeste først.

En række ældre torpedobåde, der senere blev ombygget til minestrygere er ikke medtaget, der henvises til oversigten over torpedobåde.

Ud over de her nævnte dedikerede minelæggere, skal det anføres, at adskillige af flådens øvrige skibe har/havde minelægningskapacitet.

Du kan se flere billeder og læse mere om den enkelte klasse eller enhed ved at benytte det tilknyttede hyperlink ved klasse-/skibsnavnet.

HOLM-klassen (2006)

Evt. bemærkninger:

Standardfartøj Mk I, kan anvendes som fjernstyret minerydningsfartøj

Enheder i Klassen

Nummer:

Skibsnavn:

Søsat:

Indgået:

Udgået:

MSD5

HIRSHOLM

05/06/2007

29/06/2007

I tjeneste

MSD6

SALTHOLM

03/11/2007

28/03/2008

I tjeneste

-

MSF-klassen (1998- )

Fjernstyret Minerydningsfartøj MSF2

Evt. bemærkninger:

Fjernstyret minerydningsfartøj

Enheder i Klassen

Nummer:

Skibsnavn:

Søsat:

Indgået:

Udgået:

MSF1

-

??/??/1997

??/??/1998

I tjeneste

MSF2

-

??/??/????

??/??/1998

I tjeneste

MSF3

-

??/??/????

??/??/1999

I tjeneste

MSF4

-

??/??/????

??/??/1999

I tjeneste

-

MRD-klassen (1991- )

MRD4

Evt. bemærkninger:

Minerydningsmodul (Minerydnings-drone)

Enheder i Klassen

Nummer:

Skibsnavn:

Søsat:

Indgået:

Udgået:

MRD1

-

Ikke oplyst

??/02/1991

??/??/2008

MRD2

-

Ikke oplyst

??/12/1991

??/??/2008

MRD3 *)

-

Ikke oplyst

??/10/1995

Oplagt

MRD4 *)

-

Ikke oplyst

??/11/1995

I tjeneste

MRD5

-

Ikke oplyst

??/10/1996

??/??/2008

MRD6

-

Ikke oplyst

??/10/1996

??/??/2008

*) Anvendes som stationsfartøjer i henholdsvis Frederikshavn og Korsør.

-

FLYVEFISKEN-klassen (1989- )

Minerydningsfartøjet MAKRELEN

Evt. bemærkninger:

Minerydningsfartøj (Teoretisk kunne samtlige 14 enheder i klassen anven-des til minerydning pga. modulopbyg-ningen, men kun de neden for nævnte er permanent udrustet til denne rolle)

Enheder i Klassen

Nummer:

Skibsnavn:

Søsat:

Indgået:

Udgået:

P552

HAVKATTEN

13/01/1990

01/11/1990

I tjeneste

P553

LAXEN

20/05/1990

22/03/1991

I tjeneste

P554

MAKRELEN

??/??/1990

04/10/1991

I tjeneste

P555

STØREN

01/09/1990

24/04/1992

I tjeneste

-

LINDORMEN-klassen (1978-2004)

Minelæggeren LOSSEN

Evt. bemærkninger:

Kabelminelægger

Enheder i Klassen

Nummer:

Skibsnavn:

Søsat:

Indgået:

Udgået:

N43

LINDORMEN

07/06/1977

14/06/1978

22/10/2004

N44

LOSSEN

09/09/1977

14/06/1978

22/10/2004

-

FALSTER-klassen (1963-2004)

Minelæggeren MØEN

Evt. bemærkninger:

Minelægger

Enheder i Klassen

Nummer:

Skibsnavn:

Søsat:

Indgået:

Udgået:

N80

FALSTER

19/09/1962

07/11/1963

01/01/2000

N81

FYEN

03/10/1962

18/09/1963

??/10/2003

N82

MØEN

05/03/1963

29/04/1964

22/10/2004

N83

SJÆLLAND

14/06/1963

07/07/1964

01/01/2000

-

VIG-klassen (1961-1974)

Minestrygeren MOSVIG

Evt. bemærkninger:

