US/English Version:
Click here to join the US/English version...Click here to join the US/English version...  

 

 Du er her: 4Flådens skibe4Flåden - typevis4Kongeskibe

 

 Historien

 SøværnsNyt

 Synspunkter

 Orlogsliv & Lune

 Billedserier

 Historiske Tidslinier

 Flaget

 Skibene

4Flåden i dag

4Flåden - alfabetisk

4Flåden - år for år

4Flåden - Typevis

 4Kongeskibe

 4Linieskibe

 4Panserskibe

 4Krydsere

 4Fregatter

 4Inspektionsskibe

 4Torpedobåde

 4Undervandsbåde

 4Mineskibe

 4MHV-fartøjer

4Skibsklasser

4Skibs Datablade

4Adoptionsbyer

4Definitioner

 Marineflyverne

 Våben/-systemer

 Officersmessen

 Uniformer mm.

 Flådens Ansigt

 Mindesmærker

 Bøger & Forskning

Redigeret og
designet af:

Johnny Balsved

 

Flådelister:

Kongeskibe (1801- )

Oversigt over samtlige kongeskibe, der har gjort tjeneste i den danske, dansk/norske flåde siden 1801.

Enhederne er opstillet i kronologisk rækkefølge med nyeste først.

Du kan se flere billeder og læse mere om den enkelte enhed ved at be-nytte det tilknyttede hyperlink ved skibets navn.

DANNEBROG (1932- )

Kongeskibet DANNEBROG

Evt. bemærkninger:

 

Enheder i Klassen

Nummer:

Skibsnavn:

Søsat:

Indgået:

Udgået:

A540 *)

DANNEBROG

10/10/1931

26/05/1932

I tjeneste

*) Ej påmalet skibet

-

DANNEBROG (1880-1931)

Kongeskibet DANNEBROG

Evt. bemærkninger:

 

Enheder i Klassen

Nummer:

Skibsnavn:

Søsat:

Indgået:

Udgået:

Intet

DANNEBROG

06/10/1879

07/06/1880

??/??/1931

-

FALKEN (1858-1864)

Evt. bemærkninger:

Skibet var HM Kongens private ejen-dom, men blev vedligeholdt og ud-rustet af marinen.

Enheder i Klassen

Nummer:

Skibsnavn:

Søsat:

Indgået:

Udgået:

Intet

FALKEN

??/??/1858

24/10/1858

??/09/1864

-

SLESVIG (1848-1893)

Evt. bemærkninger:

Indrettet som kongeskib i 1855-56.

Enheder i Klassen

Nummer:

Skibsnavn:

Søsat:

Indgået:

Udgået:

Intet

SLESVIG

??/??/1845

??/??/1848

28/10/1893

-

HEBE (1846-1848)

Evt. bemærkninger:

 

Enheder i Klassen

Nummer:

Skibsnavn:

Søsat:

Indgået:

Udgået:

Intet

HEBE

??/??/1839

26/05/1846

28/03/1848

-

ÆGIR (1841-1871)

Evt. bemærkninger:

Benyttet af den kongelige familie til kortere rejser i perioden 1842-1856.

Enheder i Klassen

Nummer:

Skibsnavn:

Søsat:

Indgået:

Udgået:

Intet

ÆGIR

??/??/18??

12/10/1841

05/12/1871

-

NEPTUN (1840-1864)

Evt. bemærkninger:

 

Enheder i Klassen

Nummer:

Skibsnavn:

Søsat:

Indgået:

Udgået:

Intet

NEPTUN

22/06/1840

??/??/1840

??/12/1864

-

KIEL (1824-1852)

Evt. bemærkninger:

 

Enheder i Klassen

Nummer:

Skibsnavn:

Søsat:

Indgået:

Udgået:

Intet

KIEL

??/??/1820

04/06/1824

26/03/1852

-

KRONPRINDSENS LYSTFREGAT (1785-1808)

Evt. bemærkninger:

Kronprins Frederik modtog denne lyst-fregat som gave i 1785 fra sin onkel Kong Georg III af England.

Enheder i Klassen

Nummer:

Skibsnavn:

Søsat:

Indgået:

Udgået:

Intet

KRONPRINDSENS LYSTFREGAT

??/??/????

??/??/1785

23/11/1807

-

|Til toppen

Kildehenvisninger:

&

Danmarks Flaade, af kaptajnløjtnant K. Dahl og H. Hjorth-Nielsen, udgivet af Selskabet til udgivelse af Kulturskrifter, København, 1934

&

De Danske Kongers Skibe, af R. Steen Steensen, Strubes Forlag, København 1972

&

Efterretning om det bekendte af den danske Flaades Tjeneste,  efter Alphabetisk Orden, med adskillige Bilage, fra Aar 1752 og til den Dag, da Engelland voldsom bortførte samme i 1807, af kontreadmiral P. Ramshart, udgivet af Hof- og Universitetsbogtrykker E. U. H. Møller, København, 1808

&

Flådens skibe 1950, af R. Steen Steensen, Det Schønbergske Forlag, København, 1950

&

Flådens skibe og fartøjer 1945-1995, af Gunnar Olsen og Svenn Storgaard, Marinehistoriske skrifter,  København 1998 (ISBN 87-87720-13-2)

&

Fælles kræfter - Danske dampskibe indtil 1870 III, af Holger Munchaus Petersen, Fiskeri- og Søfartsmuseets maritime skrifter nr. 12, Fiskeri- og Søfartsmuseet, Esbjerg,  1986 (ISBN 87-87453-25-8)

&

Oplysninger vedrørende den danske flaades skibe i sidste aarhundrede, af etatsråd H. Degenkolv, København, 1906.

&

Vore orlogsskibe fra halvfemserne til nu, af Kay Larsen, Nyt Nordisk Forlag/Arnold Busck, 1932

44Der henvises også til Maritim Bibliografi

- Er der glemt nogen eller noget?

Kan du hjælpe med til at supplere flådelisterne eller de enkelte
datablade, har du evt. personlige oplysninger, fotos, arkiver,
du kan bidrage med, så send en e-mail, evt. med en vedhæftet fil.
Husk at angive evt. kildeoplysninger.

Du kan også anvende Debat Forum'met her på websiten.

|Til toppen

 

FLÅDENS SKIBE
(alfabetisk):

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

Y

Æ

Ø

1-9

-

   

Denne side er senest opdateret: -

Denne side er oprindeligt udgivet: 8. august 2007

Copyright © 2013-2016 Johnny E. Balsved - Alle rettigheder forbeholdes - Personoplysninger