Umagnetisk lægtvandsminestryger

Enheder i Klassen

Nummer:

Skibsnavn:

Søsat:

Indgået:

Udgået:

M579

ASVIG

11/05/1960

06/09/1961

30/08/1974

M580

MOSVIG

14/09/1960

25/10/1961

30/08/1974

M581

SANDVIG

01/03/1961

01/02/1962

30/08/1974

M582

SÆLVIG

14/07/1961

30/04/1962

30/08/1974

-

SUND-klassen (1955-1999)

Minestrygeren AARØSUND

Evt. bemærkninger:

Minestryger

Enheder i Klassen

Nummer:

Skibsnavn:

Søsat:

Indgået:

Udgået:

M571

AARØSUND

19/11/1953

24/01/1955

01/03/1982

M572

ALSSUND

01/04/1954

05/04/1955

30/11/1989

M573

EGERNSUND

14/04/1954

03/08/1955

31/12/1989

M574

GRØNSUND

12/08/1955

21/09/1956

??/??/1999

M575

GULDBORGSUND

14/03/1956

16/11/1956

01/05/1993

M576

OMØSUND

30/07/1955

21/06/1956

01/03/1982

M577

ULVSUND

22/12/1955

20/09/1956

31/12/1989

M578

VILSUND

10/03/1956

15/11/1956

01/12/1995

-

BESKYTTEREN-klassen (1954-1964)

Minelæggeren BESKYTTEREN

Evt. bemærkninger:

Minelægger (oprindeligt landgangs-fartøj)

Enheder i Klassen

Nummer:

Skibsnavn:

Søsat:

Indgået:

Udgået:

N60

BESKYTTEREN

12/12/1944

08/06/1954

12/11/1964

N61

VINDHUNDEN

17/12/1944

22/06/1954

12/11/1964

-

LANGELAND (1951-1987)

Minelæggeren LANGELAND

Evt. bemærkninger:

Minelægger

Enheder i Klassen

Nummer:

Skibsnavn:

Søsat:

Indgået:

Udgået:

MF5 (N42)

LANGELAND

17/05/1950

20/01/1951

01/01/1987

-

DYB-klassen (1946-1967)

Minestrygeren VEJDYB

Evt. bemærkninger:

Lægtvands minestryger

Enheder i Klassen

Nummer:

Skibsnavn:

Søsat:

Indgået:

Udgået:

ML1 (M568)

GRAADYB

??/??/1944

21/08/1946

04/02/1956

ML2 (M569)

KLØRDYB

??/??/1944

01/11/1946

23/05/1967

ML3 (M570)

VEJDYB

??/??/1944

01/11/1947

23/05/1967

-

MR-klassen (1945-1961) - "LILLE NÆS"-klasse

Minestrygeren EGENÆS

Evt. bemærkninger:

Minestrygere overtaget fra den tyske Kriegsmarine.

Enheder i Klassen

Nummer:

Skibsnavn:

Søsat:

Indgået:

Udgået:

MR 26

- ex. DKM R 26

??/??/1938

01/12/1945

15/12/1945

MR 32

- ex. DKM R 32

??/??/1938

01/12/1945

??/03/1947

MR 152

- ex. DKM R 152

??/??/1940

01/12/1945

22/02/1951

MR 153

- ex. DKM R 153

??/??/1940

01/12/1945

??/03/1947

MR 154 (M547) *) (P541) **)

ASNÆS
- ex. DKM R 154

??/??/1940

01/12/1945

17/07/1961

MR 155 (M548) *)

BOGNÆS
- ex. DKM R 155

??/??/1940

01/12/1945

04/10/1957

MR 156 (M549) *)

DYRNÆS
- ex. DKM R 156

??/??/1940

01/12/1945

04/10/1957

MR 157 (M550) *) (P542) **)

EGENÆS
- ex. DKM R 157

??/??/1940

01/12/1945

16/01/1961

MR 160

- ex. DKM R 160

??/??/1940

01/12/1945

15/12/1948

MR 167 (M551) *) (P543) **)

HELGENÆS
- ex. DKM R 167

??/??/1940

27/07/1949

11/05/1960

MR 168 (M552) *) (P544) **)

LYNÆS
- ex. DKM R 168

??/??/1942

21/12/1949

16/09/1961

MR 170

- ex. DKM R 170

??/??/1941

19/11/1947

15/12/1948

MR 173

- ex. DKM R 173

??/??/1941

01/12/1945

22/02/1951

MR 174 (M553) *)

RINKENÆS
- ex. DKM R 174

??/??/1941

19/11/1947

24/06/1955

MR 175

- ex. DKM R 175

??/??/1941

19/11/1947

15/12/1948

MR 176

- ex. DKM R 176

??/??/1941

19/11/1947

15/12/1948

MR 214

- ex. DKM R 214

??/??/1942

04/09/1945

22/02/1951

*) M-nr. og navn tildelt 1. april 1951.

**) Fra 19. august 1957 omklassificeret til bevogtningsfartøj og tildelt P-nr.

-

MR-klassen (1945-1962) - "STOR NÆS"-klasse

Minestrygeren TRELLENÆS

Evt. bemærkninger:

Minestrygere overtaget fra den tyske Kriegsmarine.

Enheder i Klassen

Nummer:

Skibsnavn:

Søsat:

Indgået:

Udgået:

MR 225

- ex. DKM R 225

??/??/1943

04/09/1945

??/03/1947

MR 226

- ex. DKM R 226

??/??/1943

04/09/1945

29/12/1949

MR 229

- ex. DKM R 229

??/??/1943

04/09/1945

22/02/1951

MR 230 (M554) *) (P545) **)

STIGSNÆS
- ex. DKM R 230

??/??/1943

04/09/1945

17/07/1961

MR 233

- ex. DKM R 233

??/??/1943

04/09/1945

15/12/1948

MR 236 (M555) *) (P546) **)

TRELLENÆS
- ex. DKM R 236

??/??/1943

04/09/1945

20/03/1962

MR 242 (M556) *) (P547) **)

VORNÆS
- ex. DKM R 242

??/??/1944

04/09/1945

11/05/1960

MR 259

- ex. DKM R 259

??/??/1944

20/09/1945

??/03/1947

MR 263

- ex. DKM R 263

??/??/1944

24/09/1945

??/03/1947

*) M-nr. og navn tildelt 1. april 1951.

**) Fra 19. august 1957 omklassificeret til bevogtningsfartøj og tildelt P-nr.

-

MR 18 (1945-1947)

Minestrygeren MR 18

Evt. bemærkninger:

Minestryger overtaget fra den tyske Kriegsmarine, men tilsyneladende ikke udrustet i aktiv dansk tjeneste.

Enheder i Klassen

Nummer:

Skibsnavn:

Søsat:

Indgået:

Udgået:

MR 18

- ex. DKM 18

??/??/1935

16/08/1945

??/03/1947

-

ME-klassen (1945-1950) (Stor type)

Minestrygeren ME 1044

Evt. bemærkninger:

Minestrygere (udlånt fra Royal Navy)

Enheder i Klassen

Nummer:

Skibsnavn:

Søsat:

Indgået:

Udgået:

ME 1016

- ex. HMS MMS 1016

19/06/1943

07/08/1945

12/02/1946

ME 1038

- ex. HMS MMS 1038

30/03/1943

07/08/1945

30/11/1950

ME 1042

- ex. HMS MMS 1042

15/06/1943

07/08/1945

05/12/1950

ME 1044

- ex. HMS MMS 1044

30/12/1943

07/08/1945

04/12/1950

-

ME-klassen (1945-1948) (Lille type)

Minestrygeren ME 84

Evt. bemærkninger:

Minestrygere (udlånt fra Royal Navy)

Enheder i Klassen

Nummer:

Skibsnavn:

Søsat:

Indgået:

Udgået:

ME 36 *)

- ex. HMS MMS 36

12/04/1941

07/08/1945

09/12/1948

ME 83 *)

- ex. HMS MMS 83

10/11/1941

07/08/1945

09/12/1948

ME 84

- ex. HMS MMS 84

22/11/1941

28/01/1946

09/12/1948

ME 86

- ex. HMS MMS 86

02/05/1942

24/01/1946

09/12/1948

ME 263 **)

- ex. HMS MMS 263

26/09/1942

07/08/1945

09/12/1948

ME 307

- ex. HMS MMS 307

01/09/1943

07/08/1945

09/12/1948

*) Sejlede fra 1. marts 1944 med dansk besætning under dansk og britisk orlogsflag.

**) Sejlede fra 29. august 1944 med dansk besætning under dansk og britisk orlogsflag.

-

MSK-klassen (1945-1975) ("LILLE" HOLM-klassen)

Minestrygeren LINDHOLM

Evt. bemærkninger:

Minestrygere

Enheder i Klassen

Nummer:

Skibsnavn:

Søsat:

Indgået:

Udgået:

MSK4 (Y372)

FYRHOLM

14/12/1944

09/06/1945

10/11/1969

MSK5 (Y373)

GRÆSHOLM

??/06/1945

25/09/1945

14/04/1967

MSK6 (Y374)

LINDHOLM

08/12/1945

05/02/1946

22/04/1975

-

MSK-klassen (1945-1976) ("STORE" HOLM-klassen)

Minestrygeren ERTHOLM

Evt. bemærkninger:

Minestrygere (ALHOLM ombygget til dykkerskib 1959/1960)

Enheder i Klassen

Nummer:

Skibsnavn:

Søsat:

Indgået:

Udgået:

MSK1 (Y369)

ALHOLM

??/??/1944

06/06/1945

31/03/1971

MSK2 (Y370)

BIRKHOLM

??/??/1946

02/07/1945

04/07/1968

MSK3 (Y371)

ERTHOLM

??/??/1945

09/08/1945

10/10/1976

-

MS-klassen (1941-1965) - Fra 1951 Ø-klassen

Minestrygeren MS2 (ASKØ)

Evt. bemærkninger:

Minestrygere

Enheder i Klassen

Nummer:

Skibsnavn:

Søsat:

Indgået:

Udgået:

MS 1 (M559)

SORTE SARA *)

04/04/1941

24/07/1941

30/06/1956

MS 2 (Y386)

ASKØ *)

19/04/1941

01/08/1941

16/08/1965*

MS 3 (Y387)

BAAGØ *)

21/05/1941

09/08/1941

16/08/1965*

MS 4

-

30/05/1941

05/09/1941

29/08/1943

MS 5 (Y388)

ENØ *)

13/06/1941

18/08/1941

16/08/1965*

MS 6 (M563)

FÆNØ *)

13/06/1941

22/10/1941

10/02/1960*

MS 7 (Y389)

HJORTØ *)

21/06/1941

24/09/1941

16/08/1965*

MS 8 (Y390)

LYØ *)

22/07/1941

22/10/1941

16/08/1965*

MS 9 (Y391)

MANØ *)

12/07/1941

30/10/1941

16/08/1965*

MS 10 (M567)

STRYNØ *)

13/08/1941

13/11/1941

30/06/1956

 *) Skibsnavnene først tilføjet i 1951.
 
*) Overført til Marinehjemmeværnet.

-

LOUGEN-klassen (1941-1974)

Minelæggeren LOUGEN

Evt. bemærkninger:

Kabelminelægger

Enheder i Klassen

Nummer:

Skibsnavn:

Søsat:

Indgået:

Udgået:

MF3 (N41)

LOUGEN

14/03/1941

30/06/1941

27/06/1974

MF4 (N40)

LAALAND

18/04/1941

01/08/1941

27/06/1974

-

LINDORMEN (1940-1970)

Minelæggeren LINDORMEN

Evt. bemærkninger:

Minelæggeren LINDORMEN blev flådens foreløbigt sidste dampdrevne skib.

Enheder i Klassen

Nummer:

Skibsnavn:

Søsat:

Indgået:

Udgået:

N39

LINDORMEN

30/03/1940

08/11/1940

05/02/1970

-

SØLØVEN-klassen (1939-1962)

Minestrygeren SØHESTEN

Evt. bemærkninger:

Minestrygere

Fra 1957: Patruljefartøjer

Enheder i Klassen

Nummer:

Skibsnavn:

Søsat:

Indgået:

Udgået:

M1 (M543) (P578)

SØLØVEN

03/12/1938

10/07/1939

01/04/1959

M2

SØBJØRNEN

16/02/1939

08/09/1939

29/08/1943

M3

SØULVEN

18/07/1939

13/06/1940

29/08/1943

M4 (M544) (P579)

SØRIDDEREN

11/04/1942

27/07/1942

11/07/1962

M5 (M541) (P576)

SØHESTEN

30/04/1942

26/09/1942

11/04/1959

M6 (M542) (P577)

SØHUNDEN

16/05/1942

17/11/1942

11/07/1962

-

MINEDEPOTBAADE (1925-1956)

Evt. bemærkninger:

Oprindelig bygget som troppetransport-både, men ombygget til Minedepotbåde (1925-1928)

Enheder i Klassen

Nummer:

Skibsnavn:

Søsat:

Indgået:

Udgået:

1

MINEDEPOTBAAD NR. 1
ex. TRANSPORTBAAD NR. 22
- fra 1939:
MINEBAAD NR. 11

??/??/1886

??/??/188?

??/??/1943

2

MINEDEPOTBAAD NR. 2
ex. TRANSPORTBAAD NR. 10

??/??/1861

??/??/186?

??/??/1956

-

Minekran Nr. V og VI (1917-1943)

Mineskibet SIXTUS (Minekran Nr. VI)

Evt. bemærkninger:

Minekran, senere mineskib

Enheder i Klassen

Nummer:

Skibsnavn:

Søsat:

Indgået:

Udgået:

5

Minekran Nr. V
Fra 1933: KVINTUS

16/02/1917

??/??/1917

29/08/1943

6

Minekran Nr. VI
Fra 1933: SIXTUS

21/08/1918

??/??/1919

29/08/1943

-

LOSSEN (1911-1943)

Mineskibet LOSSEN

Evt. bemærkninger:

 

Enheder i Klassen

Nummer:

Skibsnavn:

Søsat:

Indgået:

Udgået:

-

LOSSEN

05/10/1910

13/07/1911

29/08/1953

-

BESKYTTEREN (1900-1950)

Inspektionsskibet BESKYTTEREN

Evt. bemærkninger:

Oprindelig bygget som Dampminebåd, men udelukkende anvendt som inspektionsskib.

Enheder i Klassen

Nummer:

Skibsnavn:

Søsat:

Indgået:

Udgået:

-

BESKYTTEREN

07/06/1900

08/11/1900

13/05/1950

-

HJÆLPEREN (1891-1923)

Dampminebåden HJÆLPEREN

Evt. bemærkninger:

Mineskib, oprindelig benævnt Dampminebåd

Enheder i Klassen

Nummer:

Skibsnavn:

Søsat:

Indgået:

Udgået:

-

HJÆLPEREN

17/10/1890

??/??/1891

02/10/1923

-

Minekran Nr. IV (1884-1930)

Minekran Nr. 4

Evt. bemærkninger:

Minekran, senere mineskib

Enheder i Klassen

Nummer:

Skibsnavn:

Søsat:

Indgået:

Udgået:

-

Minekran Nr. IV

??/??/1884

??/??/1884

27/09/1930

-

Minekran Nr. III (1878-1922)

Evt. bemærkninger:

Minekran

Enheder i Klassen

Nummer:

Skibsnavn:

Søsat:

Indgået:

Udgået:

-

Minekran Nr. III

??/??/1878

??/??/1878

07/12/1922

-

Minekran Nr. II (1876-1922)

Minekran Nr. 2

Evt. bemærkninger:

Minekran

Enheder i Klassen

Nummer:

Skibsnavn:

Søsat:

Indgået:

Udgået:

-

Minekran Nr. II

??/??/1876

??/??/1876

07/12/1922

-

Minekran Nr. I (1872-1896)

Evt. bemærkninger:

Minekran

Enheder i Klassen

Nummer:

Skibsnavn:

Søsat:

Indgået:

Udgået:

-

Minekran Nr. I

??/??/1872

??/??/1872

??/??/1896

-

MINEBAADE (1884-1950)

Orlogsmuseets model af en Minebaad

Evt. bemærkninger:

Oprindelig bygget som troppetransport-både, men ombygget til Minebåde (1906-1916)

Enheder i Klassen

Nummer:

Skibsnavn:

Søsat:

Indgået:

Udgået:

8

MINEBAAD NR. 8
ex. TRANSPORTBAAD NR. 21

??/??/18??

??/??/1884

??/??/19??

9

MINEBAAD NR. 9
ex. TRANSPORTBAAD NR. 23

??/??/18??

??/??/1886

14/04/1950

10

MINEBAAD NR. 10
ex. TRANSPORTBAAD NR. 24

??/??/18??

??/??/1886

??/??/19??

-

MINEBAADE (1864-1950)

Orlogsmuseets model af en Minebaad

Evt. bemærkninger:

Oprindelig bygget som troppetransport-både, men ombygget til Minebåde (1892-1895)

Enheder i Klassen

Nummer:

Skibsnavn:

Søsat:

Indgået:

Udgået:

5

MINEBAAD NR. 5
ex. TRANSPORTBAAD NR. 17

??/??/18??

??/??/1864

14/04/1950

6

MINEBAAD NR. 6
ex. TRANSPORTBAAD NR. 18

??/??/18??

??/??/1864

14/04/1950

7

MINEBAAD NR. 7
ex. TRANSPORTBAAD NR. 19

??/??/18??

??/??/1864

14/04/1950

-

MINEBAADE (1858-1946)

Orlogsmuseets model af en Minebaad

Evt. bemærkninger:

Oprindelig bygget som troppetransport-både, men ombygget til Minebåde (1886-1892)

Enheder i Klassen

Nummer:

Skibsnavn:

Søsat:

Indgået:

Udgået:

1

MINEBAAD NR. 1
ex. TRANSPORTBAAD NR. 6

??/??/18??

??/??/1858

08/03/1946

2

MINEBAAD NR. 2
ex. TRANSPORTBAAD NR. 9

??/??/18??

??/??/1859

08/03/1946

3

MINEBAAD NR. 3
ex. TRANSPORTBAAD NR. 5

??/??/18??

??/??/1858

08/03/1946

4

MINEBAAD NR. 4
ex. TRANSPORTBAAD NR. 16

??/??/18??

??/??/1864

08/03/1946

-

|Til toppen

Kildehenvisninger:

&

Da Danmarks Flaade blev sænket, af F. H. Kjølsen, kommandørkaptajn, H. Hagerups Forlag, København, 1945

&

Danmarks Flaade, af kaptajnløjtnant K. Dahl og H. Hjorth-Nielsen, udgivet af Selskabet til udgivelse af Kulturskrifter, København, 1934

&

Flådens skibe 1950, af R. Steen Steensen, Det Schønbergske Forlag, København, 1950

&

Flådens skibe og fartøjer 1945-1995, af Gunnar Olsen og Svenn Storgaard, Marinehistoriske skrifter,  København 1998 (ISBN 87-87720-13-2)

&

Oplysninger vedrørende den danske flaades skibe i sidste aarhundrede, af etatsråd H. Degenkolv, København, 1906.

&

Vore orlogsskibe fra halvfemserne til nu, af Kay Larsen, Nyt Nordisk Forlag/Arnold Busck, 1932

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Er der glemt nogen eller noget?

Kan du hjælpe med til at supplere flådelisterne eller de enkelte
datablade, har du evt. personlige oplysninger, fotos, arkiver,
du kan bidrage med, så send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

FLÅDENS SKIBE
(alfabetisk):

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

Y

Æ

Ø

1-9

-

   

Denne side er senest opdateret: 19. november 2008

Denne side er oprindeligt udgivet: 16. april 2005

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger